Aké sú riziká povolenia aplikácií v bráne firewall?

Aplikácie možno v bráne firewall povoliť dvomi spôsobmi. Oba sú riskantné:

 • Pridanie aplikácie do zoznamu povolených aplikácií (menej riskantné).

 • Otvorenie portu (viac riskantné).

Keď pridáte aplikáciu do zoznamu povolených aplikácií v bráne firewall, čo sa nazýva aj odblokovanie, alebo keď otvoríte port brány firewall, umožníte konkrétnej aplikácii odosielať informácie do počítača alebo z počítača prostredníctvom brány firewall, ako keby ste v bráne firewall vyvŕtali dieru. Počítač je tak menej zabezpečený a to môže predstavovať príležitosti pre hakerov alebo malvér, ktoré sa cez tieto „otvory“ môžu dostať k súborom alebo použiť počítač na šírenie malvéru do iných počítačov.

Pridanie určitej aplikácie do zoznamu povolených aplikácií je vo všeobecnosti bezpečnejšie ako otvorenie portu. Port zostane otvorený, kým ho nezavriete, ale povolená aplikácia vytvorí otvor iba v prípade potreby.

Zníženie rizika zabezpečenia:

 • Povoľte aplikáciu alebo otvorte port len vtedy, keď to skutočne potrebujete, Ak chcete odstrániť aplikácie zo zoznamu povolených aplikácií alebo zavrieť porty, ktoré už nepotrebujete, postupujte podľa príslušných krokov.

 • Nikdy nepovoľujte komunikáciu cez bránu firewall pre aplikáciu, ktorú nepoznáte.

Zobraziť všetko

Odstránenie aplikácie zo zoznamu povolených aplikácií

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie firewall, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Povoliť aplikácii alebo funkcii vstup cez bránu Windows Firewall.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenia. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 4. Zrušte začiarknutie políčka vedľa aplikácie, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu povolených aplikácií, a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Zatvorenie portu brány firewall

 1. Ak chcete spustiť aplikáciu Windows Firewall, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadať (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadať), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie firewall, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Windows Firewall.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené nastavenie. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 3. V dialógovom okne Windows Firewall s rozšíreným zabezpečením ťuknite alebo kliknite na položku Pravidlá prichádzajúcej komunikácie.

 4. Vyberte pravidlo, ktoré chcete vypnúť, a potom na pravej table ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť pravidlo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?