Vydania Windows 8.1 N

Vydania Windows 8.1 N sú navrhnuté tak, aby vám poskytovali väčšinu funkcií systému Windows 8.1, ale aj možnosť voľby. Existujú tri vydania N systému Windows 8.1: Windows 8.1 N,Windows 8.1 Pro N a Windows 8.1 Pro Pack N. Vydania N systému Windows 8.1 vám umožňujú vybrať si vlastný prehrávač médií, ako aj softvér potrebný na správu a prehrávanie diskov CD, DVD a iných digitálnych mediálnych súborov. Ak si vyberiete Windows Media Player 12, jeho stiahnutie, ako aj stiahnutie súvisiaceho softvéru, je bezplatné. Vydania Windows 8.1 N sú k dispozícii pre zákazníkov v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru a v Švajčiarsku.

Vydania N systému Windows 8.1 je možné iba stiahnuť a inovovať z vydaní Windows 7 N.

Vydanie Windows 8.1 N

Vydanie Windows 8.1 N

Táto verzia vydania N systému Windows 8.1obsahuje rovnaké funkcie ako Windows 8.1, neobsahuje však niektoré technológie súvisiace s médiami (Windows Media Player, Hudba, Video, Skype). Z toho dôvodu budete na prehrávanie alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a diskov DVD s videom, streamovanie hudby, snímanie a ukladanie obrázkov a používanie webovej kamery potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo tretej strany.

Stiahnuť inováciu

Získať inováciu na disku DVD

Vydanie Windows 8.1 Pro N

Vydanie Windows 8.1 Pro N

Táto verzia vydania N systému Windows 8.1 Proobsahuje rovnaké funkcie ako Windows 8.1 Pro, neobsahuje však niektoré technológie súvisiace s médiami (Windows Media Player, Hudba, Video, Skype). Z toho dôvodu budete na prehrávanie alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a diskov DVD s videom, streamovanie hudby, snímanie a ukladanie obrázkov a používanie webovej kamery potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo tretej strany.

Stiahnuť inováciu

Získať inováciu na disku DVD

Vydanie Windows 8.1 Pro Pack N

Vydanie Windows 8.1 Pro Pack N

Táto verzia vydania N balíka Windows 8.1 Pro Pack obsahuje rovnaké funkcie ako Windows 8.1 Pro, neobsahuje však niektoré technológie súvisiace s médiami (Windows Media Player, Hudba, Video, Skype). Z toho dôvodu budete na prehrávanie alebo vytváranie zvukových diskov CD, mediálnych súborov a diskov DVD s videom, streamovanie hudby, snímanie a ukladanie obrázkov a používanie webovej kamery potrebovať softvér od spoločnosti Microsoft alebo tretej strany.

Stiahnuť balík

Získať balík na disku DVD

Ďalšie informácie

Objavte nové možnosti prispôsobenia počítača systému Windows 8.1.

Zoznámte sa s množstvom aplikácií v službe Windows Obchod.

Získajte všetky súčasti systému Windows 8.1 Pro a ďalšie.

Všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste sa správne rozhodli.