Hudba

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Napaľovanie a konvertovanie diskov CD

Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z počítača na prázdny disk CD alebo DVD sa nazýva „napaľovanie“. Kopírovanie hudby, obrázkov a videí z disku CD alebo DVD do počítača sa nazýva „konvertovanie“. Obidve funkcie môžete vykonávať pomocou prehrávača Windows Media Player v systéme Windows 8.1.

Poznámka

Napaľovanie diskov CD (alebo dátových diskov DVD)

Zobraziť všetko

Rôzne disky, ktoré môžete napaľovať

Pomocou prehrávača Windows Media Player môžete napaľovať tri typy diskov: zvukové disky CD, dátové disky CD a dátové disky DVD. Ak sa rozhodujete, ktorý typ disku použiť, musíte porozmýšľať, čo chcete kopírovať, koľko toho chcete skopírovať a ako chcete disk prehrávať. Pri rozhodovaní o vhodnom type disku vám pomôže táto tabuľka.

Typ disku Popis
Typ disku

Zvukový disk CD

Popis

Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť hudobné disky CD určené na prehrávanie v aute, stereofónnej súprave alebo počítači.

 • Používajte len na hudbu

 • Kapacita: do 80 minút

Typ disku

Dátový disk CD

Popis

Dátové disky CD môžete prehrávať v počítačoch a niektorých prehrávačoch diskov CD a DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napríklad WMA, MP3, JPEG alebo Windows Media Video (WMV). Túto možnosť vyberte, ak máte veľké množstvo hudby a prehrávač diskov CD alebo DVD, ktorý dokáže prehrávať typy súborov pridané na disk, prípadne ak chcete svoje médiá zálohovať.

 • Používajte na hudbu, obrázky a videá

 • Kapacita je približne 700 megabajtov (MB) alebo 8 hodín hudby

Typ disku

Dátový disk DVD

Popis

Dátové disky DVD môžete prehrávať v počítačoch a niektorých prehrávačoch diskov DVD. Zariadenie musí podporovať typy súborov, ktoré pridáte na disk, napríklad WMA, MP3, JPEG alebo WMV. Keďže na disku DVD je veľa miesta, túto možnosť vyberte, ak máte veľa súborov, ktoré sa nezmestia na jeden disk CD.

 • Používajte na hudbu, obrázky a videá

 • Kapacita je približne 4,7 gigabajtu (GB) alebo 54 hodín hudby

Čo budete potrebovať

Na začiatok budete potrebovať dve veci:

 • Rekordér diskov CD alebo DVD (známy aj ako napaľovačka diskov CD alebo DVD).

 • Prázdny disk CD alebo DVD.

Ako napáliť zvukový disk CD (prípadne dátový disk CD alebo DVD)

Môžete vytvoriť disk CD, na ktorom bude uložených približne 80 minút hudby a ktorý budete môcť prehrávať takmer v každom prehrávači diskov CD. Alebo môžete vytvoriť dátový disk CD alebo DVD, na ktorý sa zmestí niekoľko hodín hudby (prípadne veľa fotografií a krátkych videoklipov) a ktorý budete môcť prehrávať v počítačoch. Dátový disk CD bude fungovať v prehrávačoch diskov CD, ktoré podporujú typy súborov skopírované na disk.

Zvukový disk CD napáľte podľa tohto postupu:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Player a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

 3. V knižnici prehrávača ťuknite alebo kliknite na kartu Napáliť, potom na tlačidlo Možnosti napaľovania Tlačidlo možností a nakoniec na položku Zvukový disk CD.
 4. Do napaľovačky diskov CD alebo DVD vložte prázdny disk CD alebo DVD.

  Ak je počítač vybavený viacerými jednotkami CD alebo DVD, ťuknite alebo kliknite na požadovanú jednotku.

 5. V knižnici prehrávača vyhľadajte položky, ktoré chcete napáliť na disk. Ich presunutím na tablu so zoznamom (na pravej strane knižnice prehrávača) vytvorte zoznam súborov na napálenie.

 6. Po vytvorení celého zoznamu ťuknite alebo kliknite na položku Spustiť napaľovanie.

Tipy

 • Ak chcete zmeniť poradie položiek v zozname súborov na napálenie, presuňte ich v zozname nahor alebo nadol.

