Vyhľadávanie súborov v Prieskumníkovi

Na vyhľadávanie súborov v Prieskumníkovi môžete použiť vyhľadávacie pole vedľa panela s adresou vpravo hore. (Priečinok Tento počítač bol v anglickej verzii systémov Windows 8.1 a Windows RT 8.1 premenovaný v Prieskumníkovi z My Computer na This PC.)

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na priečinok, jednotku, zariadenie alebo sieťové umiestnenie, ktoré chcete prehľadávať.

 3. Vpravo hore vedľa panela s adresou zadajte do vyhľadávacieho poľa hľadaný výraz.

  Výsledky sa začnú objavovať a hľadané výrazy sa zobrazia zvýraznené.

Tipy

 • Ak chcete vyhľadávať medzi všetkými súbormi v počítači, otvorte jednotku operačného systému (spravidla ide o jednotku C) a zadajte hľadaný výraz.

  V počítači môžete vyhľadávať aj pomocou kľúčového tlačidla Vyhľadávanie. Ďalšie informácie nájdete v téme Spôsob hľadania.

 • Ak chcete vyhľadať všetky súbory s konkrétnou prílohou, ako je .txt, zadajte hľadaný výraz takto: *.txt.

Výsledky vyhľadávania v Prieskumníkovi
Výsledky vyhľadávania v Prieskumníkovi

Po ťuknutí alebo kliknutí do vyhľadávacieho poľa sa zobrazí karta Nástroje hľadania. Na tejto karte môžete vykonávať napríklad tieto činnosti:

 • Súbor môžete vyhľadať na základe vlastností, ako sú dátum poslednej úpravy, jeho veľkosť alebo typ súboru (napríklad Obrázok). Po zadaní hľadaného výrazu ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje hľadania, použite možnosti zo skupiny Spresniť a potom zadajte hľadané výrazy do vyhľadávacieho poľa. Ak napríklad chcete vyhľadať súbory upravené tento týždeň, ťuknite alebo kliknite na položku Dátum zmeny a ťuknite alebo kliknite na položku Tento týždeň.

  Výsledky vyhľadávania môžete spresniť aj pomocou ďalších vlastností. Ak napríklad chcete prehľadávať len názvy súborov, a nie ich obsah, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie vlastnosti, vyberte položku Názov a potom zadajte hľadaný výraz.

 • Ak v určitej knižnici alebo priečinku neviete nájsť hľadanú položku, môžete hľadania rozšíriť tak, aby zahŕňalo rôzne ďalšie umiestnenia. Keď sa zobrazia výsledky vyhľadávania, ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje hľadania a potom vyberte možnosť v oblasti Hľadať znova v umiestnení. (Niektoré možnosti nemusia byť v systéme Windows RT k dispozícii.)

 • Ak výsledky hľadania neobsahujú zhody z obsahu súborov, umiestnenie, v ktorom vyhľadávate, sa nenachádza v indexe hľadania. Ak chcete zahrnúť obsah súboru pre jedno vyhľadávanie, ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje hľadania, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom vyberte možnosť Obsah súboru. Ak chcete pridať umiestnenie do indexu, aby sa obsah súborov vždy zahrnul do vyhľadávania, ťuknite alebo kliknite na kartu Nástroje hľadania, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti a potom vyberte možnosť Zmeniť indexované umiestnenia.

Potrebujete ďalšiu pomoc?