Bezpečnosť detí pri práci s počítačom

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Nastavenie vhodných obmedzení pre vaše dieťa

Keď pridáte dieťa do svojej rodiny v Microsofte, môžete pomôcť zaručiť, že bude v bezpečí pri používaní PC, no zachováte mu slobodu objavovania. Môžete zablokovať lokality pre dospelých alebo povoliť deťom zobrazovať len konkrétne lokality. Takisto môžete zaručiť, že budú môcť používať len aplikácie a hry vhodné pre ich vek a môžete nastaviť obmedzenia času stráveného za počítačom, aby vo virtuálnom svete netrávili príliš veľa času. Deti vás môžu požiadať o povolenie po uplynutí povoleného času alebo keď chcú zobraziť alebo stiahnuť blokovaný obsah – spoločne môžete určiť úroveň obmedzení, ktorá je pre ne najvhodnejšia.

Všetky tieto obmedzenia môžete nastavovať a spravovať na lokalite account.microsoft.com/family. Prihláste sa pomocou svojho konta Microsoft, vyberte meno dieťaťa, ktorého nastavenie chcete zmeniť, a postupujte podľa pokynov.

Poznámka

 • Časové limity sa uplatňujú na základe času nastaveného v PC, takže na správne uplatňovanie nastavení PC nemusia byť nastavené na rovnaké časové pásmo.

Zobraziť všetko

Nastavenie časových obmedzení

Čas, ktorý vaše dieťa trávi pri počítači, môžete obmedziť dvomi spôsobmi. Okrem nastavenia určitých hodín, počas ktorých môžu používať svoje zariadenia, môžete nastaviť aj maximálny čas na každé zariadenie, ktoré určuje, koľko hodín denne ich môžu používať. Cez týždeň môžete toto obmedzenie nastaviť napríklad na dve hodiny, zatiaľ čo cez víkend môžete dieťaťu povoliť dlhší čas.

 1. Vyberte položku Čas strávený za počítačom a prepnite nastavenie Blokovať používanie zariadenia v určitých časoch z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

 2. Vyberte časy v jednotlivých dňoch, počas ktorých chcete dieťaťu povoliť používať jeho zariadenia, a prípadne nastavte aj maximálne časové obdobie na jednotlivé zariadenia. Ak nechcete nastaviť maximálny čas, vyberte možnosť Neobmedzené.

Nastavenie obmedzení prístupu dieťaťa na webové lokality

Na internete sa nepochybne nachádza množstvo úžasných vecí, ktoré možno študovať, ale aj veci, ktoré by vaše deti vidieť nemali. Môžete nastaviť obmedzenia typov webových lokalít, ktoré vaše deti nemajú vidieť. Môžete napríklad povoliť zobrazovanie webových lokalít pre deti a všeobecne prospešných webových lokalít a automaticky blokovať všetky lokality s obsahom pre dospelých. Takisto môžete povoliť alebo blokovať jednotlivé webové lokality – alebo dokonca konkrétne stránky v rámci lokality – podľa ich webových adries alebo URL adries, alebo nastaviť konto dieťaťa tak, aby dieťa mohlo navštevovať len lokality, ktoré určíte ako bezpečné.

Nastavenie obmedzení webových lokalít

 1. Vyberte položku Webové lokality a prepnite nastavenie Blokovať nevhodné webové lokality z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

  Teraz je zablokované prezeranie obsahu pre dospelých aj prehľadávanie v režime InPrivate a funkcia Bezpečné hľadanie v Bingu.

 2. Ak chcete, aby vaše dieťa mohlo prezerať len webové lokality, ktoré ste výslovne povolili, začiarknite políčko Zobraziť iba webové lokality v zozname povolených webových lokalít.

Povolenie alebo zablokovanie konkrétnych webových lokalít

 1. Vyberte položku Webové lokality.

 2. Ak chcete pridať nejakú lokalitu do zoznamu povolených lokalít, prejdite do časti Tieto vždy povoliť a zadajte URL adresu webovej lokality, ktorú chcete povoliť.

 3. Ak chcete pridať nejakú lokalitu do zoznamu blokovaných lokalít, prejdite do časti Tieto vždy blokovať a zadajte URL adresu webovej lokality, ktorú chcete blokovať.

