Pomocník pre aplikáciu Ľudia

Aplikácia Ľudia je váš adresár a aplikácia na prístup do sociálnych sietí v jednom. Môžete v nej pridávať kontakty, sledovať aktuality na sociálnych sieťach (napríklad na Facebooku a Twitteri) a zostať v spojení s priateľmi a rodinou cez Skype – to všetko z jedinej aplikácie.

Domovská obrazovka aplikácie Ľudia

Aplikácie Ľudia, Pošta a Kalendár vzájomne spolupracujú. Keď z aplikácie Pošta odosielate niektorému kontaktu e-mail, aplikácia získa e-mailovú adresu danej osoby z aplikácie Ľudia (kde sa uchovávajú jej kontaktné informácie).

Všetko o kontaktoch

Zobraziť všetko

Pridanie alebo importovanie kontaktov

Importovanie kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, vyberte typ konta, ktorý chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Od 30. januára 2013 už spoločnosť Google v niektorých scenároch nepodporuje nové prepojenia pomocou protokolu EAS (Exchange ActiveSync). Preto sa môže zmeniť spôsob, akým pridávate kontakty do aplikácie Ľudia. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia služieb Google so systémom Windows.

Pridanie kontaktov po jednom

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový kontakt.

 4. Zadajte požadované informácie pre daný kontakt a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo na uloženie Tlačidlo Uložiť

Ak chcete pridať viacero kontaktov naraz, môžete ich importovať do niektorého z kont, ktoré ste už pridali do aplikácie Ľudia, a v aplikácii Ľudia sa zobrazia po ďalšej synchronizácii.

Pridanie kontaktu z e-mailu

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Ťuknite alebo kliknite na správu a potom na meno odosielateľa alebo na ľubovoľného z ostatných príjemcov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať kontakt.

 4. Pridajte ďalšie informácie (ak je to možné) a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo na uloženie Tlačidlo Uložiť.

Úprava kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete upraviť. Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť, urobte požadované zmeny a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo na uloženie Tlačidlo Uložiť na obrazovke.

Odstránenie kontaktov

Z aplikácie Ľudia môžete odstrániť iba kontakty z Hotmailu alebo Outlooku. Ak ste si prepojili ďalšie kontá, napríklad Google, Facebook alebo Skype, na odstránenie príslušných kontaktov treba prejsť do danej aplikácie alebo na danú webovú lokalitu.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete odstrániť. Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kontakt.

 4. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Zmena fotografie kontaktu

Fotografiu kontaktu zo zoznamu kontaktov môžete zmeniť. Postup:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na fotografiu kontaktu (ak tam fotografia nie je, ťuknite alebo kliknite na miesto, kde by mala byť), potom ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť fotografiu, vyberte fotografiu a ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

Vyhľadanie kontaktov

Nižšie je uvedených niekoľko spôsobov rýchleho vyhľadania osoby v zozname kontaktov:

Vyhľadávanie

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

  Vyhľadávacie pole v aplikácii Ľudia

Prechod na písmeno abecedy

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na písmeno abecedy zodpovedajúce menu vyhľadávanej osoby.

Zmena zobrazovaných kontaktov

Predvolene sa v zozname kontaktov zobrazia všetky kontakty z pridaných kont. Môžete si však vybrať zobrazovanie kontaktov len z určitých kont. Ľudia, ktorých máte pridaných v iných sieťach, budú skrytí, ale ľudia, ktorých máte pridaných vo viacerých sieťach, sa budú stále zobrazovať. Skryté nebudú ani vaše obľúbené kontakty bez ohľadu na to, ktoré kontá vyberiete, a všetci budú k dispozícii vo výsledkoch hľadania.

Zmena zobrazovaných kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Zobraziť len tieto kontakty zrušte začiarknutie políčka vedľa sietí, ktoré chcete skryť. Ak chcete znova zobrazovať kontakty z danej siete, začiarknite jej políčko.

Pripnutie osôb a pridanie alebo odstránenie obľúbených kontaktov

Keď na domovskú obrazovku pripnete osobu, obrázok profilu danej osoby a jej aktualizácie stavu na Facebooku a tweety sa zobrazia ako dlaždica na domovskej obrazovke. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu získate kontaktné informácie. Potom môžete tejto osobe rýchlo odoslať SMS správu alebo e-mail, prípadne jej zavolať, konverzovať s ňou či uskutočniť videohovor cez Skype.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, ktorú chcete rýchlo zobraziť.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku, ak chcete, zadajte prezývku, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Pridanie obľúbeného kontaktu

Obľúbeným kontaktom môže byť ktokoľvek – mama, šéf, najlepší priateľ či spolupracovník. Keď niekoho pridáte k obľúbeným kontaktom, daná osoba sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie Ľudia a vy môžete ťuknúť alebo kliknúť na jej obrázok a rýchlo jej odoslať e-mail či správu alebo jej zavolať.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu s tlačidlom hviezdičky.

