Zobrazenie udalostí zo služby Google v aplikácii Kalendár

Ak kalendár Google nemožno synchronizovať s aplikáciou Windows Kalendár, existuje alternatívne riešenie. Ak máte konto Outlook.com, udalosti z kalendára Google môžete premiestniť do kalendára Outlook.com a následne Outlook.com prepojiť s aplikáciou Kalendár.

Ak konto Outlook.com nemáte, môžete sa zaregistrovať.

Premiestnenie udalostí z kalendára Google do služby Outlook.com

 1. Prihláste sa do svojho konta Google a exportujte požadované kalendáre Google.

 2. Po exporte kalendárov Google do počítača uložte vytvorený súbor podľa pokynov na obrazovke.

 3. Súbor dekomprimujte (extrahujte) – otvorte súbor .zip, ťuknite alebo kliknite na položku Extrahovať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Extrahovať všetko.

 4. Prihláste sa do služby Outlook.com a prejdite na svoj kalendár.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Importovať a potom vyberte, či chcete udalosti importovať do svojho existujúceho alebo do nového kalendára Outlook.com.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, ťuknite alebo kliknite na súbor .ics, ktorý ste dekomprimovali, a nakoniec ťuknite alebo kliknite na možnosť Import. Ak ste exportovali viacero kalendárov Google, tento krok zopakujte v prípade všetkých príslušných ICS súborov.

 7. Ak ste svoj kalendár Outlook.com už prepojili s aplikáciou Kalendár, otvorte aplikáciu Kalendár a vaše udalosti zo služby Google sa po chvíli zobrazia.

  Ak by sa tak nestalo, postupujte takto:

  1. Otvorte aplikáciu Kalendár.

  2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Kontá.

  4. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať konto, ťuknite alebo kliknite na možnosť <ui>Outlook.com</ui> a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámky

 • Ak chcete, aby sa vám po premiestnení udalostí zo služby Google do služby Outlook.com aj naďalej doručovali nové udalosti odoslané do konta Gmail či aktualizácie starších udalostí, ktoré vytvorili iní ľudia, povedzte im, aby vám udalosti odosielali na e-mailovú adresu služby Outlook.com.

 • Ak ste kalendár Google zdieľali, bude potrebné zdieľať aj kalendár Outlook.com.

Potrebujete ďalšiu pomoc?