Pomocník pre aplikáciu Ľudia

Aplikácia Ľudia je vaším adresárom a sociálnou aplikáciou zároveň. V systéme Skype môžete pridať svoje kontakty a zostať v spojení s priateľmi a členmi rodiny – to všetko z jednej aplikácie.

Home screen of the People app

Aplikácie Ľudia, Pošta a Kalendár navzájom spolupracujú. Ak teda posielate e-mail kontaktu z aplikácie Pošta, aplikácia vyberie e-mailovú adresu tejto osoby v aplikácii Ľudia (čo je miesto, kde sa uchovávajú kontaktné informácie).

Poznámka

 • Aplikácia Ľudia pre Windows 8/8.1 už nepodporuje integráciu so sieťami Facebook a Sina Weibo z dôvodu zmien v pripájacom softvéri v oboch týchto službách. To znamená, že aplikácia Ľudia už nebude môcť získavať prístup k informáciám z Facebooku alebo Sina Weibo, ani nebude môcť na týchto sieťach priamo zdieľať.

Všetko o kontaktoch

Zobraziť všetko

Pridanie alebo import kontaktov

Importovanie kontaktov

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, vyberte typ konta, ktoré chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Google od 30. januára 2013 nepodporuje určité nové pripojenia EAS (Exchange ActiveSync), takže postup na pridávanie kontaktov do aplikácie Ľudia sa mohol zmeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Synchronizácia služieb Google so systémom Windows.

Pridávanie kontaktov po jednom

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Nový kontakt.

 4. Zadajte požadované informácie a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Save button

Ak chcete pridať niekoľko kontaktov naraz, môžete ich importovať do jedného z kont, ktoré ste už pridali do aplikácie Ľudia, a pri najbližšej synchronizácii sa tieto kontakty zobrazia v aplikácii Ľudia.

Pridanie kontaktu z e-mailu

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Ťuknite alebo kliknite na správu a potom ťuknite alebo kliknite na meno osoby, ktorá ju odoslala, alebo na ľubovoľného z jej príjemcov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať kontakt.

 4. Pridajte všetky ďalšie informácie (ak je to možné) a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Save button.

Úprava kontaktov

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete upraviť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Upraviť, vykonajte požadované zmeny a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo uloženia Save button na obrazovke.

Odstránenie kontaktov

Z aplikácie Ľudia môžete odstrániť len kontakty zo služby Outlook.com alebo Outlook. Ak máte pripojené aj iné sociálne siete, ako sú napríklad LinkedIn alebo Twitter, bude potrebné prejsť do príslušnej aplikácie alebo na príslušnú webovú lokalitu a tam odstrániť tieto kontakty.

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorého informácie chcete odstrániť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kontakt.

 4. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

Zmena fotografie kontaktu

Fotografiu kontaktu vo svojom zozname kontaktov môžete zmeniť. Postupujte takto:

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na fotografiu kontaktu (alebo na prázdne miesto, kde by sa táto fotografia mala nachádzať, ak kontakt nemá fotografiu), ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť fotografiu, vyberte fotografiu a ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

Vyhľadanie kontaktov

Tu je niekoľko možností, ako rýchlo vyhľadať niekoho v zozname kontaktov:

Vyhľadávanie

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

  Search box in the People app

Preskočenie na určité písmeno abecedy

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na písmeno abecedy zodpovedajúce prvému písmenu mena hľadanej osoby.

Zmena zobrazenia kontaktov

V zozname kontaktov sa predvolene zobrazujú všetky kontakty z pridaných kont. Môžete však nastaviť, aby sa zobrazovali len kontakty z určitých kont. Vaši známi z iných sietí tak budú skrytí, ale ak niekoho z nich poznáte vo viacerých sieťach, bude sa stále zobrazovať. Ani vaše obľúbené kontakty nebudú skryté (bez ohľadu na to, ktoré kontá vyberiete) a vo výsledkoch hľadania budú k dispozícii všetky kontakty.

Zmena zobrazenia kontaktov

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 4. V časti Zobraziť iba tieto kontakty zrušte začiarknutie políčka vedľa každej siete, ktorú chcete skryť. Ak chcete znova zobrazovať kontakty z určitej siete, začiarknite jej políčko.

Pripnutie ľudí a pridanie alebo odstránenie obľúbených kontaktov

Pri pripnutí určitej osoby na obrazovku Štart sa obrázok profilu tejto osoby bude zobrazovať na obrazovke Štart ako dlaždica. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu prejdete ku kontaktným informáciám danej osoby. Osobe potom môžete rýchlo poslať SMS správu alebo e-mail, prípadne s ňou môžete volať, konverzovať alebo komunikovať prostredníctvom videohovoru cez Skype.

