Aplikácia Skenovanie pre Windows: najčastejšie otázky

Pomocou aplikácie Skenovanie môžete rýchlo a jednoducho skenovať obrázky a dokumenty a uložiť ich do PC v rôznych formátoch súborov – napríklad JPEG, bitová mapa a PNG. Môžete použiť káblové a bezdrôtové skenery a tiež skenery pripojené do siete.

Zobraziť všetko

Ako nainštalovať skener?

Pri pripojení skenera k PC Windows vo väčšine prípadov skener nainštaluje automaticky.

Ako zistiť, či je skener nainštalovaný

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia.

  Ak je skener nainštalovaný, zobrazí sa v časti Tlačiarne alebo Iné zariadenia.

Ak máte bezdrôtový skener, ktorý sa nenainštaloval, pozrite si informácie o riešení problémov v téme Prečo Windows nenašiel Bluetooth zariadenie alebo iné bezdrôtové zariadenie?. Ak máte káblový skener, pozrite si tému Ako postupovať, ak zariadenie s drôtovým pripojením nie je správne nainštalované?.

Ak ste skúsili predchádzajúce kroky a skener stále nie je nainštalovaný, môžete ho nainštalovať manuálne. Tu je postup:

Inštalácia skenera

 1. Pripojte skener k PC alebo sieťovému smerovaču a potom skener zapojte do elektrickej siete a zapnite.

  Ak máte bezdrôtový skener, ktorý ešte nebol pridaný do siete, pozrite si dokumentáciu dodanú so skenerom, kde nájdete informácie o postupe pri jeho pridaní.

 2. Nainštalujte ovládač skenera poskytnutý výrobcom skenera. Ovládač sa môže nachádzať na disku dodanom so skenerom alebo je možné, že ho bude treba stiahnuť z webovej lokality výrobcu.

  Nainštalujte správny ovládač pre skener a verziu Windowsu, ktorú používate.

 3. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku PC a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať zariadenie.

 5. V zobrazenom zozname ťuknite alebo kliknite na názov skenera.

  Skener sa zobrazí v časti Tlačiarne alebo Iné zariadenia.

Ako naskenovať obrázok alebo dokument?

 1. Otvorte aplikáciu Skenovanie.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Umiestnite skenovanú položku prednou stranou nadol na sklo skenera a zavrite skener.

  • Umiestnite skenovanú položku do podávača dokumentov skenera.

  Skontrolujte, či je položka Zdroj nastavená na skenovanie z požadovaného umiestnenia.

 3. V časti Typ súboru vyberte typ súboru, v ktorom chcete naskenovaný dokument uložiť.

 4. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť viac môžete zobraziť viac možností skenovania a vykonať všetky potrebné zmeny.

 5. V časti Uložiť súbor do vyhľadajte umiestnenie, kde chcete naskenovaný dokument uložiť. V predvolenom nastavení sa naskenované dokumenty ukladajú do priečinka Skenovanie v priečinku Obrázky.

 6. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak máte stolný skener, ťuknite alebo kliknite na položku Ukážka. Keď sa zobrazí ukážka, posunutím rukovätí na výber orežte skenovaný dokument na požadovanú oblasť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Skenovať.

  • Ak máte podávač dokumentov, ťuknite alebo kliknite na položku Skenovať.

 7. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Zobraziť zobrazíte naskenovaný súbor.

Kde možno nájsť naskenované dokumenty?

V predvolenom nastavení sa naskenované dokumenty ukladajú do priečinka Skenovanie v priečinku Obrázky. Ako sa tam dostať:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „obrázky“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrázky.

 3. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok Obrázky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?