 3. Vyberte si požadovanú osobu a ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

Odstránenie obľúbeného kontaktu

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, ktorú chcete odstrániť z obľúbených.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Označiť ako obľúbené. Keď sa vrátite na domovskú stránku aplikácie Ľudia, táto osoba sa už nebude zobrazovať vo vašom zozname obľúbených kontaktov.

Odstránenie konta

Týmto sa konto odstráni z aplikácie Ľudia, ale neodstránia sa žiadne kontakty z pôvodného konta. Keď sa prihlásite priamo do daného konta, stále ich budete môcť používať.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto, Odstrániť všetky kontá alebo Spravovať toto konto online.

Poznámka

 • Ak odstránite konto Microsoft (teda konto, pomocou ktorého sa prihlasujete do Windowsu), z aplikácií Ľudia, Pošta, Kalendár a Správy sa odstránia všetky vaše kontá. Namiesto odstránenia konta môžete dané kontakty skryť.

Oznámenia a aktuality zo sociálnych sietí

Zobraziť všetko

Volanie, konverzácie a videokonverzácie cez Skype

Všetky počítače so systémom Windows RT 8.1 a Windows 8.1 majú nainštalovaný Skype a umožňujú jednoducho komunikovať s osobami cez Skype z aplikácie Ľudia. Postup:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Zadajte meno kontaktu Skype (ak ste vykonali aktualizáciu na Skype a prihlásili sa prostredníctvom konta Microsoft, do zoznamu kontaktov sa automaticky pridali vaše kontakty z Messengera). Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na spôsob, akým sa s ním chcete spojiť (odoslaním správy, hovorom či videohovorom), a pustite sa do toho.

Uverejnenie vlastných aktualít

V aplikácii Ľudia môžete uverejňovať vlastné aktuality či písať niekomu na nástenku na Facebooku. So svojimi sociálnymi sieťami môžete tiež zdieľať prepojenia, fotografie a správy z iných aplikácií a webových lokalít. Postup aktualizácie stavu na Facebooku alebo vytvorenia tweetu je nasledovný:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Ja.

 3. V časti Čo je nové vyberte požadovanú sociálnu sieť, napíšte správu a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo na odoslanie Tlačidlo Odoslať ju uverejnite na svojej nástenke.

Zobrazenie noviniek

Vďaka aplikácii Ľudia nestratíte prehľad o tom, čo majú vaši priatelia a členovia rodiny nové. Po pripojení kont, ako sú Facebook, Twitter a LinkedIn, budete dostávať najnovšie aktuality, tweety aj obrázky na jednom mieste. Písať ľuďom na nástenku na Facebooku, komentovať aktualitu či preposlať tweet môžete bez prepínania na inú aplikáciu.

Časť Čo je nové v aplikácii Ľudia
 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Zobrazia sa nedávne aktuality a tweety a vy môžete označiť, že sa vám niečo páči, písať komentáre a preposielať tweety.

  Po ťuknutí alebo kliknutí na meno osoby môžete písať priamo na jej nástenku.

Zmena zobrazovaných aktualít

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Čo je nové a potom vyberte sieť, ktorá sa má zobrazovať.Časť Čo je nové, v ktorej sa zobrazuje, ako si pozrieť oznámenia z konkrétnej sociálnej siete

Pripnutie ľudí na zobrazenie aktualít priamo na domovskej obrazovke

Pripnite na domovskú obrazovku ľudí a ich fotografia a nové aktuality sa budú zobrazovať aj bez otvorenia aplikácie. Zároveň tak získate užitočný odkaz na odosielanie e-mailov, spustenie konverzácie a ďalšie aktivity.

Postup:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pripnúť. Pri písaní sa zobrazí zoznam kontaktov – ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku, ak chcete, zadajte prezývku, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Klávesové skratky na prácu s aplikáciou Ľudia

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky použiteľné v aplikácii Ľudia.

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Home

Úloha

Návrat na začiatok zoznamu kontaktov

Klávesová skratka

Page down

Úloha

Prechod dopredu v zozname kontaktov

Klávesová skratka

Page Up

Úloha

Prechod dozadu v zozname kontaktov

Klávesová skratka

End

Úloha

Návrat na začiatok zoznamu kontaktov