Súbory na zobrazenie iba online a súbory dostupné offline

Súbory na zobrazenie iba online, nazývané tiež inteligentné súbory, sú špeciálnym typom súborov služby OneDrive v systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Môžete ich prehľadávať v počítači, ale obsah súborov je v skutočnosti v službe OneDrive, takže nezaberajú veľa miesta na disku. Súbory na zobrazenie iba online vyzerajú ako obyčajné súbory v počítači, obsahujú všetky bežné informácie o súbore (ako napríklad dátum úpravy, typ súboru a veľkosť) a dajú sa vyhľadávať. Po otvorení súborov na zobrazenie iba online z Prieskumníka a väčšiny aplikácií sa obsah súborov automaticky prevezme.

Ak nie ste pripojení na internet, môžete prezerať miniatúry súborov na zobrazenie iba online, ale nemôžete otvárať ani upravovať celý súbor. Ak chcete otvárať a upravovať súbor v režime offline, musíte ho sprístupniť na prácu offline, kým ste ešte pripojení na internet. Tým sa prevezme obsah súboru do počítača a súbor zostane prepojený na ukladací priestor online OneDrive, aby sa všetky zmeny vykonané v akomkoľvek zariadení automaticky zobrazili vždy, keď sa opätovne pripojíte na internet.

Sprístupnenie súborov offline pomocou aplikácie OneDrive

Potiahnutím prstom nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši vyberte príslušný súbor alebo priečinok. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť na offline. Ak sa obávate, že používate príliš veľa miesta v PC, v režime offline sprístupnite menej súborov. Ak existujú súbory, ktoré už v režime offline nepotrebujete používať, zmeňte ich späť na súbory prístupné iba v režime online.

Ak vás miesto v PC netrápi, môžete v režime offline sprístupniť celý obsah priečinka OneDrive:

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom zapnite možnosť Sprístupniť všetky súbory offline.

Poznámky

  • Služba OneDrive vyžaduje 200 MB voľného miesta v počítači na synchronizáciu súborov.

  • Ak ste zapli možnosť Pristupovať ku všetkým súborom offline a na disku už nie je miesto, najskôr treba vypnúť toto nastavenie a uvoľniť miesto na disku tým, že súbory zmeníte na iba online. Informácie o sprístupnení všetkých súborov iba online s cieľom uvoľniť miesto na disku nájdete v téme Tipy na uvoľnenie miesta na disku počítača.

Sprístupnenie súborov offline pomocou Prieskumníka

Stlačte a podržte súbor alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Sprístupniť offline. Ak chcete offline sprístupniť celý priečinok OneDrive, stlačte a podržte alebo pravým tlačidlom myši kliknite na položku OneDrive na ľavej table. Potom vyberte položku Sprístupniť offline.

Vyhľadanie súborov, ktoré sú k dispozícii offline

Môžete rýchlo zistiť, ktoré súbory sú dostupné offline v službe OneDrive a v Prieskumníkovi. V aplikácii OneDrive majú súbory a priečinky dostupné offline v pravom dolnom rohu ikonu počítača a cloudu (Ikona K dispozícii offline). V Prieskumníkovi sa v stĺpci Dostupnosť zobrazuje buď ako K dispozícii offline, alebo Iba online.

Poznámky

  • Ak máte viac počítačov, súbor môže byť na zobrazenie iba online v jednom počítači a k dispozícii offline v inom. Všetky súbory pridané do služby OneDrive z počítača alebo súbory, ktoré ste v minulosti otvorili vo svojom počítači, sú v danom počítači automaticky prístupné offline. Všetky súbory, ktoré ste vytvorili na webovej lokalite OneDrive alebo pridali do služby OneDrive z iného zariadenia, sú prístupné v počítači iba online.

  • Neodporúčame pracovať so súbormi iba online v príkazovom riadku, ani s nimi nemôžete použiť prostredie Windows PowerShell ani iné nástroje príkazového riadka. Niektoré akcie môžu spôsobiť chyby alebo dokonca odstránenie obsahu súborov.

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory