Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavenie obmedzení času a spôsobu používania počítača deťmi

Sledovaním kont svojich detí pomocou služby Bezpečnosť rodiny získate lepší prehľad o tom, či už majú hotové úlohy alebo či netrávia príliš veľa času na internete. Tieto informácie vám umožnia určiť pravidlá používania počítača deťmi vrátane toho, kedy môžu počítač používať, ktoré hry môžu hrať, s ktorými aplikáciami môžu pracovať a ktoré aplikácie môžu zobraziť alebo prevziať vo Windows Obchode.

Všetky tieto obmedzenia môžete nastavovať a spravovať odkiaľkoľvek priamo na webe. Prihláste sa na webovú lokalitu služby Bezpečnosť rodiny, ťuknite alebo kliknite na meno dieťaťa, ktorého nastavenie chcete zmeniť, a postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • V prípade potreby môžete službu Bezpečnosť rodiny spravovať aj v jednotlivých rodinných počítačoch.

Zobraziť všetko

Nastavenie časových obmedzení

Čas, ktorý vaše dieťa trávi pri počítači, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Čas povoleného používania určuje, koľko hodín denne môže dieťa používať počítač. Cez týždeň môžete toto obmedzenie nastaviť napríklad na dve hodiny, zatiaľ čo cez víkend môžete dieťaťu povoliť dlhší čas. Čas zákazu používania určuje čas, kedy dieťa pri počítači byť nesmie (napríklad po večierke alebo počas vyučovania).

 • Ťuknite alebo kliknite na položku Časové limity a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ťuknite alebo kliknite na kartu Čas povoleného používania, skontrolujte, či je zapnutý čas povoleného používania, a vyberte počet hodín a minút, ktoré dieťa môže stráviť pri počítači počas pracovných dní a víkendov.

  • Ťuknite alebo kliknite na kartu Čas zákazu používania, skontrolujte, či je zapnutý čas zákazu používania, a potom vyberte časové úseky každého dňa, keď dieťa vôbec nesmie používať počítač.

Nastavenie obmedzení prístupu dieťaťa na webové lokality

Internetový obsah, ktorý vaše dieťa môže zobraziť, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Pomocou webového filtrovania môžete nastaviť širokú škálu kategórií lokalít, ktoré vaše dieťa môže navštevovať. Môžete napríklad povoliť zobrazovanie webových lokalít pre deti a všeobecne prospešných webových lokalít a automaticky blokovať všetky lokality s obsahom pre dospelých. Môžete tiež povoliť alebo blokovať jednotlivé webové lokality, či dokonca konkrétne stránky v rámci lokality zadaním ich webových adries alebo URL adries.

Filtrovanie všetkých webových lokalít podľa kategórie

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Webové filtrovanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Úroveň obmedzenia.

 2. Uistite sa, že je zapnuté webové filtrovanie, a potom pomocou jazdca vyberte kategórie webových lokalít, ktoré vaše dieťa môže navštevovať.

Povolenie alebo zablokovanie konkrétnych webových lokalít

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Webové filtrovanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zoznam povolených alebo blokovaných lokalít.

 2. Uistite sa, že je zapnuté webové filtrovanie, zadajte konkrétnu webovú adresu a potom podľa vlastného uváženia ťuknite alebo kliknite na možnosť Povoliť alebo Blokovať.

  Na tejto stránke môžete zadať viacero webových adries naraz. Rovnaké povolenia k webovej lokalite môžete použiť aj pre viacero členov rodiny.

Povolenie alebo blokovanie preberania súborov

Môžete tiež obmedziť obsah, ktorý môžu deti stiahnuť z internetu. Zabránite tak prípadnému stiahnutiu vírusu alebo iného nežiaduceho softvéru.

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Webové filtrovanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Úroveň obmedzenia.

 2. Uistite sa, že je zapnuté webové filtrovanie. V časti Preberanie súborov začiarknite políčko Blokovať preberanie súborov z webu, čím dieťaťu znemožníte preberanie aplikácií, hier a ďalších súborov z webu. (Zrušením začiarknutia tohto políčka preberanie súborov dieťaťu opäť povolíte.)

Nastavenie obmedzení pre hry a aplikácie

Nastavenie obmedzení pre hry a aplikácie, ktoré dieťa môže používať, je podobné ako v prípade obmedzení webových lokalít: môžete nastaviť úroveň hodnotenia podľa veku či obsahu pre všetky hry a tie aplikácie, ktoré môže dieťa zobraziť a prevziať z Windows Obchodu. Môžete tiež povoliť či blokovať konkrétne tituly.

Používanie úrovní hodnotenia hier a aplikácií z Windows Obchodu

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia hry a potom ťuknite alebo kliknite na položku Hodnotenie.

 2. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia, a potom pomocou jazdca vyberte úroveň hodnotenia. Ak chcete, môžete použiť aj iný systém hodnotenia hier.

  Obmedzenie preberania z Windows Obchodu je založené na obmedzeniach hier pre deti v službe Bezpečnosť rodiny.

Povolenie alebo blokovanie konkrétnych hier

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia hry a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zoznam hier. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia hier.

 2. Vyberte požadované možnosti pre konkrétne hry.

Nastavenie obmedzení ďalších aplikácií

Môžete tiež rozhodnúť, či dieťaťu umožníte používať ďalšie aplikácie a softvér, bez ohľadu na to, či bol prevzatý z Windows Obchodu alebo získaný iným spôsobom.

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Obmedzenia aplikácií.

 2. Uistite sa, že sú zapnuté obmedzenia aplikácií, a potom podľa vlastného uváženia vyberte dostupné aplikácie, ktoré chcete povoliť alebo zablokovať.

Správa žiadostí detí

Nastavenia aktivít v rodinných počítačoch sa môžu v priebehu času vyvíjať. Vaše dieťa môže napríklad chcieť prevziať a zahrať si novú hru, o ktorej všetci hovoria, vykonať internetový prieskum pre školský projekt alebo môže potrebovať viac času pri počítači, aby zvládlo všetky domáce úlohy. Pomocou služby Bezpečnosť rodiny vám deti môžu e-mailom odoslať žiadosti o povolenie používať nové aplikácie, hry alebo webové lokality. Tieto žiadosti môžete spravovať jednotlivo alebo ich môžete spravovať všetky na jednom mieste na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny.

 1. Ťuknite alebo kliknite na položku Žiadosti.

  Nedávne žiadosti o povolenie sú usporiadané podľa kategórie.

 2. Vedľa každej žiadosti môžete ťuknúť alebo kliknúť na rozbaľovací zoznam Odpoveď a vybrať akciu.

Poznámka

 • Príslušnú webovú lokalitu, hru alebo aplikáciu môžete povoliť všetkým deťom alebo len vybranému dieťaťu. Rovnako môžete určitý obsah zablokovať pre jedno dieťa alebo pre všetkých. Webové lokality, hry a aplikácie sa v súlade s tým pridajú do zoznamu povolených alebo zablokovaných položiek.

Nasledujúca téma: Monitorovanie používania počítača dieťaťom pomocou protokolov aktivity

Ďalšie zdroje

Prejsť na službu Bezpečnosť rodiny

Zmeňte svoje nastavenie na webovej lokalite služby Bezpečnosť rodiny.

Bezpečnosť rodiny: najčastejšie otázky

Máte otázku? Prečítajte si naše najčastejšie otázky.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.