Kontrolný zoznam zabezpečenia pre Windows

Využite výhody všetkých možností na zlepšenie zabezpečenia počítača s Windowsom.

Centrum akcií

Ikona Centra akcií

Centrum akcií umožňuje skontrolovať, či je zapnutá brána firewall, či je antimalvérová ochrana aktualizovaná a či je počítač nastavený na automatickú inštaláciu aktualizácií.

Windows Defender

Ikona programu Windows Defender

Pomocou technológie Windows Defender pomôžete zabrániť tomu, aby sa vírusy, spyware a iný škodlivý alebo potenciálne nechcený softvér nainštaloval do počítača bez vášho vedomia.

Filter Windows SmartScreen

Ikona filtra Windows SmartScreen

WindowsSmartScreen pomôže chrániť počítač tým, že sa pred spustením neznámych aplikácií stiahnutých z internetu zobrazí upozornenie.

Kontrola používateľských kont

Ikona kontroly používateľských kont

Kontrola používateľských kont vyžaduje povolenie pred inštaláciou softvéru alebo otvorením určitých druhov aplikácií, ktoré by mohli poškodiť počítač alebo spôsobiť jeho vyššiu zraniteľnosť pri ohrozeniach zabezpečenia.

História súborov

Ikona histórie súborov

Funkciu História súborov použite na automatické pravidelné zálohovanie osobných súborov, napríklad fotografií, dokumentov a hudby. Ak v počítači nastane zlyhanie hardvéru, môžete obnoviť ľubovoľnú verziu súborov, ktoré sú pre vás dôležité.

Windows Update

Ikona služby Windows Update

Pomocou služby Windows Update môžete automaticky preberať a inštalovať najnovšie aktualizácie počítača.

Windows Firewall

Ikona brány Windows Firewall

Zapnutím brány Windows Firewall pomôžete ochrániť počítač pred prístupom hakerov a škodlivého softvéru, napríklad vírusov, do počítača cez internet.

Potrebujete ďalšiu pomoc?