Nastavenie alebo zmena predvolenej tlačiarne

Ak máte nainštalovaných viacero tlačiarní, ale väčšinou používate iba jednu z nich, môžete ju nastaviť ako predvolenú tlačiareň. Po nastavení predvolenej tlačiarne budete môcť rýchlo tlačiť bez toho, aby ste vždy museli vyberať tlačiareň. Ak nie sú nainštalované žiadne tlačiarne, pozrite si tému Inštalácia tlačiarne.

Nastavenie alebo zmena predvolenej tlačiarne

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Zariadenia a tlačiarne a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.

 3. Stlačte a podržte požadovanú tlačiareň alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť ako predvolenú tlačiareň.

Ak máte notebook, tablet alebo iné mobilné zariadenie, môžete nastaviť predvolenú tlačiareň pre každú používanú sieť. Windows si zapamätá, ktorú tlačiareň ste nastavili ako predvolenú pre každú zo sietí.

Nastavenie rôznych predvolených tlačiarní pre jednotlivé siete

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Zariadenia a tlačiarne a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.

 3. Ťuknite alebo kliknite na ľubovoľnú tlačiareň a potom ťuknite alebo kliknite na položku Spravovať predvolené tlačiarne.

 4. Vyberte položku Zmeniť predvolenú tlačiareň, keď zmením siete.

 5. V časti Vybrať sieť vyberte prvú sieť, pre ktorú chcete nastaviť tlačiareň.

 6. V časti Vybrať tlačiareň vyberte tlačiareň, ktorá sa bude predvolene používať pre danú sieť, a potom ťuknite alebo kliknite na príkaz Pridať.

 7. Po skončení nastavovania predvolenej tlačiarne pre každú zo sietí ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Poznámka

 • Ak nechcete, aby Windows menil tlačiarne v prípade, ak sa presúvate z miesta na miesto, pokračujte krokmi 1 až 3, ťuknite alebo kliknite na položku Vždy použiť rovnakú tlačiareň ako predvolenú a potom ťuknite alebo kliknite na položku OK.

Potrebujete ďalšiu pomoc?