OneDrive: najčastejšie otázky

OneDrive predstavuje bezplatný ukladací priestor online vstavaný do systému Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Do ukladacieho priestoru služby OneDrive môžete jednoducho pridať súbory v počítači, aby ste ich vždy mali pri sebe s používaným zariadením. A svoj priestor OneDrive môžete prehľadávať pomocou aplikácie OneDrive alebo Prieskumníka v stolnom počítači.

Tipy

Zobraziť všetko

Ak chcem používať OneDrive, treba sa do počítača prihlásiť pomocou konta Microsoft?

Áno, je potrebné, aby ste sa do počítača prihlásili prostredníctvom svojho konta Microsoft, ak chcete prehľadávať svoju službu OneDrive a synchronizovať súbory a nastavenia. Ak sa prihlásite prostredníctvom lokálneho konta, aplikáciu OneDrive budete môcť použiť len na prehľadávanie vlastného počítača. Ak chcete prehľadávať svoje súbory v službe OneDrive,treba prejsť na webovú lokalitu OneDrive.

Ktoré nastavenia služby OneDrive sú predvolene zapnuté?

Väčšina počítačov so systémom Windows 8.1 a Windows RT 8.1 má nasledovné nastavenia služby OneDrive:

 • Fotografie vytvorené v PC (ak má kameru) sa ukladajú do priečinka fotografií zo zariadenia a malá kópia každej fotografie sa automaticky ukladá do služby OneDrive.

 • OneDrive je pri ukladaní dokumentov vybratý ako predvolené umiestnenie. Ak chcete vybrať iné umiestnenie dokumentu, je to možné.

 • Windows uloží záložnú kópiu nastavení počítača v službe OneDrive. Ak sa niečo s počítačom stane a budete ho musieť vymeniť, môžete jednoducho preniesť nastavenia do nového počítača. Ďalšie informácie o synchronizácii nastavení nájdete v téme Synchronizácia nastavení medzi počítačmi.

Ktorékoľvek z týchto nastavení je možné zmeniť v okne Nastavenie PC. Ako sa tam dostanete:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

Koľko miesta je k dispozícii v službe OneDrive?

Ak chcete zobraziť veľkosť a voľné miesto v službe OneDrive, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

Ako zdieľať súbory a priečinky v službe OneDrive?

V aplikácii OneDrive potiahnite prstom nadol alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbor alebo priečinok, ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať a vyberte možnosť zdieľania.

Zobraziť všetko

Pozvať ľudí

Táto možnosť vám umožní udeliť konkrétnym jednotlivcom alebo skupinám povolenie pre položky, takže budete môcť v prípade potreby neskôr jednotlivé povolenia odstrániť. Ďalšou výhodou zdieľania položiek takýmto spôsobom je to, že príjemcovia k nim získajú rýchly prístup zo zobrazenia Zdieľané na webovej stránke OneDrive.

 1. Zadajte e-mailové adresy ľudí, s ktorými chcete zdieľať, alebo ťuknite alebo kliknite na položku Pridať ľudí a vyberte ľudí z aplikácie Ľudia.

 2. Ak chcete, môžete pridať poznámku pre príjemcov.

 3. Ak chcete zmeniť úroveň povolení, ťuknite alebo kliknite na možnosť Príjemcovia môžu upravovať súbory alebo Príjemcovia môžu zobrazovať súbory.

  Poznámky

  • Ak vyberiete možnosť Príjemcovia môžu upravovať súbory, ľudia budú môcť zobrazovať položky a používať programy Office Online na úpravu dokumentov balíka Office, a to aj bez prihlásenia. Ak ľudia chcú vykonávať iné úpravy, ako napríklad pridávať súbory do priečinka alebo odstraňovať ich z priečinka, musia sa prihlásiť s kontom Microsoft. Príjemcovia môžu preposlať vašu správu ostatným ľuďom a upravovať položky môže každý, kto správu prijme.

  • Ak vyberiete možnosť Príjemcovia sa musia prihlásiť s kontom Microsoft, príjemcovia sa budú musieť pred zobrazením zdieľaných položiek prihlásiť s kontom Microsoft. Aj po výbere tejto možnosti môžete pozývať ľudí bez toho, aby ste poznali ich kontá Microsoft. Na pozvanie ľudí môžete použiť akékoľvek e-mailové adresy a ak niektorí príjemcovia nemajú konto Microsoft, môžu si ho bezplatne vytvoriť.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať, čím sa uložia nastavenia povolení a odošle sa správa s prepojením na položku.

