Čo je Fotogaléria?

Fotogaléria je nástroj na usporiadanie fotografií, ktorý možno použiť na zobrazenie, spravovanie, zdieľanie a úpravu digitálnych fotografií a videí.

Zobraziť všetko

Začíname pracovať s Fotogalériou

Fotogalériu preskúmajte a prevezmite tu.

Po nainštalovaní Fotogalérie sa prihláste pomocou konta Microsoft. Vo Fotogalérii sa zobrazia všetky fotografie z priečinka Obrázky na jednotke. Iné spôsoby zobrazenia fotografií vo Fotogalérii:

  • Importovanie

  • Kopírovanie z DVD alebo externej jednotky do priečinka Obrázky

  • Pridanie priečinkov do knižnice Obrázky

S fotografiami vo Fotogalérii môžete vykonávať napríklad toto:

  • Rýchlo vyhľadávať fotografie a videá. Zobrazte všetky svoje fotografie na jednom mieste. Môžete ich zobraziť podľa mena, dátumu, značky a iných podrobností.

  • Upravovať a vylepšovať fotografie. Kombinujte fotografie do panoramatických zobrazení, pridávajte titulky a upravujte fotografie.

  • Importovať, zobrazovať a spravovať videosúbory. Importujte videosúbory z digitálnych videofotoaparátov, CD a DVD a z existujúcich umiestnení na jednotke.

  • Popustiť pri svojich fotografiách uzdu fantázii. Vytvárajte úžasné panorámy z kolekcií fotografií, používajte funkciu Fotokoláž na vylepšenie skupinových fotografií a vytvárajte filmy a prezentácie z fotografií a videí.

  • Zdieľať fotografie a videá. Zverejnite svoje fotografie v službe OneDrive, vytvárajte online prezentácie, odosielajte fotografie a videá e-mailom priateľom a zverejňujte ich na webových lokalitách.

Všeobecné klávesové skratky

Úloha Klávesová skratka
Úloha

Tlačiť

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Vybrať všetko

Klávesová skratka

Ctrl + A

Úloha

Kopírovanie

Klávesová skratka

Ctrl + C

Úloha

Prilepiť

Klávesová skratka

Ctrl + V

Úloha

Odstránenie

Klávesová skratka

Ctrl + D

Úloha

Priblíženie

Klávesová skratka

Znak plus (+)

Úloha

Vzdialenie

Klávesová skratka

Znak mínus (-)

Úloha

Zobraziť alebo skryť podrobnosti súbory v galérii

Klávesová skratka

Ctrl + 0

Úloha

Obnovenie

Klávesová skratka

F5

Úloha

Prehrať video

Klávesová skratka

Ctrl + medzerník

Úloha

Pozastaviť video

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Zobraziť prezentáciu

Klávesová skratka

F12

Úloha

Zobraziť alebo skryť pás s nástrojmi

Klávesová skratka

Ctrl + F1

Úloha

Zobraziť alebo skryť klávesové skratky pása s nástrojmi

Klávesová skratka

F10

Úloha

Zobraziť alebo skryť klávesové skratky pása s nástrojmi

Klávesová skratka

F10

Úloha

Zobraziť alebo skryť podrobnosti o súboroch v galérii

Klávesová skratka

Ctrl + 0

Úloha

Zobraziť vlastnosti súboru

Klávesová skratka

Alt + Enter

Úloha

Zobraziť Pomocníka Fotogalérie

Klávesová skratka

F1

Klávesové skratky pre úpravy

Úloha Klávesová skratka
Úloha

Otočiť fotografiu alebo video doľava o 90 stupňov

Klávesová skratka

Ctrl + ,

Úloha

Otočiť fotografiu alebo video doprava o 90 stupňov

Klávesová skratka

Ctrl + .

Úloha

Zobraziť ukážku v skutočnej veľkosti

Klávesová skratka

Ctrl + 0

Úloha

Posunúť zobrazenie ukážky doľava

Klávesová skratka

Alt + kláves so šípkou doľava

Úloha

Posunúť zobrazenie ukážky doprava

Klávesová skratka

Alt + kláves so šípkou doprava

Úloha

Zobraziť alebo skryť tablu Vyladiť v zobrazení ukážky

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Rozbaliť alebo zbaliť ovládací prvok Upraviť expozíciu na table Vyladiť

Klávesová skratka

Ctrl + U

Úloha

Rozbaliť alebo zbaliť ovládací prvok Upraviť farby na table Vyladiť

Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Rozbaliť alebo zbaliť ovládací prvok Vyrovnať fotografiu na table Vyladiť

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Rozbaliť alebo zbaliť ovládací prvok Upraviť detail na table Vyladiť

Klávesová skratka

Ctrl + J

Úloha

Vrátiť späť

Klávesová skratka

Ctrl + Z

Úloha

Znova

Klávesová skratka

Ctrl + Y

Úloha

Späť všetko

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + Z

Úloha

Vrátiť na originál

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Ukončiť režim ukážky

Klávesová skratka

Esc

Klávesové skratky usporiadania

Úloha Klávesová skratka
Úloha

Hľadať fotografie a videá v galérii

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Pridať popisnú značku

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Pridať značku osoby

Klávesová skratka

Ctrl + L

Úloha

Pridať geoznačku

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Pridať titulok

Klávesová skratka

Ctrl + N

Úloha

Pridať alebo odstrániť príznak

Klávesová skratka

Insert

Úloha

Zobraziť alebo skryť tablu značiek a titulkov

Klávesová skratka

Ctrl + I

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 0 hviezdičiek

Klávesová skratka

0

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 1 hviezdičku

Klávesová skratka

1

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 2 hviezdičky

Klávesová skratka

2

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 3 hviezdičky

Klávesová skratka

3

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 4 hviezdičky

Klávesová skratka

4

Úloha

Nastaviť hodnotenie na 5 hviezdičiek

Klávesová skratka

5

Úloha

Premenovať fotografiu alebo video

Klávesová skratka

Ctrl + M

Úloha

Potvrdiť návrh na hromadné označenie osôb

Klávesová skratka

C

Úloha

Ignorovať návrh na hromadné označenie osôb

Klávesová skratka

N

Úloha

Priradiť nový názov pre návrh na hromadné označenie osôb

Klávesová skratka

T

Úloha

Odstrániť návrh na hromadné označenie osôb

Klávesová skratka

D

Úloha

Ukončiť režim hromadného označenia osôb

Klávesová skratka

Esc

Potrebujete ďalšiu pomoc?