Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Usporiadanie doručenej pošty

Pošta ponúka niekoľko nových možností, ako si udržať prehľad v e-mailoch.

Aplikácia Pošta so zvýraznením nových spôsobov zobrazenia e-mailov
Zobraziť všetko

Obľúbení ľudia

Pridanie osoby medzi obľúbených ľudí je skvelým spôsobom na usporiadanie e-mailov od najdôležitejších ľudí, napríklad od šéfa, kolegov, rodiny alebo priateľov. Keď pridáte osobu medzi obľúbených ľudí, môžete zobraziť všetky správy, ktoré vám poslala. Je to skvelý spôsob na rýchle zobrazenie správ od týchto ľudí, pričom vždy budete vedieť, keď od nich dostanete nové správy (vedľa ich mena sa zobrazí číslo označujúce počet nových správ). Pridaním ľudí medzi obľúbených taktiež získate možnosť prijímať oznámenia vždy, keď od niekoho z tohto zoznamu dostanete e-mail.

Poznámka

 • Pridaním ľudí medzi obľúbených sa nepremiestnia ich správy z priečinka doručenej pošty. Je to len ďalší spôsob zobrazenia správ od určitých ľudí.

Na začiatok vám skúsime dať do zoznamu Obľúbení ľudia niekoľko návrhov na základe toho, ako často ste s danými ľuďmi v kontakte. Pridaním alebo odstránením ľudí môžete tento zoznam prispôsobiť. Postup:

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. V zozname Časté ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať vedľa mena osoby, ktorú chcete presunúť do priečinka Obľúbení ľudia.

  Pridanie obľúbených ľudí do aplikácie Pošta

  Ak v zozname Časté nikoho nevidíte, ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať kontakty, nájdite ľudí zo zoznamu kontaktov a pridajte ich. Potom ich môžete premiestniť do priečinka Obľúbení ľudia podľa popisu vyššie.

Po pridaní požadovaných ľudí môžete ťuknutím alebo kliknutím na ich meno zobraziť všetky e-mailové správy, ktoré vám poslali. Ak chcete zobraziť zoznam všetkých správ od všetkých ľudí, ktorých ste označili ako obľúbených, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obľúbení ľudiaTlačidlo Obľúbení ľudia.

Bulletiny a aktuality zo sociálnych sietí (k dispozícii len pre Outlook.com)

Bulletiny a správy zo sociálnych sietí sa automaticky založia na rôzne miesta v priečinku doručenej pošty, aby ste k nim mali prístup vždy, keď budete chcieť. Tým sa zároveň vyčistí doručená pošta služby Outlook.com, vďaka čomu náhodne neprehliadnete správy od rodiny, priateľov alebo ďalších ľudí, s ktorými si často píšete.

 • Bulletiny. Ponuky, obchodné bulletiny a správy od predajcov alebo z lokalít sa premiestnili sem.

 • Aktuality zo sociálnych sietí. Správy zo sociálnych sietí ako Facebook, LinkedIn alebo Twitter sa premiestnili sem.

Poznámka

 • Tieto správy sa už v priečinku doručenej pošty ďalej nebudú zobrazovať.

Premiestňovaním správ medzi priečinkom doručenej pošty a zobrazeniami BulletinyAktuality zo sociálnych sietí môžete meniť zobrazený obsah. Nerobte si starosti, stačí to urobiť raz. Postaráme sa o premiestnenie starších správ a taktiež si budete môcť vybrať, či chcete použiť tento postup aj pre budúce správy.

Ak sa rozhodnete, že e-maily nechcete mať takto usporiadané a chcete radšej vidieť všetky správy v doručenej pošte, zmeníte to takto:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na požadované konto.

 3. Ak je to potrebné, posuňte sa nadol a potom zrušte začiarknutie políčka Zobrazovať bulletiny samostatne alebo Zobrazovať aktuality zo sociálnych sietí samostatne.

Hľadať

Ak chcete vyhľadať e-mail, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo hľadania Tlačidlo Hľadať a potom zadajte požadovaný výraz do vyhľadávacieho poľa. Môžete vybrať, či sa má prehľadávať iba priečinok, v ktorom sa nachádzate, alebo všetky priečinky.

Vytvorenie priečinkov a premiestnenie správ

Vytvorenie priečinkov je ďalším skvelým spôsobom usporiadania e-mailov. Po ich vytvorení môžete jednoducho nájsť e-mail v konkrétnom priečinku alebo vo všetkých priečinkoch. Existujúce priečinky zobrazíte ťuknutím alebo kliknutím na položku Priečinky. Ak chcete, aby sa často používané priečinky zobrazili v zozname pod priečinkom Doručená pošta, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pridať Tlačidlo na pridanie obľúbených ľudí vedľa požadovaných priečinkov.

Vytvorenie priečinka

 1. Prejdite do priečinka doručenej pošty.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať priečinky a potom na možnosť Vytvoriť priečinok.

Premiestnenie správ do priečinka

 1. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou a potom začiarknite políčka vedľa správ, ktoré chcete premiestniť.

 2. Presuňte správy do ľubovoľného priečinka.

  Na presun tiež môžete použiť príkazy Premiestniť v rámci aplikácie.

  Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

  Ťuknite alebo kliknite na položku Premiestniť a potom ťuknite alebo kliknite na názov priečinka, do ktorého chcete správy premiestniť.

Označovanie správ príznakmi

Dôležité správy môžete označiť príznakom, aby ste sa k nim mohli vrátiť neskôr. K označeným správam sa potom rýchlo dostanete ťuknutím na tlačidlo príznaku Tlačidlo Príznak

Označenie správy príznakom

 1. Ťuknite alebo kliknite na miesto pred správou a potom začiarknite políčka vedľa správ, ktoré chcete označiť.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Označiť príznakom.

Ďalšia téma: Usporiadanie, nevyžiadaná pošta a odstránenie