Nastavenie predvolieb pre Windows Obchod

Môžete nastaviť predvoľby pre Windows Obchod, pomocou ktorých je možné ľahšie vyhľadať aplikácie používajúce váš uprednostňovaný jazyk alebo aplikácie s integrovanými funkciami na zjednodušenie prístupu. Môžete tiež vybrať, či sa vám budú zobrazovať odporúčania aplikácií v zozname Vybraté pre vás.

Nastavenie predvolieb v Obchode:

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Obchod na obrazovke Štart otvorte Windows Obchod.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Predvoľby.

 4. Vyberte predvoľbu, ktorú chcete vypnúť alebo zapnúť:

  • Zjednodušiť hľadanie aplikácií vo vybratých jazykoch – pri prehľadávaní Obchodu sa budú zobrazovať len aplikácie pre PC, ktoré podporujú uprednostňované jazyky. Podporované jazyky aplikácie sa uvádzajú v časti Podrobnosti na stránke s popisom aplikácie. Uprednostňované jazyky môžete zmeniť v nastavení Oblasť a jazyk. Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie jazyka alebo klávesnice.

  • Zjednodušiť hľadanie aplikácií obsahujúcich funkcie na zjednodušenie ovládania – pri prehľadávaní Obchodu sa budú zobrazovať len aplikácie, ktoré spĺňajú požiadavky na jednoduchšie ovládanie (určené vydavateľom).

  • Odporučiť mi aplikácie – zobrazovať odporúčania aplikácií v zozname Vybraté pre vás.

Potrebujete ďalšiu pomoc?