Aplikácia Čítačka pre Windows: najčastejšie otázky

Aplikácia Čítačka vám pomáha otvoriť a zobraziť súbory PDF, XPS a TIFF. Čítačka umožňuje hľadať slová alebo frázy, zapisovať poznámky, vypĺňať formuláre a tlačiť alebo zdieľať dokumenty. Táto téma obsahuje odpovede na najbežnejšie otázky o aplikácii Čítačka.

Zobraziť všetko

Ako otvoriť súbor?

Ak sa pokúsite otvoriť PDF, XPS alebo TIFF súbor, zvyčajne sa automaticky otvorí v aplikácii Čítačka. Ak sa tak nestane, môžete aplikáciu Čítačka nastaviť ako predvolenú aplikáciu pre tieto typy súborov. (Postup vám ukážeme v nasledujúcej časti.)

Ak je už Čítačka otvorená a chcete otvoriť súbor, postupujte takto:

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Prehľadávať.

  Ak sa položka Prehľadávať nezobrazuje, potiahnite prstom z dolného okraja nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Otvoriť iný súbor button Tlačidlo Otvoriť iný súbor.

  Ak chcete zavrieť aktuálny súbor a namiesto neho otvoriť nový, ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prehľadávať. Ak chcete nechať aktuálny súbor otvorený a súčasne otvoriť nový, ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť súbor na novej karte a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prehľadávať. (Možnosť na otvorenie súboru na novej karte nie je k dispozícii, ak už máte otvorených päť súborov, pretože Čítačka môže mať naraz otvorených len päť súborov).

 2. Vyhľadajte priečinok alebo umiestnenie, kde je súbor uložený.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím vyberte súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

Poznámka

 • Čítačka môže mať naraz otvorených len päť súborov. Ak už máte otvorených päť súborov a potom otvoríte ďalší, Čítačka zavrie niektorý z ostatných súborov. Ak chce Čítačka zavrieť súbor, v ktorom ste vykonali zmeny, zobrazí sa výzva na uloženie týchto zmien.

Ako nastaviť, aby sa súbory PDF, XPS alebo TIFF predvolene otvárali v aplikácii Čítačka?

Ak sa súbory PDF, XPS alebo TIFF otvárajú v inej aplikácii, môžete Windows nastaviť tak, aby namiesto nej použil Čítačku. Tu je postup:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Predvolené.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Vybrať predvolené aplikácie podľa typu súboru (na zobrazenie tejto možnosti sa možno bude potrebné posunúť na dolnú časť obrazovky).

 5. V časti Názov sa posúvajte nadol, až kým neuvidíte položku .pdf.

 6. Ťuknite alebo kliknite na názov aplikácie zobrazený napravo od položky .pdf a potom v časti Výber aplikácie ťuknite alebo kliknite na položku Čítačka.

 7. Tento postup zopakujte pre všetky typy súborov, ktorý chcete otvárať v Čítačke (napríklad .oxps, .xps alebo .tiff).

Ako prepínať medzi otvorenými súbormi?

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na súbor, na ktorý chcete prepnúť.

Ako zobraziť dva súbory vedľa seba?

 1. Otvorte prvý súbor.

 2. Potiahnite prstom z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši v súbore, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Otvoriť iný súbor Tlačidlo Otvoriť iný súbor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť súbor na novej karte.
 3. Ak sa súbor, ktorý chcete otvoriť, zobrazuje v zozname naposledy otvorených súborov, ťuknite alebo kliknite naň. V opačnom prípade ťuknite alebo kliknite na položku Prehľadávať, prejdite na priečinok alebo umiestnenie, kde je súbor uložený, ťuknite alebo kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť.

 4. Potiahnutím prstom nahor z dolného okraja alebo kliknutím pravým tlačidlom myši zobrazte miniatúry otvorených súborov.

 5. Stlačte a podržte miniatúru druhého súboru alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť v novom okne. Súbory sa zobrazia vedľa seba.

Ako vytlačiť súbor?

 1. Otvorte súbor, ktorý chcete tlačiť.

 2. V súbore potiahnite prstom nahor z dolného okraja alebo kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

 3. Ťuknite alebo kliknite na názov tlačiarne.

  Ak vaša tlačiareň nie je uvedená v zozname, no zobrazuje sa možnosť Ďalšie, ťuknite alebo kliknite na túto možnosť a zistite, či sa tlačiareň nezobrazí. Ak sa požadovaná tlačiareň stále nezobrazuje, pravdepodobne ju treba pridať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

 4. Vyberte požadované možnosti tlače a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.

Ako možno prejsť na konkrétnu stranu v súbore?

Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

 • Stiahnutím prstov na obrazovke zobrazte miniatúry všetkých strán. (Ak používate klávesnicu, stláčajte klávesy Ctrl + znamienko mínus (–), kým sa nezobrazia miniatúry všetkých strán.) Potom ťuknite alebo kliknite na stranu, na ktorú chcete prejsť.

 • Ťuknite alebo kliknite na číslo strany, ak je zobrazené v ľavom hornom rohu (alebo stlačte klávesy Ctrl + G), a potom zadajte číslo strany, na ktorú chcete prejsť.

Ako možno priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie?

 • Roztiahnite alebo stiahnite prsty na obrazovke, kým súbor nebude mať požadovanú veľkosť. (Ak používate klávesnicu, stlačením klávesov Ctrl + znamienko plus (+) zobrazenie priblížite a stlačením klávesov Ctrl + znamienko mínus (–) ho vzdialite.)

