Aplikácia Mapy: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ako môžem vyhľadať podnik alebo adresu?

 1. Zadajte hľadaný text do poľa Hľadať a získať navigačné pokyny alebo začnite písať kdekoľvek v aplikácii. Keď začnete písať, zobrazí sa tabla HĽADAŤ.

 2. Po dokončení ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať Tlačidlo Hľadať.

Výsledky hľadania z mapy vymažete zatvorením tably VYHĽADÁVANIE.

Ako môžem zobraziť podrobné informácie o podniku?

Ak chcete z výsledkov hľadania zobraziť podrobnosti o podniku, ťuknutím alebo kliknutím na názov podniku otvorte tablu s podrobnosťami o podniku, ktorá môže obsahovať aj ďalšie možnosti a obrázky, ak sú k dispozícii. Dostupné možnosti môžu zahŕňať položky SmeryTlačidlo Smery, V blízkostiTlačidlo V blízkostiZavolaťTlačidlo Zavolať.

Ako môžem získať navigačné pokyny k nejakej pozícii?

 1. Začnite zadávať pozíciu a otvorí sa tabla HĽADAŤ. Dokončite zadávanie pozície a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať Tlačidlo Hľadať.
 2. Ak sa zobrazuje viac výsledkov, na požadovaný ťuknite alebo kliknite.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku SMERY a do poľa Odkiaľ zadajte adresu.

  Ak sa chcete vyhnúť spoplatneným úsekom alebo diaľniciam, ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti, vyberte si požadované možnosti a opätovným ťuknutím alebo kliknutím na túto položku sa vráťte na tablu SMERY.

 4. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať Tlačidlo Získať navigačné pokyny.

Získanie navigačných pokynov k špendlíku na mape

 1. Ťuknite alebo kliknite na špendlík.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo SmeryTlačidlo Smery.
 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Navigačné pokyny sem.

  Ak sa chcete vyhnúť spoplatneným úsekom alebo diaľniciam, ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti, vyberte si požadované možnosti a opätovným ťuknutím alebo kliknutím na túto položku sa vráťte na tablu SMERY.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Hľadať Tlačidlo Hľadať.

Ako prepnúť medzi zobrazením ciest a leteckým pohľadom?

Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Štýl mapy môžete prepínať medzi štýlmi mapy Zobrazenie ciest Tlačidlo Zobrazenie ciest a Letecký pohľad Tlačidlo Letecký pohľad.

Poznámka

 • Vzhľad tlačidla Štýl mapy sa mení podľa aktuálneho zobrazenia a vždy predstavuje štýl mapy, ktorý získate ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo. Ak máte napríklad zobrazený štýl zobrazenia ciest, tlačidlo zobrazuje letecký pohľad. Po ťuknutí alebo kliknutí na tlačidlo sa mapa zmení na zobrazenie leteckého pohľadu.

Ako môžem na mape zobraziť dopravné informácie?

 1. Potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky. (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Doprava.

Na mape sa zobrazí dopravná situácia. Postup na vypnutie je rovnaký.

Ako môžem pridať alebo upraviť Obľúbené položky?

Pridanie výsledku hľadania medzi Obľúbené položky

 • Ťuknite alebo kliknite na výsledok hľadania a potom na tlačidlo Pridať obľúbenú položku Tlačidlo na pridanie obľúbených položiek na špendlíku alebo na table podrobností o podniku.

Poznámka

 • Ak je výsledkom hľadania podnik a nie ste na table s podrobnosťami o podniku, na zobrazenie tlačidla Pridať obľúbenú položku Tlačidlo na pridanie obľúbených položiek možno treba ťuknúť alebo kliknúť ešte raz.

Úprava obľúbenej položky v zozname obľúbených položiek

 1. Potiahnite prstom z dolného okraja obrazovky. (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbené položky.

 3. Potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom na obľúbené miesto alebo trasu, ktorú chcete upraviť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť v dolnej časti obrazovky.

Poznámka

 • Možnosť Upraviť sa nezobrazuje, ak je vybratých viacero obľúbených položiek.

Ako môžem nastaviť pozíciu pre domov a prácu?

 1. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu a ťuknite alebo kliknite na požadovaný výsledok hľadania.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať obľúbenú položku Tlačidlo na pridanie obľúbených položiek.
 3. Zadajte alternatívny názov svojho domova a kliknite na tlačidlo Nastaviť ako domov alebo Nastaviť ako prácu.

Ako môžem vyčistiť históriu hľadania?

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Možnosti. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Možnosti.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať históriu hľadania.

Aké klávesové skratky sa používajú?

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Prepnutie štýlu mapy medzi zobrazením ciest a leteckým pohľadom

Klávesová skratka

Ctrl + 1

Úloha

Zobrazenie zobrazenia ciest

Klávesová skratka

Ctrl + 2

Úloha

Zobrazenie leteckého pohľadu

Klávesová skratka

Ctrl + plus (+)

Úloha

Priblíženie a zobrazenie podrobnejšej mapy

Klávesová skratka

Ctrl + mínus (-)

Úloha

Oddialenie a zobrazenie väčšej oblasti na mape

Klávesová skratka

Klávesy so šípkou (doprava, doľava, nahor a nadol)

Úloha

Posun mapy v príslušnom smere

Klávesová skratka

Ctrl + Home

Úloha

Vycentrovanie mapy na aktuálnu pozíciu

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Získanie navigačných pokynov

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Vyhľadanie podniku alebo miesta

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Vymazanie mapy

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač mapy

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Zobrazenie alebo skrytie dopravných informácií na mape

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Pripnutie aplikácie Mapy na domovskú obrazovku

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Otvorenie tably HĽADAŤ

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Otvorenie tably SMERY

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Otvorenie tably MIESTNE

Klávesová skratka

Ctrl + Backspace

Úloha

Vymazanie aktuálnych výsledkov

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Zobrazenie alebo skrytie tably s podrobnosťami o vybratom výsledku

Klávesová skratka

Ctrl + E

Úloha

Úprava vybratej obľúbenej položky

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

Pridanie alebo odstránenie obľúbenej položky

Ako nahlásiť problém?

 1. Ak chcete napísať odozvu, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Odozva. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Odozva.)

 2. Odozvu odošlite podľa uvedeného postupu.

Prípadne môžete z niektorých umiestnení v aplikácii ťuknúť alebo kliknúť na položku Nahlásiť problém.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, vo fóre Windowsu môžete položiť otázky odborníkom na podporu a ľuďom, ktorí túto aplikáciu používajú, a získať od nich odpovede.

Potrebujete ďalšiu pomoc?