Pomocník pre aplikáciu Ľudia

Aplikácia Ľudia je vaším adresárom a sociálnou aplikáciou zároveň. Umožňuje vám pridávať kontakty, zobrazovať aktuality zo sociálnych sietí (ako je Twitter) a udržiavať kontakt s priateľmi a členmi rodiny cez Skype z jedinej aplikácie.

Domovská obrazovka aplikácie Ľudia

Aplikácie Ľudia, Pošta a Kalendár navzájom spolupracujú. Ak teda posielate e-mail kontaktu z aplikácie Pošta, aplikácia vyberie e-mailovú adresu tejto osoby v aplikácii Ľudia (čo je miesto, kde sa uchovávajú kontaktné informácie).

Poznámka: Z dôvodu zmien vykonaných v softvéri Facebooku už nie je integrácia Facebooku v aplikácii Ľudia podporovaná. To znamená, že aplikácia Ľudia už nebude môcť získavať prístup k informáciám z Facebooku ani na ňom priamo zdieľať. Ďalšie informácie nájdete v téme Facebook Connect už nie je k dispozícii.

Všetko o kontaktoch

Zobraziť všetko

Pridanie alebo import kontaktov

Importovanie kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, vyberte typ konta, ktoré chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Spoločnosť Google od 30. januára 2013 nepodporuje určité nové pripojenia EAS (Exchange ActiveSync), takže postup na pridávanie kontaktov do aplikácie Ľudia sa mohol zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia služieb Google so systémom Windows.

Pridávanie kontaktov po jednom

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový kontakt.

 4. Zadajte požadované informácie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Tlačidlo uloženia

Ak chcete pridať niekoľko kontaktov naraz, môžete ich importovať do jedného z kont, ktoré ste už pridali do aplikácie Ľudia, a pri najbližšej synchronizácii sa tieto kontakty zobrazia v aplikácii Ľudia.

Pridanie kontaktu z e-mailu

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Ťuknite alebo kliknite na správu a potom ťuknite alebo kliknite na meno osoby, ktorá ju odoslala, alebo na ľubovoľného z jej príjemcov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať kontakt.

 4. Pridajte všetky ďalšie informácie (ak je to možné) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Tlačidlo uloženia.

Úprava kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete upraviť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť, vykonajte požadované zmeny a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Tlačidlo uloženia na obrazovke.

Odstránenie kontaktov

Z aplikácie Ľudia môžete odstrániť len kontakty zo služby Hotmail alebo Outlook. Ak máte pripojené aj iné kontá, ako napríklad Google alebo Skype, bude potrebné prejsť do príslušnej aplikácie alebo na príslušnú webovú lokalitu a tam odstrániť tieto kontakty.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete odstrániť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kontakt.

 4. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Zmena fotografie kontaktu

Fotografiu kontaktu vo svojom zozname kontaktov môžete zmeniť. Postupujte takto:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na fotografiu kontaktu (alebo na prázdne miesto, kde by sa táto fotografia mala nachádzať, ak kontakt nemá fotografiu), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť fotografiu, vyberte fotografiu a ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

Vyhľadanie kontaktov

Tu je niekoľko možností, ako rýchlo vyhľadať niekoho v zozname kontaktov:

Vyhľadávanie

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

  Vyhľadávacie pole v aplikácii Ľudia

Preskočenie na určité písmeno abecedy

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na písmeno abecedy zodpovedajúce prvému písmenu mena hľadanej osoby.

Zmena zobrazenia kontaktov

V zozname kontaktov sa predvolene zobrazujú všetky kontakty z pridaných kont. Môžete však nastaviť, aby sa zobrazovali len kontakty z určitých kont. Vaši známi z iných sietí tak budú skrytí, ale ak niekoho z nich poznáte vo viacerých sieťach, bude sa stále zobrazovať. Ani vaše obľúbené kontakty nebudú skryté (bez ohľadu na to, ktoré kontá vyberiete) a vo výsledkoch hľadania budú k dispozícii všetky kontakty.

Zmena zobrazenia kontaktov

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Zobraziť iba tieto kontakty zrušte začiarknutie políčka vedľa každej siete, ktorú chcete skryť. Ak chcete znova zobrazovať kontakty z určitej siete, začiarknite jej políčko.

