Zobrazenie na bezdrôtovom displeji s technológiou Miracast

Miracast je bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje zobrazovanie obrazovky počítača na televízore, projektore a ďalších prehrávačoch prúdu mediálnych údajov, ktoré podporujú technológiu Miracast. Môžete to využiť na to, aby ostatní videli, čo robíte na počítači, na prezentovanie prezentácie alebo aj na hranie obľúbenej hry na väčšej obrazovke.

Príprava zariadenia

Ak v počítači Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a váš bezdrôtový displej podporuje technológiu Miracast, môžete pridať bezdrôtový displej do počítača na dokončenie pripojenia a začať zobrazovanie.

Ak ste však počítač inovovali zo staršej verzie Windowsu, musíte skontrolovať, či podporuje technológiu Miracast a umožňuje zobrazovanie. Ak displej, na ktorom chcete zobrazovať, nepodporuje technológiu Miracast, musíte ho najskôr nastaviť pridaním dodatočného hardvéru.

Zobraziť všetko

Príprava inovovaného počítača na zobrazovanie

Ak sa chcete vyhnúť problémom so zobrazovaním, skontrolujte, či váš počítač podporuje technológiu Miracast a či má najnovšie ovládače.

Kontrola, či počítač podporuje technológiu Miracast

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať. Ak sa zobrazuje položka Pridať bezdrôtovú obrazovku, počítač podporuje technológiu Miracast.

  Prepojenie na položku Pridať bezdrôtovú obrazovku v časti Premietať

  Ak počítač nepodporuje technológiu Miracast, môžete sa pokúsiť o zobrazovanie prostredníctvom káblového pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie druhého monitora alebo projektora.

Získanie najnovších ovládačov pre počítač

Ovládač je softvér, ktorý zariadenie používa na fungovanie s počítačom. Ak ste počítač inovovali zo staršej verzie Windowsu, mali by ste získať najnovšie dostupné ovládače pre svoj počítač. Existujú dva spôsoby.

 • Skontrolujte, či služba Windows Update nainštalovala všetky dôležité a odporúčané aktualizácie počítača. Ďalšie informácie nájdete v téme Windows Update: najčastejšie otázky.

 • Skontrolujte stránku podpory na webovej lokalite výrobcu počítača a nainštalujte ovládače sami. Ďalšie informácie nájdete v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov.

Nastavenie displeja, ktorý ešte nepodporuje technológiu Miracast

Ak zariadenie, na ktorom zobrazujete, nepodporuje technológiu Miracast, budete potrebovať adaptér Miracast (niekedy sa nazýva hardvérový kľúč), ktorý sa vloží do portu HDMI zobrazovacieho zariadenia. Adaptér umožňuje bezdrôtovú komunikáciu počítača so zobrazovacím zariadením.

Adaptéry Miracast ponúka široká škála výrobcov, napríklad bezdrôtový zobrazovací prijímač Actiontec ScreenBeam Pro a bezdrôtový zobrazovací prijímač NetGearPush2TV (PTV3000). Adaptér pripojte podľa pokynov výrobcu.

Takisto by ste mali aktualizovať firmvér adaptéra tak, že prejdete do sekcie Podpora webovej lokality výrobcu, vyhľadáte svoje zariadenie a podľa pokynov stiahnete a nainštalujete firmvér. Takisto môžete pozrieť vo Windows Obchode, či existuje aplikácia na aktualizáciu firmvéru vášho zariadenia.

Pridanie displeja na dokončenie pripojenia

Keď sú počítač a displej pripravené na zobrazovanie, musíte pridať bezdrôtový displej do svojho počítača. Obe zariadenia musia byť vo vzájomnom dosahu, čo zvyčajne znamená, že sa nachádzajú v tej istej miestnosti.

Pridanie bezdrôtového displeja do počítača

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom na možnosť Pridať bezdrôtovú obrazovku.

