Aplikácia Pošta pre Windows

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Odstránenie konta

Ak už e-maily z konta nechcete vidieť v aplikácii Pošta, konto môžete odstrániť. Neodstráni sa pritom pôvodné konto ani správy. Stále k nim budete môcť pristupovať cez prehľadávač alebo inú poštovú aplikáciu.

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Ťuknite alebo kliknite na konto, ktoré chcete odstrániť.

 5. V dolnej časti ťuknite alebo kliknite na položku Odstrániť konto alebo Odstrániť všetky kontá.

Na odstránenie konta Microsoft (konto používané na prihlásenie do systému Windows) sa používa iný postup. Toto konto je potrebné na používanie aplikácie Pošta a jeho odstránením sa odstránia všetky vaše kontá z aplikácií Pošta, Kalendár a Ľudia. Postup na odstránenie konta Microsoft nájdete v téme How to add an account to your Microsoft account. Môžete radšej zastaviť preberanie správ konta Microsoft.

Zastavenie preberania pošty

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na položku Pošta.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

 4. Ťuknite alebo kliknite na požadované konto.

 5. V časti Prevziať nové e-maily ťuknite alebo kliknite na možnosť Manuálne.