Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Monitorovanie používania počítača dieťaťom pomocou protokolov aktivity

Keď v službe Bezpečnosť rodiny zapnete konto dieťaťa, automaticky sa spustí monitorovanie. Bezpečnosť rodiny pravidelne odosiela e-maily s protokolom aktivity do vášho konta Microsoft. V týchto e-mailoch nájdete informácie o tom, koľko času dieťa strávilo pri počítači, ktoré webové lokality navštívilo, ktoré hry a aplikácie používalo. Protokol aktivity obsahuje aj zoznam výrazov, ktoré dieťa vyhľadávalo pomocou vyhľadávacích nástrojov, ako je napríklad Bing, Google alebo Yahoo! Vyhľadávanie.

E-mailový súhrn vám okamžite poskytne množstvo informácií o tom, ako vaše dieťa používa počítač. Vždy sa však môžete dostať k ďalším podrobnostiam a kliknutím na prepojenie v e-maile zobraziť protokol online. Na základe informácií o aktivitách môžete aj zmeniť povolenia a ďalšie nastavenia. Protokol môžete otvoriť tiež z webovej lokality služby Bezpečnosť rodiny. Postup:

  1. Prejdite na webovú lokalitu Bezpečnosť rodiny a prihláste sa.

  2. Ťuknite alebo kliknite na meno dieťaťa, ktorého protokol chcete zobraziť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Protokolovanie aktivity. Skontrolujte, či je protokolovanie aktivity zapnuté.

Podrobnosti súhrnu

Horná polovica stránky súhrnu obsahuje informácie o webových lokalitách, ktoré vaše dieťa v poslednom čase navštívilo, a o vyhľadávaniach, ktoré nedávno vykonávalo. Pruhový graf Najobľúbenejšie webové lokality obsahuje päť najčastejšie navštevovaných lokalít a počet stránok prezeraných v rámci každej lokality. Nedozviete sa tu ale, koľko času dieťa na jednotlivých lokalitách strávilo. Úplný zoznam všetkých webových lokalít, ktoré vaše dieťa navštívilo minulý týždeň, zobrazíte ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť všetky nad grafom. Všetky webové adresy a vyhľadávané výrazy na stránke súhrnu fungujú ako prepojenia a môžete na ne ťuknúť alebo kliknúť.

Dolná polovica stránky súhrnu obsahuje informácie o tom, koľko času dieťa pri počítači strávilo, aplikácie a hry, ktoré používa najčastejšie, a zoznam všetkých súborov prevzatých z Windows Obchodu.

Aktivity na webe

Úplný zoznam aktivít dieťaťa na internete zobrazíte ťuknutím alebo kliknutím na kartu Aktivity na webe. Na tejto stránke sa zobrazujú všetky lokality, ktoré vaše dieťa navštívilo alebo sa pokúšalo navštíviť, vrátane tých, ktoré služba Bezpečnosť rodiny považuje za podozrivé alebo potenciálne nevhodné. Pomocou stĺpca Vykonaná akcia spoznáte, či služba Bezpečnosť rodiny lokalitu povolila alebo či jej obsah čiastočne či úplne zablokovala. Stĺpec Kategória označuje kategórie webových lokalít z hľadiska spoločnosti Microsoft. Ak s niektorým hodnotením lokality nesúhlasíte, môžete voči nemu vzniesť námietku. Pomocou tlačidiel v stĺpci Zmeniť nastavenie môžete dieťaťu ďalšie návštevy danej lokality povoliť alebo zablokovať.

Aktivita počítača

Prehľad o celkovom používaní počítača vaším dieťaťom zobrazíte ťuknutím alebo kliknutím na kartu Aktivita počítača. Sekcia Relácie označuje, kedy vaše dieťa počas týždňa počítač používalo a ako dlho. Sekcia Aplikácie a hry obsahuje zoznam všetkých aplikácií a hier spustených vaším dieťaťom vrátane údajov o čase a trvaní používania. Stĺpec Akcia uvádza aj to, či bolo dieťaťu zabránené používať niektorú aplikáciu.

Súbory prevzaté z internetu a z Windows Obchodu sú uvedené samostatne v príslušných sekciách. Ak dieťa prevzalo hru z Windows Obchodu a hralo ju 45 minút, hra sa na stránke zobrazí v sekcii Položky stiahnuté z Windows Obchodu aj v sekcii Aplikácie a hry.

Ďalšie zdroje

Prejsť na službu Bezpečnosť rodiny

Zmeňte svoje nastavenie na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny.

Bezpečnosť rodiny: najčastejšie otázky

Máte otázku? Prečítajte si naše najčastejšie otázky.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.