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, s ktorou sa chcete rýchlo spojiť.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart, ak chcete, zadajte prezývku, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Pridanie obľúbeného kontaktu

Obľúbeným kontaktom sa môže stať ktokoľvek – mama, šéf, najlepší priateľ alebo spolupracovník. Ak pridáte niekoho ako obľúbený kontakt, príslušná osoba sa zobrazí na domovskej stránke aplikácie Ľudia a ťuknutím alebo kliknutím na jej obrázok jej môžete rýchlo zavolať alebo poslať e-mail či správu.

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu s tlačidlom hviezdičky.

 3. Vyberte požadovanú osobu a ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

Odstránenie obľúbeného kontaktu

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na osobu, ktorú chcete odstrániť z obľúbených kontaktov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Obľúbené. Po návrate na domovskú stránku aplikácie Ľudia sa už táto osoba nebude zobrazovať v zozname obľúbených kontaktov.

Odstránenie konta

Týmto sa odstráni konto z aplikácie Ľudia, ale neodstránia sa žiadne kontakty z pôvodného konta. Po priamom prihlásení do tohto konta k nim budete mať prístup aj naďalej.

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto, Odstrániť všetky kontá alebo Spravovať toto konto online.

Poznámka

 • Odstránením konta Microsoft (konta, ktoré používate na prihlásenie do systému Windows) sa odstránia všetky kontá z aplikácií Ľudia, Pošta, Kalendár a Výmena správ. Namiesto odstránenia konta môžete skryť tieto kontakty.

Oznámenia a aktuality zo sociálnych sietí

Zobraziť všetko

Volanie, konverzácia alebo videohovor cez Skype

Vo všetkých PC so systémom Windows RT 8.1Windows 8.1 je nainštalovaný aj Skype a z aplikácie Ľudia sa môžete jednoducho spojiť s niekým, kto je na Skype. Postupujte takto:

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Zadajte meno kontaktu na Skype (ak ste aktualizovali na Skype a prihlásili ste sa so svojím kontom Microsoft, kontakty z Messengera by sa mali automaticky pridať do zoznamu kontaktov). Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť ich kontaktovania (odoslanie správy, hovor alebo videohovor) a môžete začať komunikovať.

Zverejňovanie vlastných aktualizácií

V aplikácii Ľudia môžete zverejňovať vlastné aktualizácie. Môžete tiež zdieľať prepojenia, fotografie a správy v sociálnych sieťach z iných aplikácií a webových lokalít. Vytvorenie tweetu:

 1. Prejdite na domovskú obrazovku a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Ja.

 3. V časti Čo je nové vyberte sociálnu sieť, ktorú chcete použiť, napíšte správu a ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo odoslania Send button ju zverejnite na svojej nástenke.

Pozrite sa, čo je nové

Vďaka aplikácii Ľudia nestratíte prehľad o tom, čo majú vaši priatelia a členovia rodiny nové. Prepojením kont napríklad na Twitter a LinkedIn zhromaždíte všetky najnovšie aktuality, tweety a obrázky na jednom mieste. Budete môcť preposielať tweety aj bez prepínania medzi aplikáciami.

What's new section of the People app
 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Zobrazia sa najnovšie aktuality a tweety a vy ich môžete komentovať, preposielať a označovať, že sa vám páčia.

Poznámka

 • Od apríla 2016 novinky z Twittera a LinkedIn už nie sú k dispozícii.

Zmena zobrazenia aktualít

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Čo je nové.

 3. Ťuknite alebo kliknite na šípku vedľa položky Čo je nové a potom vyberte sieť, ktorá sa má zobrazovať.What's new section showing how to see notifications from a particular social network

Poznámka

 • Od apríla 2016 novinky z Twittera a LinkedIn už nie sú k dispozícii.

Pripnutie ľudí na prezeranie ich aktualít priamo na obrazovke Štart

Pripnite si ľudí na obrazovku Štart, aby ste ich obrázok a aktuality mohli vidieť aj bez otvorenia príslušnej aplikácie. Zároveň tak získate užitočný odkaz na odosielanie e-mailov, spustenie konverzácie a ďalšie aktivity.

Postupujte takto:

 1. Na obrazovke Štart ťuknite alebo kliknite na položku Ľudia.

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno kontaktu, ktorý chcete pripnúť. Počas písania sa bude zobrazovať zoznam kontaktov. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný kontakt.

 3. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart, ak chcete, zadajte prezývku, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na obrazovku Štart.

Poznámka

 • Od apríla 2016 sa aktuality z Twittera nebudú zobrazovať na dlaždiciach pripnutých na obrazovke Štart.

Klávesové skratky pre aplikáciu Ľudia

Nasledujúca tabuľka obsahuje klávesové skratky pre aplikáciu Ľudia.

Klávesy na stlačenie Úloha
Klávesy na stlačenie

Home

Úloha

Prechod na začiatok zoznamu kontaktov

Klávesy na stlačenie

Page down

Úloha

Prechod dopredu v zozname kontaktov

Klávesy na stlačenie

Page up

Úloha

Prechod dozadu v zozname kontaktov

Klávesy na stlačenie

End

Úloha

Prechod na koniec zoznamu kontaktov

Potrebujete ďalšiu pomoc?