Ako si uplatniť darčekový poukaz alebo akciový kód?

Ak si chcete uplatniť darčekový poukaz alebo akciový kód vo Windows Obchode, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Konto a potom ťuknite alebo kliknite na položku Moje konto.

  3. V časti Uplatniť kód zadajte kód z darčekového poukazu alebo akciového kódu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uplatniť.

Po uplatnení darčekového poukazu alebo akciového kódu sa pri zakúpení nejakej položky vo Windows Obchode najskôr použijú peniaze zo zostatku na konte Microsoft. Ak zakúpená položka stojí viac, ako je váš zostatok, nákup sa zrealizuje zaúčtovaním rozdielu na vaše účtovné konto.

Ďalšie informácie o darčekových poukazoch Windows Obchodu

Poznámky

  • Dostupnosť darčekových poukazov sa líši v závislosti od predajcu a od krajiny alebo oblasti.

  • Ak sa položka Konto nezobrazuje, v počítači ešte nemáte najnovšiu aktualizáciu Obchodu. V takom prípade potiahnite prstom z horného okraja obrazovky nadol (ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši) a ťuknite alebo kliknite na položku Vaše konto.

Potrebujete ďalšiu pomoc?