 • Ak chcete zo zoznamu súborov na napálenie odstrániť niektorú položku, dvakrát na ňu ťuknite alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Odstrániť zo zoznamu. Položka odstránená zo zoznamu súborov na napálenie sa neodstráni z prehrávača ani počítača.

 • Ak zoznam obsahuje príliš veľa položiek na jeden disk, môžete zvyšné položky napáliť na druhý disk.

Kopírovanie a konvertovanie diskov CD

Pri konvertovaní hudby z disku CD kopírujete príslušné skladby zo zvukového disku CD do počítača. Počas konverzie prehrávač Windows Media Player komprimuje jednotlivé skladby a ukladá ich na jednotku ako súbory Windows Media Audio (WMA), WAV alebo MP3.

Skonvertované súbory sa automaticky ukladajú do priečinka Hudba, ale ich umiestnenie môžete zmeniť pomocou možností na karte Nastavenie kopírovania a konvertovania.

Zobraziť všetko

Kopírovanie a konvertovanie hudby z disku CD

Ak má prehrávač Windows Media Player automaticky zistiť informácie o skladbách, napríklad názov disku CD, interpreta alebo názvy konvertovaných skladieb, počítač musí byť pripojený na internet.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Player a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

 3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD v počítači.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Kopírovať a konvertovať disk CD Tlačidlo Kopírovať a konvertovať disk CD.

  Tipy

  • Ak chcete vybrať iný formát alebo bitovú rýchlosť, ťuknite alebo kliknite na ponuku Nastavenie kopírovania a konvertovania a v knižnici prehrávača vyberte položku Formát alebo Kvalita zvuku.

  • Ak nechcete skopírovať a skonvertovať všetky skladby, zrušte začiarknutie políčok vedľa nepožadovaných skladieb.

Pridanie alebo úprava informácií o médiách po kopírovaní a konvertovaní

 1. V knižnici prehrávača vyhľadajte album alebo skladbu, ktorú chcete upraviť.

 2. Potiahnite prstom po albume alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nájsť informácie o albume.

 3. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia správne informácie o albume alebo interpretovi, vyberte správnu položku a podľa pokynov na stránke vykonajte automatickú aktualizáciu obalu albumu a informácií o médiách.

  • Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania nezobrazí správny album, podľa pokynov na stránke spustite nové vyhľadávanie pomocou iných kritérií alebo informácie o médiách pridajte ručne.

Poznámky

 • Ak sa pri pokuse o vyhľadanie informácií o albume zobrazí chybové hlásenie, že musíte zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov, postupne ťuknite alebo kliknite na položku Usporiadať, na položku Možnosti, na kartu Ochrana osobných údajov a začiarknite políčko Získavať informácie o médiách z Internetu a aktualizovať hudobné súbory.

 • Ak sa zobrazia správne informácie o albume, ale namiesto obalu albumu sa zobrazí všeobecná ikona hudby, znamená to, že obal albumu nie je k dispozícii na stiahnutie.

Zmena nastavení kopírovania a konvertovania hudby

Vykonané zmeny sa budú vzťahovať na nové skladby, ktoré skopírujete a skonvertujete. Pomocou prehrávača nemôžete zmeniť formát ani kvalitu zvuku skladby, ktorú ste už skopírovali a skonvertovali.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Windows Media Player a ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

 3. Do jednotky CD vložte disk CD.

 4. Maximalizujte okno prehrávača Windows Media Player, aby ste videli všetky možnosti ponuky. Ťuknite alebo kliknite na ponuku Nastavenie kopírovania a konvertovania a vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Poznámka

 • Neoprávnené používanie alebo kopírovanie obsahu chráneného autorskými právami môže byť porušením zákonov o ochrane autorských práv v USA, prípadne ďalších krajinách alebo oblastiach. Obsah chránený autorskými právami okrem iného zahŕňa softvér, dokumentáciu, grafické prvky, texty skladieb, fotografie, obrázky ClipArt, animácie, filmy a videoklipy, ako aj zvuky a hudbu (vrátane obsahu kódovaného vo formáte MP3). Porušovaním zákonov USA a medzinárodných právnych predpisov na ochranu autorských práv sa môžete vystaviť trestnému stíhaniu v zmysle občianskeho a trestného práva.