Aplikácia Správy: Najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ako môžem pridať (pripnúť) konkrétny zdroj správ na domovskú obrazovku?

Aplikácia Správy umožňuje pridávať (pripínať) správy z jednotlivých zdrojov v aplikácii na domovskú obrazovku.

 1. Prejdite na zdroj správ.

 2. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. V paneli v dolnej časti aplikácie ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

 4. V kontextovom okne kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku.

Ako si prispôsobiť aplikáciu Správy?

Obsah je možné ľahko pridať alebo odstrániť tak, aby zodpovedal vašim záujmom, a možné je meniť aj poradie sekcií podľa toho, ako vám to vyhovuje. Do správ môžete pridávať témy, ako napríklad články o spoločnostiach, osobnostiach či problematikách. Môžete pridávať aj správy zo zdrojov, ktorým najviac dôverujete, top správy z najlepších zdrojov vybratých našimi redaktormi alebo správy z viacerých krajín.

 1. Na domovskej stránke aplikácie Správy potiahnite prstom smerom nahor z dolnej časti obrazovky alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Kliknite na tlačidlo + vedľa typu obsahu, ktorý chcete pridať: Témy, Zdroje, Redakcia odporúča alebo Správy z viacerých krajín.

 4. Poradie sekcií zmeníte presunutím sekcií myšou a sekciu odstránite ťuknutím alebo kliknutím na červené tlačidlo X v sekcii.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v každom miestnom nastavení.

Ako môžem sledovať témy správ, ktoré ma zaujímajú?

Aplikácia Správy umožňuje na základe vybratých kľúčových slov ľahko sledovať správy k témam, ktoré si vyberiete.

 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. V paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Témy.

 4. Zadajte tému, ktorú chcete sledovať. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 5. Do aplikácie Správy sa pridá nová sekcia. Predvolene sa pridá k poslednej pozícii, ale myšou ju môžete presunúť na ľubovoľné miesto.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v každom miestnom nastavení.

Ako sa odstraňuje téma správ?

Aplikácia Správy vám umožní odstrániť vlastné témy.

 1. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši

 2. V paneli s nástrojmi v dolnej časti obrazovky ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Témy.

 4. Tému odstránite ťuknutím alebo kliknutím na červené tlačidlo X v sekcii.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v každom miestnom nastavení.

Ako môžem zobraziť správy od konkrétneho zdroja?

Aplikácia Správy uľahčuje vyhľadávanie obsahu od najvýznamnejších poskytovateľov spravodajstva.

 1. Prechádzajte aplikáciou Správy, až kým nenájdete sekciu Zdroje, alebo potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol (prípadne kliknite pravým tlačidlom myši) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdroje.

 2. Prehľadajte zdroje podľa kategórie pomocou kariet vľavo. Na výber obsahu zo sveta môžete použiť aj ponuku v pravom hornom rohu alebo môžete názov zdroja zadať do vyhľadávacieho poľa.

 3. Na zobrazenie obsahu ťuknite alebo kliknite na názov zdroja.

Ako môžem zobraziť správy z konkrétnej krajiny?

Aplikácia Správy poskytuje jedinečný obsah ľuďom z desiatok krajín.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zdroje.

 3. V kartách v ľavej časti obrazovky kliknutím na kartu Medzinárodné správy zobrazíte správy pre rôzne oblasti sveta.

 4. Na výber konkrétnych zdrojov môžete použiť aj rozbaľovaciu ponuku v pravom hornom rohu.

Ako sa čítajú správy z ponúkaných zdrojov?

Aplikácia Správy do správ zaraďuje úplné reportáže od tých najdôveryhodnejších spoločností.

Možnosť 1

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. V hornom paneli aplikácie ťuknite alebo kliknite na ľubovoľnú spravodajskú organizáciu uvedenú v sekcii Odporúčané.

Možnosť 2

 1. Potiahnite prstom po domovskej obrazovke aplikácie, až kým sa nedostanete do sekcie Zdroje.

 2. Ťuknite alebo kliknite na ľubovoľnú spravodajskú organizáciu v zozname.

Ako môžem zobraziť správy zo širokej škály odporúčaných zdrojov?

Aplikácia Správy poskytuje množstvo odporúčaných zdrojov správ.

 1. Potiahnite prstom z hornej časti obrazovky smerom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 2. Vyberte položku Zdroje.

 3. Potiahnite prstom po dlaždiciach v kategóriách, ako napríklad Obchod a Technológie.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na zdroj zobrazte jeho obsah.

Ako sa pridáva zdroj do aplikácie Správy?

Správy vám umožňujú rýchlo pridať obľúbené zdroje priamo na domovskú obrazovku.

 1. Potiahnite prstom alebo prejdite na sekciu Zdroje v aplikácii Správy.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo +.

 3. Prehľadajte zdroje ťukaním alebo klikaním na karty vľavo alebo vyhľadajte konkrétny zdroj.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo + vedľa názvu zdroja pridajte zdroje na domovskú obrazovku.

Ako sa prihlasuje na odber informačného kanála RSS v aplikácii Správy?

Nedarí sa vám nájsť hľadaný zdroj? Aplikácia Správy vám umožňuje sledovať informačné kanály RSS.

 1. Prejdite na sekciu Zdroje v aplikácii Správy.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo +.

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte URL adresu informačného kanála RSS, na odber ktorého sa chcete prihlásiť.

 4. Zobrazí sa zadaný názov informačného kanála.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo + vedľa názvu zdroja.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v každom miestnom nastavení.

Ako sa mení veľkosť písma v článkoch?

Môžete si vybrať zo štyroch rôznych veľkostí písma – malé, stredné, veľké alebo veľmi veľké.

 1. Vyberte si článok, ktorý chcete prečítať.

 2. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. V paneli v dolnej časti aplikácie ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Veľkosť textu a vyberte veľkosť.

Ako sa v aplikácii pohybuje pomocou myši a klávesnice?

Windows 8 je optimalizovaný na dotykovú obrazovku, ale všetky funkcie môžete používať aj pomocou klávesnice a myši.

 1. Zobrazenie hornej a dolnej navigácie: kliknite pravým tlačidlom myši alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + Z.

 2. Zatvorenie aplikácie: myšou kliknite na aplikáciu a podržte ju v strednej hornej časti obrazovky. Potiahnite ju do dolnej časti obrazovky a pustením tlačidla myši ju zatvorte. Prípadne stlačte na klávesnici kombináciu klávesov Alt + F4.

 3. Prechádzanie obsahom: ďalšie správy môžete zobraziť pomocou posúvača v dolnej časti obrazovky. Ak máte na myši otočné koliesko, môžete použiť aj to. Ak používate klávesnicu, presúvajte sa pomocou klávesov so šípkami dozadu a dopredu.

Ako sa obnovuje obsah správ?

Aplikácia Správy počas práce s aplikáciou obnovuje obsah automaticky, ale obsah môžete obnoviť aj explicitne.

 1. Prejdite na sekciu aplikácie, napríklad na domovskú obrazovku aplikácie.

 2. Potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.

Ako môžem napísať odozvu na aplikáciu Správy?

Vaša odozva je pre nás dôležitá a neustále hľadáme možnosti zlepšovania aplikácie. Môžete sa s nami spojiť takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky alebo na klávesnici stlačte kláves s logom Windows + C.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a vyberte možnosť Informácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Odozva.

 4. Zadajte svoju odozvu do formulára a ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať.

Poznámka

 • Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od štátnych politík, obmedzení alebo údajových služieb dostupných vo vašej oblasti.

Potrebujete ďalšiu pomoc?