Prispôsobenie počítača

Kurz pre Windows: strana 10 z 11

Používanie obľúbených položiek

Windows 8.1Windows RT 8.1 sú tu pre vás a pre váš obľúbený obsah a existuje množstvo spôsobov, ako prispôsobiť počítač pridaním obľúbených aplikácií, ľudí, fotografií a farieb.

Ak sa do počítača prihlásite s kontom Microsoft, máte všetky svoje prispôsobenia všade k dispozícii. Pri prihlásení do iného počítača alebo zariadenia s tým istým kontom Microsoft sa vám zobrazia tie isté obrázky, kontakty a nastavenia. A ak váš počítač používajú aj iní ľudia, mali by sa prihlasovať s vlastným kontom Microsoft, aby si počítač mohli prispôsobiť pridaním vlastných obľúbených aplikácií, ľudí, fotografií a farieb (bez toho, aby zmenili tie vaše).

Prihlásenie pomocou obrázkového hesla

Obrázkové heslo vám umožňuje používať na prihlásenie do počítača vašu obľúbenú fotografiu namiesto ťažko zapamätateľného hesla. Sami si vyberiete obrázok, gestá (kruhy, rovné čiary alebo ťuknutia), ktoré použijete, a miesta na obrázku, kde ich nakreslíte. Obrázkové heslo môžete nakresliť prstom priamo na dotykovú obrazovku alebo ho môžete nakresliť pomocou myši. Každý, kto má konto Microsoft vo vašom počítači, si môže vytvoriť vlastné obrázkové heslo.

Vytvorenie obrázkového hesla

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti prihlásenia.

 3. V časti Obrázkové heslo ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 4. Prihláste sa pomocou prihlasovacích údajov pre konto Microsoft a potom podľa pokynov na obrazovke vyberte obrázok a gestá.

Tip

Obrázkové heslá sú viac než len zábavnou možnosťou prihlásenia. Môžu byť aj oveľa bezpečnejšie než bežné heslá, pretože sa dajú ťažšie uhádnuť.

Výber obrazovky, na ktorú sa dostanete po prihlásení

V predvolenom nastavení sa po každom prihlásení do počítača zobrazí domovská obrazovka. Namiesto nej však môžete prejsť napríklad na pracovnú plochu alebo do zobrazenia Aplikácie.

Nastavenie zobrazenia pracovnej plochy namiesto domovskej obrazovky po spustení zariadenia

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a potom ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Po prihlásení alebo zatvorení všetkých aplikácií na obrazovke prejsť na pracovnú plochu namiesto domovskej obrazovky. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ak namiesto na domovskú obrazovku chcete prejsť do zobrazenia Aplikácie

Pri každom prechode na domovskú obrazovku môžete automaticky prejsť na zobrazenie Aplikácie. V zobrazení Aplikácie sa nachádzajú všetky aplikácie nainštalované v počítači, ale na rozdiel od domovskej obrazovky neuvidíte dlaždice ani aktuálne informácie.

 1. Ak chcete otvoriť okno Vlastnosti panela úloh a navigácia, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie panel úloh a potom ťuknite alebo kliknite na položku Panel úloh a navigácia.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Navigácia a potom ťuknutím alebo kliknutím začiarknite políčko Po prechode na domovskú obrazovku automaticky zobraziť zobrazenie aplikácií. Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Zmena obrázka konta

Obrázok konta je spojený s vaším kontom Microsoft a uvidíte ho pri prihlasovaní do počítača a na domovskej obrazovke. Zobrazí sa aj vašim priateľom a rodine, pokiaľ si vás zaradili medzi kontakty.

Ako obrázok konta môžete používať niektorú zo svojich obľúbených fotografií, prípadne si ho môžete vytvoriť alebo upraviť v príslušnej aplikácii. Ak máte webovú kameru, môžete zhotoviť fotografiu alebo vytvoriť videoklip.

Stránka obrázka konta

Zmena obrázka konta

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vaše konto.

 3. Rozhodnite sa pre niektorú z týchto možností:

  Vyhľadajte obľúbenú fotografiu. Ak chcete vyhľadať obľúbenú fotografiu, ktorú chcete použiť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať. Môžete prejsť na fotografie v počítači alebo na obrázky uložené v službe OneDrive. Ťuknutím alebo kliknutím vyberte príslušnú fotografiu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať obrázok.