Nastavenie obmedzení pre aplikácie a hry

Nastavenie obmedzení pre aplikácie a hry, ktoré vaše dieťa môže používať, je podobné nastaveniu obmedzení pre webové lokality: môžete nastaviť úroveň vhodnosti podľa veku, aby deti mohli používať len aplikácie a hry, ktoré sú vhodné pre ich vek, a nie aj aplikácie, ktoré sú vhodné až pre staršie deti alebo ktoré nemajú určenú vhodnosť podľa veku. Môžete taktiež povoliť alebo zablokovať konkrétne jednotlivé tituly.

Deti vás môžu požiadať o povolenie, ak chcú použiť zablokovanú aplikáciu alebo hrať zablokovanú hru, pričom na žiadosť o povolenie môžete odpovedať e-mailom, priamo k protokolu aktivity dieťaťa alebo prihlásením do zariadenia, ktoré používa vaše dieťa, a udelením povolenia priamo tam.

Poznámka

 • Obmedzenia pre aplikácie a hry mávali dva samostatné vypínače – jeden pre aplikácie, jeden pre hry. Teraz sa obe možnosti spravujú pomocou jedného vypínača. Ak ste predtým zapli obmedzenia len pre jednu možnosť, no nie pre druhú, vaše nastavenia naďalej platia. Ak však obmedzenia pre aplikácie a hry vypnete a potom znova zapnete, budú obmedzené aplikácie aj hry.

Používanie úrovní vekovej vhodnosti

 1. Vyberte položku Aplikácie a hry a prepnite nastavenie Blokovať nevhodné aplikácie a hry z možnosti Vypnúť na Zapnúť.

 2. Prejdite do časti Obmedziť aplikácie a hry a pomocou ponuky vyberte vekovú úroveň vhodnú pre vaše dieťa.

  Ak chcú vaše deti používať zablokovanú aplikáciu alebo hru, môžu požiadať o povolenie.

Poznámka

 • V zariadeniach so systémami Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 alebo staršími verziami Windowsu sú všetky aplikácie a hry, ktoré nemajú označenie vekovej vhodnosti, po zapnutí obmedzení aplikácií a hier predvolene zablokované. Účelom tohto nastavenia je chrániť deti pred používaním aplikácií alebo hraním hier určených až pre staršie deti, ale môže dôjsť k zablokovaniu určitých aplikácií, ktoré chcete umožniť používať starším deťom – vrátane aplikácií pre produktivity, ako sú textové editory a programy na prácu s hárkami. Môžete chcieť zapnúť obmedzenia aplikácií a hier pre mladšie deti a zároveň monitorovať používanie aplikácií a hier staršími deťmi pomocou protokolov aktivity.

Správa žiadostí detí

Nastavenia aktivít v rodinných PC sa môžu v priebehu času vyvíjať. Vaše dieťa môže napríklad chcieť prevziať a zahrať si novú hru, o ktorej všetci hovoria, vykonať internetový prieskum pre školský projekt alebo môže potrebovať viac času pri počítači, aby zvládlo všetky domáce úlohy. Deti vo vašej rodine v Microsofte vám môžu e-mailom odosielať žiadosti o povolenie používať nové aplikácie, hry alebo webové lokality. Tieto žiadosti môžete spravovať jednotlivo priamo v e-maile alebo ich môžete spravovať všetky naraz na lokalite account.microsoft.com/family.

 1. Vyberte položku Posledná aktivita.

  Nedávne žiadosti o povolenie sú usporiadané podľa kategórie.

 2. Vedľa každej žiadosti kliknutím na tlačidlo Povoliť žiadosť schválite a kliknutím na tlačidlo Blokovať žiadosť zamietnete.

Nasledujúca téma: Monitorovanie používania zariadenia dieťaťom pomocou protokolov aktivity

Ďalšie zdroje

Prejsť do rodiny v Microsofte

Zmeňte nastavenie rodiny v Microsofte.

Nastavenie služby Bezpečnosť rodiny

Zistite, ako pridať kontá do rodiny v Microsofte.

Pomoc od komunity

Položte otázku vo fórach komunity.