Windows 8.1 Preview momentálne nie je podporovaný v niektorých tabletoch a počítačoch

Windows 8.1 Preview momentálne nie je podporovaný v niektorých tabletoch a počítačoch s novšími 32-bitovými procesormi Atom. Patria medzi ne:

  • Fujitsu ARROWS Tab

Ak máte niektorý z týchto tabletov alebo počítačov, pravidelne túto stránku kontrolujte. Očakávame, že väčšina z nich bude predbežnú verziu podporovať.

Ak chcete zistiť, či máte niektorý z týchto tabletov alebo počítačov:

  1. Potiahnite prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
    (Ak používate myš, ukážte na pravý horný roh obrazovky, posuňte kurzor myši nadol a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

  2. Zadajte výraz systém, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Systém.