Windows Media Player môžete používať na kopírovanie hudby, videí a fotografií z knižnice prehrávača do prenosného zariadenia, akým je napríklad kompatibilný MP3 prehrávač. Táto operácia sa nazýva synchronizácia.

Položky môžete so zariadením synchronizovať automaticky alebo manuálne. Pri prvom pripojení zariadenia k počítaču Windows Media Player vyberie najvhodnejšiu metódu synchronizácie pre zariadenie na základe jeho ukladacej kapacity a veľkosti knižnice prehrávača. Vždy môžete vybrať inú metódu synchronizácie.

Začnite vykonaním týchto krokov:

  1. Pripojte zariadenie k počítaču a zapnite ho.

  2. Otvorte Windows Media Player a potom ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Dokončiť spustite automatickú synchronizáciu, alebo ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Dokončiť, potom ťuknite alebo kliknite na kartu Synchronizovať a vyberte súbory manuálne.

Existuje mnoho možnosti synchronizácie, s ktorými môžete experimentovať. Zobrazíte ich takto:

  1. Pripojte zariadenie k počítaču a zapnite ho.

  2. V knižnici prehrávača ťuknite alebo kliknite na kartu Synchronizovať, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti synchronizácieTlačidlo Možnosti synchronizácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Nastaviť synchronizáciu.
Zobraziť všetko

Informácie o automatickej synchronizácii

Ak je ukladací priestor zariadenia väčší ako 4 GB a celý obsah knižnice prehrávača sa zmestí do zariadenia, Windows Media Player vykoná automatickú synchronizáciu, pokiaľ sa nerozhodnete vykonať manuálnu synchronizáciu. Ak ponecháte nastavenú možnosť automatickej synchronizácie, môžete vybrať súbory, ktoré sa majú synchronizovať, alebo dať do zariadenia skopírovať celú knižnicu prehrávača.

Pri každom pripojení zariadenia k počítaču so spusteným programom Windows Media Player vykoná prehrávač automatickú aktualizáciu obsahu v zariadení tak, aby sa zhodoval s obsahom knižnice prehrávača.

Ak ste napríklad kopírovali a konvertovali disk CD do knižnice prehrávača, daný album sa automaticky skopíruje do zariadenia pri najbližšom pripojení zariadenia k počítaču. Podobne platí, že ak odstránite položky z knižnice prehrávača, tieto položky sa tiež odstránia zo zariadenia pri najbližšom pripojení zariadenia k počítaču.

Aj pri nastavení zariadenia na automatickú synchronizáciu môžete vybrať, ktoré položky sa majú automaticky synchronizovať.

Informácie o manuálnej synchronizácii

Ak je ukladací priestor zariadenia menší ako 4 GB alebo ak sa celý obsah knižnice prehrávača nezmestí do zariadenia, Windows Media Player vykoná manuálnu synchronizáciu. Pri každom pridávaní položiek do zariadenia alebo ich odstraňovaní bude potrebné vykonať niekoľko krokov.