Pripnutie ľudí a pridanie alebo odstránenie obľúbených kontaktov

Pri pripnutí určitej osoby na obrazovku Štart sa obrázok profilu tejto osoby a jej tweety budú zobrazovať na obrazovke Štart ako dlaždica. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu prejdete ku kontaktným informáciám osoby. Osobe potom môžete rýchlo poslať SMS správu alebo e-mail, prípadne s ňou môžete volať, konverzovať alebo komunikovať prostredníctvom videohovoru cez Skype.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, s ktorou sa chcete rýchlo spojiť.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku, ak chcete, zadajte prezývku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Pridanie obľúbeného kontaktu

Obľúbeným kontaktom sa môže stať ktokoľvek – mama, šéf, najlepší priateľ alebo spolupracovník. Ak pridáte niekoho ako obľúbený kontakt, príslušná osoba sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie Ľudia a ťuknutím alebo kliknutím na jej obrázok jej môžete rýchlo zavolať alebo poslať e-mail či správu.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu s tlačidlom hviezdičky.

 3. Vyberte požadovanú osobu a ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

Odstránenie obľúbeného kontaktu

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, ktorú chcete odstrániť z obľúbených kontaktov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Obľúbené. Po návrate na domovskú stránku aplikácie Ľudia sa už táto osoba nebude zobrazovať v zozname obľúbených kontaktov.

Odstránenie konta

Pomocou týchto krokov sa odstráni konto z aplikácie Ľudia, neodstránia sa však žiadne kontakty z pôvodného konta. Po priamom prihlásení do tohto konta k nim budete mať prístup aj naďalej.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto, Odstrániť všetky kontá alebo Spravovať toto konto online.

Poznámka

 • Odstránením konta Microsoft (konta, ktoré používate na prihlásenie do systému Windows) sa odstránia všetky kontá z aplikácií Ľudia, Pošta, Kalendár a Výmena správ. Namiesto odstránenia konta môžete skryť tieto kontakty.

Oznámenia a aktuality zo sociálnych sietí

Zobraziť všetko

Volanie, konverzácia alebo videohovor cez Skype

Vo všetkých PC so systémom Windows RT 8.1Windows 8.1 je nainštalovaný aj Skype a z aplikácie Ľudia sa môžete jednoducho spojiť s niekým, kto je na Skype. Postupujte takto:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Zadajte meno kontaktu na Skype (ak ste aktualizovali na Skype a prihlásili ste sa so svojím kontom Microsoft, kontakty z Messengera by mali byť automaticky pridané do zoznamu kontaktov). Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť ich kontaktovania (odoslanie správy, hovor alebo videohovor) a môžete začať komunikovať.

Zverejňovanie vlastných aktualizácií

V aplikácii Ľudia môžete zverejňovať vlastné aktualizácie. Môžete tiež zdieľať prepojenia, fotografie a správy v sociálnych sieťach z iných aplikácií a webových lokalít. Vytvorenie tweetu:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Ja.

 3. V časti Čo je nové vyberte sociálnu sieť, ktorú chcete použiť, napíšte správu a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo odoslania Tlačidlo odoslania ju zverejnite na svojej nástenke.

Pozrite sa, čo je nové

Vďaka aplikácii Ľudia nestratíte prehľad o tom, čo majú vaši priatelia a členovia rodiny nové. Prepojením kont na Twitteri a LinkedIne zhromaždíte všetky najnovšie aktuality, tweety a obrázky na jednom mieste. Budete môcť preposielať tweety aj bez prepínania medzi aplikáciami.

Časť Čo je nové v aplikácii Ľudia
 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Zobrazia sa najnovšie aktuality a tweety a vy ich môžete komentovať, preposielať a označovať, že sa vám páčia.

  Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na meno určitej osoby a písať priamo na jej nástenku.

Zmena zobrazenia aktualít

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Čo je nové a potom vyberte sieť, ktorá sa má zobrazovať.Časť Čo je nové zobrazujúca informácie o zobrazovaní oznámení z konkrétnej sociálnej siete

Pripnutie ľudí na prezeranie ich aktualít priamo na domovskej obrazovke

Pripnite si ľudí na domovskú obrazovku, aby ste ich obrázok a aktuality mohli vidieť aj bez otvorenia príslušnej aplikácie. Zároveň tak získate užitočný odkaz na odosielanie e-mailov, spustenie konverzácie a ďalšie aktivity.

Postupujte takto:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pripnúť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku, ak chcete, zadajte prezývku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Klávesové skratky pre aplikáciu Ľudia

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre aplikáciu Ľudia.

Klávesy na stlačenie Úloha
Klávesy na stlačenie

Home

Úloha

Prechod na začiatok zoznamu kontaktov

Klávesy na stlačenie

Page down

Úloha

Prechod dopredu v zozname kontaktov

Klávesy na stlačenie

Page up

Úloha

Prechod dozadu v zozname kontaktov

Klávesy na stlačenie

End

Úloha

Prechod na koniec zoznamu kontaktov

Potrebujete ďalšiu pomoc?