Ako možno zmeniť rozloženie dokumentu?

Môžete zmeniť spôsob, akým Čítačka zobrazuje čítaný dokument. Je to užitočné, ak chcete zmeniť počet strán, ktoré sú naraz zobrazené na obrazovke, alebo prepnúť medzi vodorovným posúvaním a zvislým posúvaním. Môžete zmeniť rozloženie na čítanie pre aktuálny dokument alebo nastaviť predvolené rozloženie na čítanie, aby sa dokumenty otvorené v budúcnosti zobrazili tak, ako si želáte.

Zmena rozloženia na čítanie pre aktuálny dokument

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete zobraziť dve strany naraz (a posúvať sa vodorovne), ťuknite alebo kliknite na položku Dve strany.

  • Ak chcete zobraziť jednu stranu naraz (a posúvať sa vodorovne), ťuknite alebo kliknite na položku Jedna strana.

  • Ak chcete zobraziť jednu stranu naraz (a posúvať sa zvisle), ťuknite alebo kliknite na položku Priebežné.

Zmena predvoleného rozloženia na čítanie

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti.

 3. V časti Predvolené rozloženie ťuknite alebo kliknite na požadovanú možnosť zobrazenia.

Dokumenty, ktoré otvoríte po nastavení tejto možnosti, sa otvoria vo vybratom rozložení.

Ako možno pridať poznámky alebo zvýrazniť text?

 1. Ťuknite na prvé slovo, ktoré chcete zvýrazniť, a potom posuňte rukoväť na výber na koniec textu, ktorý chcete zvýrazniť. Ak pridávate poznámku, vyberte text, o ktorom je poznámka. (Ak používate myš, stlačte ľavé tlačidlo a presuňte ukazovateľ ponad text, ktorý chcete vybrať.)

 2. Ťuknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zvýrazniť alebo Pridať poznámku.

Poznámka

 • Zvýrazniť text a pridať poznámky možno len vtedy, ak na to autor udelil povolenie. Ak to chcete skontrolovať, potiahnite prstom z dolného okraja nahor alebo kliknite pravým tlačidlom myši v aplikácii, ťuknite alebo kliknite na položku Viac a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informácie. V časti Povolenia skontrolujte, či je vybratá položka Pridanie poznámok a zvýraznenie. Ak táto položka nie je vybratá, nemožno zvýrazniť text ani pridať poznámky.

Ako možno skopírovať text?

 1. Ťuknite na prvé slovo, ktoré chcete kopírovať, a potom posuňte rukoväť na výber na koniec textu, ktorý chcete kopírovať. (Ak používate myš, presuňte ukazovateľ ponad text, ktorý chcete vybrať.)

 2. Ťuknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a potom ťuknite alebo kliknite na položku Kopírovať.

Ako uložiť súbor?

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Uložiť.

  • Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť ako, zadajte názov súboru, pod ktorým ho chcete uložiť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť.

V predvolenom nastavení sa súbory ukladajú do priečinka Dokumenty.

Ako zavrieť súbor?

 1. Prst posúvajte od dolného okraja nahor, aby sa zobrazili príkazy aplikácie.
  (Ak používate myš, pravým tlačidlom kliknite na aplikáciu.)

  V hornej časti obrazovky sa zobrazuje miniatúra každého otvoreného súboru.

 2. Ťuknite alebo kliknite na symbol × pre každý súbor, ktorý chcete zavrieť.

Ako zavrieť Čítačku?

 • Potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol a okno Čítačky presuňte na dolný okraj obrazovky. Ďalšie informácie a video s postupom nájdete v téme Ako zatvorím aplikáciu?

  Ak používate klávesnicu, Čítačku môžete zavrieť stlačením kombinácie klávesov Alt + F4.

Ktoré klávesové skratky možno použiť s Čítačkou?

Klávesová skratka Úloha
Klávesová skratka

Ctrl + O

Úloha

Otvorenie nového súboru (ak už je nejaký súbor otvorený, aktuálne otvorený súbor sa nahradí)

Klávesová skratka

Ctrl + T

Úloha

Otvorenie súboru na novej karte

Klávesová skratka

Ctrl + P

Úloha

Tlač súboru

Klávesová skratka

Ctrl + znamienko plus (+)

Úloha

Priblíženie

Klávesová skratka

Ctrl + znamienko mínus (-)

Úloha

Vzdialenie

Klávesová skratka

Ctrl + R

Úloha

Otočenie dokumentu proti smeru hodinových ručičiek

Klávesová skratka

F8

Úloha

Prepnutie medzi rozloženiami na čítanie

Klávesová skratka

Ctrl + F

Úloha

Vyhľadanie slova alebo slovného spojenia

Klávesová skratka

Ctrl + G

Úloha

Prechod na stranu

Klávesová skratka

Ctrl + S

Úloha

Uloženie súboru

Klávesová skratka

Ctrl + Shift + S

Úloha

Uloženie súboru pod iným názvom

Klávesová skratka

Ctrl + W

Úloha

Zatvorenie súboru

Klávesová skratka

Ctrl + Tab alebo Ctrl + Shift + Tab

Úloha

Prepnutie medzi otvorenými súbormi

Klávesová skratka
Kláves s logom Windows Kláves s logom Windows + Z
Úloha

Zobrazenie príkazov aplikácie

Klávesová skratka

Shift + F10

Úloha

Zobrazenie ponuky možností vybratého textu

Potrebujete ďalšiu pomoc?