Získať prepojenie

Túto možnosť použite na zdieľanie položiek s množstvom ľudí, ktorých ani osobne nepoznáte. Tieto prepojenia môžete použiť napríklad na zverejnenie na Facebooku, Twitteri alebo LinkedIne. Môžete ich použiť aj na zdieľanie v e-maile alebo okamžitých správach, ale nad jednotlivými povoleniami budete mať menej kontroly než v prípade možnosti Pozvať ľudí.

 1. Vyberte požadovaný typ prepojenia. Povolenia pre položku sa po vytvorení prepojenia automaticky aktualizujú.

  Iba zobraziť
  Keď zdieľate položky s týmto druhom prepojenia, ľudia môžu zobraziť položky bez prihlásenia. Môžu tiež preposielať prepojenie iným ľuďom.

  Upraviť
  Keď zdieľate položky s týmto druhom prepojenia, ľudia môžu zobraziť vaše položky a použiť programy Office Online na úpravu dokumentov balíka Office, a to aj bez prihlásenia. Ak ľudia chcú vykonávať iné úpravy, ako napríklad pridávať súbory do priečinka alebo odstraňovať ich z priečinka, musia sa prihlásiť s kontom Microsoft. Ľudia môžu preposlať prepojenie na úpravy iným ľuďom, a každý, kto prijme toto prepojenie, bude môcť položky upravovať tiež.

  Verejné
  Verejné prepojenie je ako prepojenie Iba zobraziť, ale umožňuje tiež každému nájsť zdieľanú položku pomocou vyhľadávania. Ak vyberiete túto možnosť, ľudia budú mať prístup k zdieľanej položke aj v prípade, že získané prepojenie neuverejníte.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť prepojenie. Tým sa prepojenie skopíruje do Schránky.

 3. Vložte prepojenie do e-mailu, okamžitej správy, dokumentu alebo kamkoľvek, kde ho chcete zdieľať. Alebo ťuknite či kliknite na položku Zdieľať do. Tým sa vyberie kľúčové tlačidlo Zdieľanie, aby ste mohli zdieľať prepojenie pomocou inej aplikácie.

Poznámka

 • Môžete tiež zdieľať súbory a priečinky z Prieskumníka v službe OneDrive. Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na súbor či priečinok, ktorý chcete zdieľať, ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať s a potom vyberte OneDrive. Tým sa dostanete do služby OneDrive. Ďalšie informácie o možnostiach zdieľania na webovej lokalite nájdete v téme Share files and folders and change permissions.

Existujú súbory, ktoré nie je možné uložiť do služby OneDrive?

Veľkosť súborov nemôže prekročiť 10 GB. Okrem toho sú zakázané niektoré druhy obsahu. Ak chcete získať ďalšie informácie, pozrite si pravidlá správania. V prípade súborov súvisiacich s pracovnými aktivitami odporúčame používať OneDrive for Business.

Prečo mám niektoré súbory v službe OneDrive prístupné len vtedy, keď som online, a ako ich môžem sprístupniť, keď som offline?

Súbory pridané do služby OneDrive z počítača alebo súbory, ktoré ste v minulosti otvorili vo svojom počítači, sú v danom počítači automaticky prístupné offline. Všetky súbory, ktoré ste vytvorili na webovej lokalite OneDrive alebo v inom počítači sú prístupné len online, čo šetrí miesto v počítači.

Informácie o súboroch iba online a o ich sprístupnení offline nájdete v téme Súbory na zobrazenie iba online a súbory dostupné offline.

Čo mám robiť so svojimi súbormi OneDrive, kým sa v PC stále nastavuje OneDrive?

Ak v službe OneDrive vytvoríte nový súbor alebo zmeníte súbor, kým sa OneDrive stále v PC nastavuje, tieto súbory sa nenahrajú, kým sa nedokončí nastavenie. Ak sprístupníte súbor offline, neprevezme sa, kým sa nedokončí nastavenie. Ak chcete súbor prevziať pred dokončením nastavenia, otvorte súbor.

Ak chcete zistiť, či sa už skončilo nastavovanie služby OneDrive:

 • Otvorte aplikáciu OneDrive a vyhľadajte položku Všetky súbory sú aktualizované v pravom hornom rohu.

  -alebo-

  V Prieskumníkovi ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive na ľavej table a v stavovom riadku v dolnej časti okna vyhľadajte položku Súbory sú aktualizované.

Môžem obnoviť odstránené súbory služby OneDrive?

Ak chcete obnoviť súbory odstránené zo služby OneDrive, skontrolujte priečinok Kôš na pracovnej ploche alebo prejdite na webovú lokalitu OneDrive a ťuknite alebo kliknite na prepojenie Kôš v ľavom dolnom rohu.

