Televízia a filmy

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nahrávanie živého televízneho vysielania

So správnym vybavením môžete v počítači plánovať a nahrávať živé televízne vysielanie relácií aj filmy.

Čo potrebujete, aby ste mohli začať:

 • Aplikáciu Windows Media Center v počítači. Aplikácia Windows Media Center nie je k dispozícii pre systém Windows RT. Ak neviete, ktorú verziu operačného systému Windows používate, pozrite si tému Ktorú verziu operačného systému Windows používam?

 • Televíznu kartu, ktorú pripojíte k počítaču. Môžete si ju kúpiť online alebo v predajni s elektronikou.

 • Zdroj televízneho signálu z antény alebo káblovej televízie.

Pripojte televíznu kartu k počítaču a uistite sa, že je zdroj signálu kompatibilný s televíznou kartou. Potom môžete sledovať a nahrávať televízne vysielanie.

Nahrávanie živého televízneho vysielania

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)
  , zadajte výraz Windows Media Center a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Center.

 2. Posuňte sa na položku Televízor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Živé vysielanie.

 3. Ak chcete začať s nahrávaním počas vysielania relácie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nahrať v ovládacích prvkoch prehrávania.

Naplánovanie záznamu

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)
  , zadajte výraz Windows Media Center a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Center.

 2. Posuňte sa na položku Televízor a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kategóriu, ktorú chcete prehľadať (napríklad Názov), a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

 4. Na stránke s výsledkami hľadania ťuknite alebo kliknite na televíznu reláciu alebo film, ktorý chcete nahrať, a potom kliknutím na položku Nahrať naplánujte nahrávanie.

Sledovanie nahratej relácie

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)
  , zadajte výraz Windows Media Center a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Center.

 2. Posuňte sa na položku Televízor, ťuknite alebo kliknite na položku Nahraté TV vysielanie, ťuknite alebo kliknite na reláciu, ktorú chcete sledovať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prehrať.