Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Monitorovanie používania zariadenia dieťaťom pomocou protokolov aktivity

Keď pridáte dieťa do rodiny v Microsofte, budete pravidelne e-mailom dostávať protokoly aktivity do svojho konta Microsoft. V týchto e-mailoch nájdete informácie o tom, koľko času dieťa strávilo pri PC, ktoré webové lokality navštívilo, ktoré hry a aplikácie používalo. Protokol aktivity obsahuje aj zoznam výrazov, ktoré dieťa vyhľadávalo pomocou vyhľadávacích nástrojov, ako sú napríklad Bing, Google alebo Yahoo! Search.

E-mailový súhrn vám na už prvý pohľad poskytne množstvo informácií o tom, ako vaše dieťa používa PC. Vždy sa však môžete dostať k ďalším podrobnostiam a na základe informácií o aktivitách môžete meniť povolenia a ďalšie nastavenia výberom položky Posledná aktivita na lokalite account.microsoft.com/family. Postupujte takto:

  1. Prejdite na lokalitu account.microsoft.com/family a prihláste sa.

  2. Vyberte meno dieťaťa, ktorého protokol chcete zobraziť, a potom vyberte položku Posledná aktivita. Skontrolujte, či sú protokoly aktivity zapnuté.

Ak nechcete dostávať týždenné protokoly aktivity e-mailom, môžete túto funkciu vypnúť a stránky s protokolom aktivity dieťaťa kontrolovať manuálne.

  1. Prejdite na lokalitu account.microsoft.com/family a prihláste sa.

  2. Vyberte meno dieťaťa, ktorého protokol chcete zobraziť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Posledná aktivita. Skontrolujte, či sú protokoly aktivity zapnuté.

  3. V časti Týždenné výkazy odoslané e-mailom dospelým prepnite nastavenie z možnosti Zapnúť na Vypnúť.

Webové lokality

Táto časť protokolu aktivity zobrazuje všetky posledné vyhľadávané položky dieťaťa a lokality, ktoré dieťa navštívilo alebo sa pokúsilo navštíviť. Najskôr sú uvedené blokované a potom úspešne navštívené lokality. Ktorúkoľvek lokalitu môžete povoliť alebo zakázať priamo z protokolu aktivity výberom položky Povoliť alebo Blokovať vedľa URL adresy. Ak chcete upraviť obmedzenia webových lokalít pre dieťa, vyberte položku Nastavenie.

Aplikácie a hry

V tejto časti sa zobrazuje zoznam všetkých aplikácií a hier, ktoré dieťa používalo, vrátane zablokovaných. Vedľa názvu sa zobrazuje vekové obmedzenie a priamo v zozname môžete povoliťalebo blokovať aplikácie a hry. Ak chcete upraviť obmedzenia aplikácií a hier pre dieťa, vyberte položku Nastavenie.

Čas používania počítača

V časti Čas používania počítača sa zobrazujú informácie o tom, kedy a ako dlho dieťa používalo zariadenia počas týždňa.

Zobrazí sa zoznam s celkovým časom stráveným so zariadeniami počas jednotlivých dní, aj čas strávený s jednotlivými zariadeniami počas celého týždňa.

Ak chcete upraviť obmedzenia času používania počítača pre dieťa, vyberte položku Nastavenie.

Ďalšie zdroje

Prejsť do rodiny v Microsofte

Zmeňte nastavenie rodiny v Microsofte.

Nastavenie služby Bezpečnosť rodiny

Zistite, ako pridať kontá do rodiny v Microsofte.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.