Kôš: Najčastejšie otázky

Kôš na pracovnej ploche je dočasným ukladacím priestorom na odstránené súbory. Keď v počítači odstránite súbor alebo priečinok, neodstráni sa natrvalo, ale presunie sa do Koša. Je to užitočné, pretože ak neskôr zistíte, že odstránený súbor znova potrebujete, môžete ho obnoviť.

Kôš, keď je prázdny a plný
Kôš, keď je prázdny (vľavo) a plný (vpravo)
Zobraziť všetko

Ako obnoviť súbory z Koša?

Ak súbor nechtiac odstránite, môžete ho obnoviť v jeho pôvodnom umiestnení.

Obnovenie súborov z Koša

 1. Otvorte Kôš ťuknutím alebo kliknutím dvakrát na položku Kôš na pracovnej ploche.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete obnoviť súbor, vyberte ho, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Obnoviť vybraté položky.

  • Ak chcete obnoviť všetky súbory, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Obnoviť všetky položky.

  Súbory sa obnovia vo svojich pôvodných umiestneniach v počítači.

Tip

 • Súbory môžete obnoviť aj tak, že ich stlačíte a podržíte alebo na ne kliknete pravým tlačidlom a potom ťuknete alebo kliknete na položku Obnoviť. Ak chcete obnoviť všetky súbory, vyberte ich a potom stlačte a podržte alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši.

Poznámka

 • Ak odstránite súbor z umiestnenia, ktoré nie je vo vašom počítači (napríklad zo sieťového priečinka), súbor sa môže natrvalo odstrániť bez uloženia v Koši.

Ako natrvalo odstrániť súbory z Koša?

Ak chcete natrvalo odstrániť súbory z počítača a získať tak ukladací priestor, ktorý dané súbory zaberajú, treba tieto súbory odstrániť z Koša.

Trvalé odstránenie súborov z Koša

 1. Otvorte Kôš ťuknutím alebo kliknutím dvakrát na položku Kôš na pracovnej ploche.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete natrvalo odstrániť jeden súbor, vyberte ho, ťuknite alebo kliknite na položku Domov a potom v skupine Usporiadať ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť.

  • Ak chcete odstrániť všetky súbory, ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyprázdniť Kôš.

Tipy

 • Súbory môžete natrvalo odstrániť aj tak, že ich vyberiete v Koši a stlačíte kláves Delete.

 • Kôš možno vyprázdniť aj bez toho, aby ste ho otvorili. Kôš stlačte a podržte alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyprázdniť Kôš.

 • Kôš môžete vyprázdniť aj z nastavení PC. V nastaveniach PC ťuknite alebo kliknite na možnosť Počítač a zariadenia, potom na položku Miesto na disku a nakoniec ťuknite alebo kliknite na položku Vyprázdniť môj kôš.

 • Súbor môžete natrvalo odstrániť z počítača bez jeho odoslania do Koša. Ťuknite alebo kliknite na súbor a potom stlačte kombináciu klávesov Shift + Delete.

Ako Kôš zobraziť alebo skryť?

Ak nechcete, aby sa ikona Koša zobrazovala na pracovnej ploche, môžete ju skryť. Ak vám bude chýbať, môžete ju kedykoľvek obnoviť.

Zobrazenie alebo skrytie Koša na pracovnej ploche

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text ikony pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť alebo skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

 3. V dialógovom okne Nastavenie ikon na pracovnej ploche vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak chcete Kôš skryť, zrušte začiarknutie políčka Kôš.

  • Ak chcete Kôš zobraziť, začiarknite políčko Kôš.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Odstránené súbory sa dočasne ukladajú do Koša, aj keď je Kôš skrytý a zostanú v ňom, kým ich natrvalo neodstránite alebo neobnovíte.

Ako zmeniť nastavenie Koša?

Nastavenie Koša môžete zmeniť podľa svojich potrieb.

Vlastnosti Koša
Vlastnosti Koša
Zobraziť všetko

Nastavenie maximálnej ukladacej veľkosti Koša

Ak chcete Kôš používať ako záchrannú sieť a nechávať v ňom všetky odstránené súbory, môžete zvýšiť jeho maximálnu ukladaciu veľkosť.

 1. Na pracovnej ploche stlačte a podržte položku Kôš alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša ťuknite alebo kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastná veľkosť a do poľa Maximálna veľkosť (v MB) zadajte maximálnu ukladaciu veľkosť Koša (v megabajtoch). Potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Pri dosiahnutí maximálnej ukladacej veľkosti sa najstaršie súbory z Koša natrvalo odstránia.

Trvalé odstránenie súborov namiesto premiestnenia do Koša

Keď odstraňujete súbory, Kôš môžete vynechať. Túto možnosť neodporúčame.

 1. Na pracovnej ploche stlačte a podržte položku Kôš alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša ťuknite alebo kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Súbory nepremiestňovať do Koša a hneď ich odstraňovať. a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Tip

 • Ak chcete natrvalo odstrániť jednotlivé súbory, vyberte ich v Prieskumníkovi, ťuknite alebo kliknite na položku Domov a v skupine Usporiadať ťuknite alebo kliknite na šípku pod položkou Odstrániť. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť natrvalo.

Zapnutie dialógového okna potvrdenia odstránenia

Ak chcete, aby sa pri každom odoslaní súboru alebo priečinka do Koša zobrazilo hlásenie, môžete sa rozhodnúť, aby sa hlásenia zobrazovali.

 1. Na pracovnej ploche stlačte a podržte položku Kôš alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 2. V časti Umiestnenie Koša ťuknite alebo kliknite na umiestnenie Koša, ktoré chcete zmeniť (pravdepodobne jednotka C).

 3. Začiarknite políčko Zobrazovať dialógové okno potvrdenia odstránenia a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Zmena vzhľadu Koša

Kôš môže byť zobrazený v dvoch rôznych podobách: jednou možnosťou je vzhľad prázdneho Koša a druhou možnosťou je Kôš, v ktorom sa nachádzajú súbory alebo priečinky. Vzhľad ikon Koša môžete prispôsobiť zmenou jednej alebo oboch ikon.

Kôš, keď je prázdny a plný
Porovnanie Koša, keď je prázdny (vľavo) a plný (vpravo)
 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text ikony pracovnej plochy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zobraziť alebo skryť bežné ikony na pracovnej ploche.

 3. V dialógovom okne Nastavenie ikon na pracovnej ploche ťuknite alebo kliknite na ikonu Kôš (plný) alebo Kôš (prázdny) a vykonajte niektorú z týchto akcií:

  • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na novú ikonu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zmeniť ikonu. Vyberte ikonu v zozname a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete zmeniť ikonu Koša na pôvodnú ikonu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť predvolené.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka

 • Ak počítač obsahuje viaceré pevné disky, oblasti alebo pripojené externé pevné disky, každé umiestnenie má vlastné nastavenia pre Kôš. Pri zmene nastavení v dialógovom okne Kôš – vlastnosti v časti Umiestnenie Koša skontrolujte, či ste vybrali umiestnenie, ktoré chcete zmeniť.

Premiestnia sa moje súbory v službe OneDrive do Koša?

Áno. Keď odstránite svoje súbory zo služby OneDrive, premiestnia sa do Koša na vašej pracovnej ploche a do Koša na webovej lokalite OneDrive. Súbory môžete obnoviť z obidvoch umiestnení. Ďalšie informácie nájdete v téme OneDrive: FAQ.

Potrebujete ďalšiu pomoc?