Prečo niektoré moje súbory služby OneDrive v niektorých aplikáciách chýbajú?

V niektorých počítačových aplikáciách sa súbory prístupné len online otvoriť nedajú (dokonca ani s pripojením na internet). Ak sa v používanej počítačovej aplikácii súbory prístupné len online nezobrazujú, sprístupnite ich offline pomocou krokov na sprístupnenie súborov offline uvedených vyššie v tejto téme.

Prečo odovzdávanie alebo preberanie mojich súborov trvá tak dlho?

Ak sa chystáte nahrať alebo prevziať veľké množstvo súborov (prípadne veľmi veľké súbory), skontrolujte, či počítač nie je nastavený na prechod do režimu spánku. Vyhľadajte položku Nastavenie napájania a spánku. Pozrite si tiež tipy v téme Maximize upload and download speed.

Ako prehľadávať súbory, ktoré so mnou niekto zdieľať, a dokumenty balíka Office, na ktorých sa nedávno pracovalo?

Momentálne to v aplikácii OneDrive možné nie je, túto možnosť však máte na webovej lokalite OneDrive.

Ako zabránim službe OneDrive v používaní môjho sieťového pásma?

Ak chcete pásmo využívať čo najviac na určitú činnosť (napríklad vysielanie filmu), môžete pozastaviť synchronizáciu a všetky ostatné činnosti služby OneDrive, ktoré využívajú vaše sieťové pripojenie.

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom vypnite možnosť Synchronizovať súbory.

Ak máte internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov, môžete vypnúť synchronizáciu a všetky ostatné činnosti služby OneDrive využívajúce sieťové pripojenie.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia účtované podľa objemu údajov a všetky nastavenia nastavte na možnosť Vypnuté.

Ako sa dá skontrolovať, či sa súbory stále odovzdávajú a preberajú?

Priebeh odovzdávania a preberania môžete zobraziť v aplikácii OneDrive v Prieskumníkovi a tiež pomocou ikony aplikácie OneDrive v oblasti oznámení úplne napravo na paneli úloh.

Ak chcete zobraziť súhrn priebehu, ukážte myšou na ikonu aplikácie OneDrive (Ikona aplikácie OneDrive) v oblasti oznámení úplne napravo na paneli úloh. (Na zobrazenie ikony OneDrive možno bude potrebné kliknúť na šípku Zobraziť skryté ikony Šípka Zobraziť skryté ikony vedľa oblasti oznámení.)

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu a potom môžete:

 • kliknutím na položku Synchronizovať spustiť kontrolu zmien v aplikácii OneDrive,

 • kliknutím na položku Pozastaviť synchronizáciu zastaviť v danej chvíli odovzdávanie alebo preberanie súborov,

 • kliknutím na položku Nastavenie sprístupniť všetky súbory offline alebo zmeniť všetky súbory na iba online.

Ako OneDrive premiestnim v počítači do iného umiestnenia?

 1. Otvorte Prieskumníka.

 2. Na ľavej table stlačte a podržte OneDrive alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Umiestnenie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť.

 5. Vyberte si ľubovoľný priečinok na jednotke sformátovanej pomocou systému súborov NTFS a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať priečinok.

 6. V dialógovom okne Premiestnenie priečinka ťuknite alebo kliknite na možnosť Áno.

Môžem sa prihlásiť prostredníctvom iného konta a tak prehľadávať iný OneDrive?

Medzi kontami v aplikácii OneDrive nie je možné prepínať. Keď sa do počítača prihlásite prostredníctvom svojho konta Microsoft, automaticky ste do služby OneDrive prihlásení prostredníctvom tohto konta. K súborom službyOneDrive z iného konta sa však môžete dostať tak, že prejdete na webovú lokalitu OneDrive.

Ako si môžem kúpiť viac ukladacieho priestoru?

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kúpiť viac ukladacieho priestoru.

Ak si chcete kúpiť plán ukladacieho priestoru v konkrétnej krajine alebo regióne, musíte zmeniť umiestnenie svojho PC:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „oblasť“ a potom vo výsledkoch kliknite a položku Zmeniť krajinu alebo oblasť.

 3. V zozname vyberte krajinu alebo región.

  Poznámka

  • Na prejavenie týchto zmien možno bude potrebné reštartovať PC.

Môžem aplikáciu OneDrive odinštalovať?

Nie, aplikácia je súčasťou systému Windows 8.1 a Windows RT 8.1 a nedá sa odinštalovať. Môžete však zrušiť jej pripnutie na domovskej obrazovke. Stlačte a podržte príslušnú dlaždicu alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke.

Poznámka

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory