Ako si uplatniť darčekový poukaz alebo akciový kód?

Ak si chcete uplatniť darčekový poukaz alebo akciový kód vo Windows Obchode, postupujte takto:

  1. Na domovskej obrazovke ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod otvorte aplikáciu Windows Obchod.

  2. Potiahnite prstom z horného okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vaše konto. (Ak používate myš, kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Vaše konto.)

  3. V časti Uplatniť kód zadajte kód z darčekového poukazu alebo akciového kódu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uplatniť.

Po uplatnení darčekového poukazu alebo akciového kódu sa pri zakúpení nejakej položky vo Windows Obchode najskôr použijú peniaze zo zostatku na konte Microsoft. Ak zakúpená položka stojí viac, ako je váš zostatok, nákup sa zrealizuje zaúčtovaním rozdielu na vaše účtovné konto.

Ďalšie informácie o darčekových poukazoch Windows Obchodu

Poznámka

  • Dostupnosť darčekových poukazov sa líši v závislosti od predajcu a od krajiny alebo oblasti.