  Vytvorte alebo upravte fotografiu v aplikácii. Ak chcete fotografiu vytvoriť, vyhľadať alebo upraviť v aplikácii, ťuknite alebo kliknite na požadovanú aplikáciu a podľa pokynov na obrazovke vyhľadajte príslušnú fotografiu. Zobrazí sa zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných v počítači, pomocou ktorých možno upravovať alebo vytvárať fotografie. Ak sa nezobrazujú žiadne použiteľné aplikácie, na stránke Získanie aplikácií pre počítač nájdete pokyny na ich získanie.

  Zhotovte fotografiu alebo vytvorte videoklip. Ak chcete zhotoviť fotografiu alebo nahrať videoklip, ťuknite alebo kliknite na položku Fotoaparát. Potom zhotovte fotografiu alebo prepnite na režim videa a vytvorte videoklip.

Prispôsobenie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete vybrať dlaždice, farby a obrázky a usporiadať aplikácie. Ak počítač používajú aj iné osoby, zabezpečte, aby sa všetky prihlasovali pomocou vlastného konta Microsoft. Takto môže mať každá osoba vlastnú prispôsobenú domovskú obrazovku. Ďalšie informácie nájdete na stránke Domovská obrazovka.

Zmena pozadia

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobenie a potom na požadované pozadie, farbu pozadia a farbu motívu. Vybraté farby pozadia a motívu sa budú zobrazovať aj na niekoľkých ďalších miestach, napríklad na kľúčových tlačidlách a prihlasovacej obrazovke.

Nastavenie prispôsobení na domovskej obrazovke

Zobrazenie pozadia pracovnej plochy na domovskej obrazovke

Ako pozadie domovskej obrazovky môžete použiť obrázok pozadia pracovnej plochy. Po každej zmene pozadia pracovnej plochy sa domovská obrazovka automaticky zaktualizuje.

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prispôsobenie a potom ťuknite alebo kliknite na ukážku pozadia pracovnej plochy.

Pripnutie aplikácií na domovskú obrazovku

Na domovskú obrazovku môžete pripnúť obľúbené aplikácie, aby ste k nim mali rýchly prístup a okamžite videli aktuálne informácie.

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Potiahnutím prstom nahor od stredu obrazovky prejdite do zobrazenia Aplikácie. (Ak používate myš, kliknite na tlačidlo so šípkou v ľavom dolnom rohu.)
 3. Vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete pripnúť, a ťuknutím alebo kliknutím pravým tlačidlom ju vyberte.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku.

Zrušenie pripnutia aplikácií

Zrušenie pripnutia aplikácií plní inú funkciu ako odinštalovanie. Ak zrušíte pripnutie aplikácie na domovskej obrazovke, pri vyhľadávaní sa táto aplikácia bude naďalej zobrazovať. Ak ju budete potrebovať znova vyhľadať, bude sa nachádzať v zobrazení Aplikácie.

 1. Otvorte domovskú obrazovku tak, že potiahnete prstom od pravého okraja obrazovky a potom ťuknete na položku Štart. (Ak používate myš, ukážte na ľavý dolný roh obrazovky, presuňte ukazovateľ myši do rohu a potom kliknite na položku Štart.)

 2. Stlačením a podržaním alebo kliknutím pravým tlačidlom vyberte aplikáciu, ktorej pripnutie chcete zrušiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke.

Presunutie dlaždice

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte dlaždicu, ktorú chcete presunúť. (Ak používate myš, kliknite na dlaždicu a podržte ju.)

 2. Presuňte dlaždicu na požadované miesto.

Zmena veľkosti dlaždice

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte dlaždicu, ktorej veľkosť chcete zmeniť. (Ak používate myš, kliknite na dlaždicu pravým tlačidlom.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť veľkosť a vyberte požadovanú veľkosť.

Prispôsobenie obrazovky uzamknutia

Obrazovka uzamknutia sa zobrazí, keď uzamknete počítač (alebo po automatickom uzamknutí v prípade, že ste počítač určitý čas nepoužívali). Môžete pridať obľúbené fotografie svojich detí, domácich miláčikov a snímky z dovoleniek alebo dokonca vytvoriť opakujúcu sa prezentáciu.

