Spôsob vyhľadávania

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie využíva inteligentné vyhľadávanie Bing a umožňuje vám tak prehľadávať PC, web a službu OneDrive, ako aj niektoré aplikácie a Windows Obchod. Stačí vám jediné vyhľadávanie a získate výsledky odvšadiaľ, pričom k výsledkom vyhľadávania sa môžete vrátiť bez toho, aby ste ho museli opakovať.

Použitie vlastnej ikony hľadania

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Zadajte hľadaný výraz. Počas zadávania sa zobrazuje zoznam výsledkov vyhľadávania a návrhov.

 3. Ak hľadanú aplikáciu, súbor alebo nastavenie uvidíte v zozname výsledkov vyhľadávania, otvoríte ju tak, že na ňu ťuknete alebo kliknete. Ak chcete zobraziť všetky výsledky pre vyhľadávaný výraz vrátane webových výsledkov z Bingu, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VyhľadávanieTlačidlo Vyhľadávanie (alebo ťuknite alebo kliknite na niektorý z návrhov vyhľadávania), čím prejdete na stránku výsledkov vyhľadávania. Môžete tiež ťuknúť alebo kliknúť na niektorý z návrhov na vyhľadávanie.

  Na stránke s výsledkami vyhľadávania ťuknite alebo kliknite na výsledok vyhľadávania, čím sa otvorí.

Tipy

 • Na domovskej obrazovke môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo VyhľadávanieTlačidlo Vyhľadávanie, čím sa otvorí hľadanie. Ak máte klávesnicu, jednoducho začnite písať. (Ak sa tlačidlo Vyhľadávanie na domovskej obrazovke nezobrazuje, nemáte najnovšiu aktualizáciu pre službu Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia najnovšej aktualizácie Windows 8.1 Update.)
 • Vyhľadávanie môžete otvoriť aj stlačením klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows + S. Ak chcete vyhľadať súbor v počítači alebo v službe OneDrive, stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + F. Ak chcete vyhľadať nastavenie v počítači, stlačte kláves s logom WindowsKláves s logom Windows + W.

Návrat späť na stránku s výsledkami vyhľadávania

Ak otvoríte výsledok vyhľadávania a zistíte, že to nie je to, čo hľadáte, môžete sa vrátiť na stránku s výsledkami vyhľadávania bez toho, aby ste ho museli opakovať.

 • Potiahnite prstom z ľavého okraja obrazovky. (Ak používate myš, posuňte ukazovateľ do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite.)

Tip

 • Ak sa nachádzate na pracovnej ploche, môžete ťuknúť alebo kliknúť na tlačidlo panela úloh pre stránku s výsledkami vyhľadávania a vrátite sa späť na ňu. (Môžete to urobiť len vtedy, ak máte službu Windows 8.1 Update alebo Windows RT 8.1 Update. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia najnovšej aktualizácie Windows 8.1 Update.)

Zmena rozsahu vyhľadávania

Kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie predvolene vyhľadáva aplikácie, súbory a nastavenia v počítači a v službe OneDrive, ako aj na webe. Môžete však chcieť vyhľadať len jeden typ výsledku, napríklad nastavenia, súbory, obrázky na webe alebo videá na webe. A ak ste v aplikácii, keď otvoríte Vyhľadávanie, môžete sa rozhodnúť vyhľadávať len v tejto aplikácii (v niektorých aplikáciách to nemusí byť k dispozícii).

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na šípku Šípka vo vyhľadávaní a potom kliknite na rozsah, ktorý chcete použiť.

Zmena nastavenia vyhľadávania

Môžete odstrániť históriu vyhľadávania uloženú v kľúčovom tlačidle Vyhľadávanie, rozhodnúť sa, koľko informácií o vyhľadávaní chcete zdieľať s Bingom, a odfiltrovať obsah pre dospelých z výsledkov vyhľadávania na webe.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať. Zobrazia sa všetky nastavenia kľúčového tlačidla Vyhľadávanie.

Poznámka

 • Odstránením histórie vyhľadávania vo Windowse sa neodstráni história vyhľadávania uložená jednotlivými aplikáciami. Ak chcete získať informácie o odstránení histórie vyhľadávania z určitej aplikácie, vyhľadajte ich v Pomocníkovi pre danú aplikáciu alebo navštívte webovú lokalitu vývojára aplikácie.

Ukončenie získavania výsledkov vyhľadávania a návrhov z webu

Môžete sa rozhodnúť, že pri používaní kľúčového tlačidla Vyhľadávanie nechcete dostávať výsledky vyhľadávania a návrhy z Bingu. Ak toto nastavenie vypnete, kľúčové tlačidlo Vyhľadávanie bude vyhľadávať len aplikácie, súbory a nastavenia v počítači a v službe OneDrive. (Môžete sa tak rozhodnúť napríklad v prípade internetového pripojenia účtovaného podľa objemu údajov.)

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie a aplikácie, potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadať.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Získavať návrhy vyhľadávania a webové výsledky z Bingu túto možnosť vypnite.

Potrebujete ďalšiu pomoc?