 3. Vyberte bezdrôtový displej v zozname nájdených zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazovanie obrazovky na bezdrôtovom displeji

Po pridaní bezdrôtového displeja do počítača na ňom môžete zobrazovať obrazovku svojho počítača a zmeniť obsah zobrazovaný na obrazovke.

Premietanie na obrazovke

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať a potom ťuknite alebo kliknite na požadovaný bezdrôtový displej.

Výber obsahu zobrazovaného na obrazovke

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom vyberte niektorú z týchto možností:

  • Iba obrazovka počítača. Všetko uvidíte vo svojom počítači. (Ak ste pripojení k bezdrôtovému projektoru, zobrazí sa možnosť Odpojiť.)

  • Duplikovať. Na oboch obrazovkách sa zobrazí rovnaký obraz.

  • Rozšíriť. Celý obraz sa roztiahne na obe obrazovky a položky medzi nimi môžete presúvať myšou.

  • Iba druhá obrazovka. Všetko uvidíte na pripojenej obrazovke. Vaša druhá obrazovka bude prázdna.

Odpojenie od bezdrôtového displeja

Ak počítač premiestnite mimo dosahu bezdrôtového displeja (napríklad do inej miestnosti) alebo ak ho prepnete do režimu spánku alebo dlhodobého spánku, tieto dve zariadenia sa odpoja. Bezdrôtový displej môžete odpojiť aj manuálne.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Premietať a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odpojiť.

Riešenie problémov

Mnoho problémov možno vyriešiť inštaláciou najnovších ovládačov pre počítač a najnovšieho firmvéru bezdrôtového displeja alebo adaptéra Miracast. Ďalšie informácie o inštalácii ovládačov do počítača nájdete v téme Prevzatie a inštalácia ovládačov. Ak chcete aktualizovať firmvér bezdrôtového displeja alebo adaptéra, prejdite do sekcie Podpora webovej lokality výrobcu, vyhľadajte svoje zariadenie a podľa pokynov stiahnite a nainštalujte firmvér. Takisto môžete pozrieť vo Windows Obchode, či existuje aplikácia od výrobcu bezdrôtového displeja alebo adaptéra Miracast na aktualizáciu firmvéru.

Tu je niekoľko ďalších krokov na vyskúšanie v prípade pretrvávania problémov.

Zobraziť všetko

Ak bezdrôtové zariadenie nemôžete pridať alebo sa k nemu pripojiť

Ak nemôžete pridať bezdrôtový displej alebo adaptér, počkajte, kým nebude pripravený, a potom to skúste znova. Ak to nepomôže, skúste reštartovať počítač a bezdrôtový displej alebo adaptér.

Ak sa počítač nepripojí k displeju, skúste ho odstrániť a potom znova pridať.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

 3. Ťuknite alebo kliknite na bezdrôtový displej a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť zariadenie.

 4. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Premietať a potom na možnosť Pridať bezdrôtovú obrazovku.

 6. Vyberte bezdrôtový displej v zozname nájdených zariadení a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ak je text na displeji rozmazaný alebo je obraz trhaný

Skúste zmeniť rozlíšenie obrazovky počítača.

Poznámka

 • Zobrazovanie rýchlych akčných hier na bezdrôtovom displeji nemusí fungovať správne.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Rozlíšenie obrazovky a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie obrazovky.

 3. Pomocou jazdca Rozlíšenie vyberte iné rozlíšenie obrazovky.

Ak sa zvuk naďalej prehráva v počítači

Najskôr odpojte displej a znova ho pripojte. Potom skontrolujte, či je displej nastavený ako predvolené zvukové zariadenie.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz zvuk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zvuk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Prehrávanie a skontrolujte, či bezdrôtový displej Miracast je nastavený ako predvolené zariadenie.

  Ďalšie informácie o problémoch so zvukom nájdete v téme Žiadny zvuk v systéme Windows.

Potrebujete ďalšiu pomoc?