Ak chcete použiť bezplatné fotografie, stiahnite si niektoré pozadia pracovnej plochy z Galérie prispôsobení.

Obrazovka uzamknutia

Pridanie fotografií na obrazovku uzamknutia

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Obrazovka uzamknutia.

 3. Ak chcete na obrazovke uzamknutia používať len jednu fotografiu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom vyberte požadovaný obrázok (môžete vybrať fotografie uložené v počítači alebo v službe OneDrive).

 4. Ak chcete, aby sa na obrazovke uzamknutia zobrazovala prezentácia, ťuknutím alebo kliknutím aktivujte možnosť Prehrávanie prezentácie na obrazovke uzamknutia.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať priečinok a prejdite do priečinka v počítači alebo v službe OneDrive.

 6. Ťuknutím alebo kliknutím vyberte príslušný priečinok, ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať tento priečinok a potom na tlačidlo OK. Vybrať môžete až desať priečinkov.

Zobrazovanie aktuálnych informácií z aplikácií na obrazovke uzamknutia

Môžete vybrať niekoľko aplikácií, z ktorých sa budú na obrazovke uzamknutia zobrazovať aktuálne informácie. Vďaka tomu budete o všetkom vedieť aj v prípade uzamknutia počítača.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Obrazovka uzamknutia.

 3. V časti Aplikácie obrazovky uzamknutia ťuknite alebo kliknite na tlačidlo plus Tlačidlo plus. Potom ťuknutím alebo kliknutím vyberte v zozname príslušnú aplikáciu.
Výber aplikácie na obrazovku uzamknutia

Zobrazenie podrobných informácií z aplikácie na obrazovke uzamknutia

Môžete si vybrať aplikáciu, ktorá vám na obrazovke uzamknutia bude poskytovať podrobné aktualizácie. Takto môžete získať napríklad informácie o ďalšej schôdzke v kalendári alebo o tom, kto vám volá v službe Skype.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Obrazovka uzamknutia.

 3. V časti Výber aplikácie, ktorej podrobný stav sa má zobrazovať ťuknite alebo kliknite na tlačidlo plus Tlačidlo plus a potom ťuknutím alebo kliknutím vyberte v zozname príslušnú aplikáciu.
Tip

V prezentácii obrázkov na obrazovke uzamknutia Windows predvolene použije iba obrázky, ktoré sú najvhodnejšie na zobrazenie na vašej obrazovke. Ak však v prezentácii chcete použiť všetky obrázky vo vybraných priečinkoch, ťuknutím alebo kliknutím na jazdca Použiť iba obrázky vhodné pre moju obrazovku vypnite toto nastavenie.

Synchronizácia nastavení

Ak používate konto Microsoft, môžete synchronizovať obrázok na obrazovke uzamknutia, domovskú obrazovku a motívy. Vďaka tomu sa vám všetky tieto prispôsobenia zobrazia aj pri prihlásení do iných počítačov a zariadení.

Synchronizácia nastavení

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie synchronizácie.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Synchronizácia nastavení v tomto počítači zapnite synchronizáciu.

 4. V časti Nastavenie prispôsobenia vyberte nastavenia, ktoré chcete synchronizovať.

Poznámka: Dlaždice aplikácií, ktoré máte na domovskej obrazovke, sa zobrazia v každom zariadení, do ktorého sa prihlásite. Ak však tieto aplikácie chcete v tomto zariadení aj používať, bude potrebné ich do tohto zariadenia nainštalovať. Ďalšie informácie nájdete v téme Použitie konta Microsoft na inštaláciu aplikácií do viacerých PC.

Prispôsobenie pracovnej plochy

Na prispôsobenie pracovnej plochy môžete použiť motívy, pozadia pracovnej plochy, farby okna a šetriče obrazovky. Ak chcete vyhľadať bezplatné motívy a pozadia pracovnej plochy, ktoré by ste mohli použiť, môžete si nejaké vybrať v Galérii prispôsobení. Ak chcete získať ďalšie informácie o prispôsobení pracovnej plochy, pozrite si tému Začíname s motívmi.

Potrebujete ďalšiu pomoc?