Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC alebo obnovenie jeho obsahu

Ak máte problémy s počítačom, môžete sa pokúsiť obnoviť jeho obsah alebo obnoviť či vynulovať jeho nastavenie. Obnovením počítača sa preinštaluje Windows a zachovajú sa vaše osobné súbory a nastavenia. Zachovajú sa aj aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované, ako aj aplikácie, ktoré ste nainštalovali z Windows Obchodu. Vynulovaním nastavenia počítača sa preinštaluje Windows, ale odstránia sa aj súbory, nastavenia a aplikácie, okrem aplikácií dodaných počítačom. Obnovenie počítača predstavuje spôsob vrátania nedávnych zmien v systéme.

Ak chcete reštartovať PC, pozrite si tému Vypnutie počítača a režim spánku alebo dlhodobého spánku. Ak sa vyskytli problémy so spustením PC, pozrite si tému Nastavenia spustenia systému Windows (vrátane núdzového režimu). Z prostredia Windows Recovery Environment môžete obnoviť alebo vynulovať nastavenia PC alebo obnoviť jeho obsah.

Ak chcete zálohovať a obnoviť osobné súbory pomocou Histórie súborov, pozrite si tému Nastavenie jednotky pre históriu súborov.

Pred obnovením alebo vynulovaním nastavenia PC

Obnovenie alebo vynulovanie nastavenia PC sa väčšinou po spustení dokončí automaticky. Ak však bude Windows potrebovať chýbajúce súbory, zobrazí sa žiadosť o vloženie obnovovacích médií, ktoré sú zväčša na DVD diskoch alebo USB kľúčoch. V takom prípade závisia konkrétne požiadavky od vášho PC.

Ak bol počítač dodaný so systémom Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, budete potrebovať disky a USB kľúče dodané s počítačom. V dokumentácii dodanej s počítačom skontrolujte, či výrobca počítača poskytol tieto disky alebo médiá. V niektorých prípadoch je možné ich vytvoriť pri prvom nastavovaní počítača.

Ak ste počítač inovovali na Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 pomocou DVD disku, použite tento disk. Ak nemáte médiá pre Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, obráťte sa na oddelenie technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Zobraziť všetko

Obnovenie nastavení počítača bez vplyvu na súbory

Ak počítač nedosahuje výkon ako kedysi a nepoznáte príčinu, môžete ho obnoviť bez toho, aby sa odstránili vaše osobné súbory alebo zmenili nastavenia.

Poznámka

 • Ak ste inovovali počítač zo systému Windows 8 na Windows 8.1 a váš počítač má oblasť na obnovenie systému Windows 8, obnovením nastavenia počítača sa obnoví Windows 8. Po dokončení obnovenia bude potrebné inovovať na Windows 8.1.

Upozornenie

 • Aplikácie nainštalované z webových lokalít a DVD diskov sa odstránia. Aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované, a aplikácie nainštalované z Windows Obchodu sa preinštalujú. Po obnovení nastavenia počítača sa na pracovnej ploche Windowsu zobrazí zoznam odstránených aplikácií.

Obnovenie nastavení počítača

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 3. V časti Obnovenie nastavení počítača bez vplyvu na súbory ťuknite alebo kliknite na položku Začať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Odstránenie všetkého a preinštalovanie Windowsu

Ak chcete počítač recyklovať, darovať alebo jednoducho začať odznova, môžete úplne vynulovať jeho nastavenie.

Poznámka

 • Ak ste inovovali počítač zo systému Windows 8 na systém Windows 8.1 a váš počítač má oblasť na obnovenie systému Windows 8, vynulovaním nastavenia počítača sa obnoví Windows 8. Po dokončení vynulovania bude potrebné inovovať na Windows 8.1.

Upozornenie

 • Po vynulovaní nastavenia sa odstránia všetky osobné súbory. Všetky nainštalované aplikácie sa odstránia. Preinštalujú sa len aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované.

Obnovenie nastavení počítača

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 3. V časti Odstránenie všetkého a preinštalovanie Windowsu ťuknite alebo kliknite na položku Začať.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Poznámka

  • Zobrazí sa otázka, či chcete údaje vymazať rýchlo alebo úplne. Ak vyberiete možnosť rýchleho vymazania, niektoré údaje sa budú môcť dať obnoviť pomocou osobitného softvéru. Ak vyberiete možnosť úplného vymazania, bude to trvať dlhšie, ale obnovenie údajov bude veľmi nepravdepodobné.

Obnovenie počítača do predchádzajúceho stavu

Ak si myslíte, že problémy s počítačom spôsobuje nedávno nainštalovaná aplikácia alebo ovládač, Windows môžete obnoviť do minulého stavu, ktorý sa označuje ako bod obnovenia. Funkcia Obnovovanie systému nemení vaše osobné súbory, no môže odstrániť nedávno nainštalované aplikácie a ovládače.

Poznámky

 • Obnovovanie systému nie je k dispozícii v systéme Windows RT 8.1.

 • Windows po inštalácii nových aplikácií klasickej pracovnej plochy a nových aktualizácií Windowsu automaticky vytvorí bod obnovenia, ak je posledný bod obnovenia starší ako 7 dní. Bod obnovenia môžete kedykoľvek vytvoriť manuálne.

Obnovenie počítača do minulého stavu

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ovládací panel a ťuknite alebo kliknite na Ovládací panel.

 3. Do vyhľadávacieho poľa ovládacieho panela zadajte výraz Obnovenie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obnovenie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Otvoriť nástroj Obnovovanie systému a postupujte podľa pokynov.

Získanie ďalšej pomoci v komunite spoločnosti Microsoft

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s obnovením alebo vynulovaním nastavenia PC alebo obnovením jeho obsahu, navštívte stránky komunity týkajúce sa opravy a obnovenia vo fóre systému Windows, kde nájdete riešenia problémov, s ktorými sa stretli iní používatelia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?