Pomoc s nastavením počítača

Nastavenia počítača sú usporiadané do kategórií. V nasledujúcom zozname môžete kliknúť na názov kategórie naľavo. Napravo sa zobrazia prepojenia s pomocou pre danú kategóriu.

Väčšinu nastavení, ktoré budete chcieť v systémoch Windows 8.1 a Windows RT 8.1 zmeniť, možno nájsť v rámci nastavení počítača. Nájdete tam nastavenia rozlíšenia obrazovky, pridania a odstránenia zariadení, prispôsobenia obrazovky uzamknutia, zmeny dátumu a času a pridania používateľských kont.

Ak požadované nastavenie nenájdete v okne Nastavenie počítača, môže sa nachádzať v kľúčovom tlačidle Nastavenie alebo na ovládacom paneli.

Otvorenie kľúčového tlačidla Nastavenie

  • Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

Otvorenie ovládacieho panela

  • Ak chcete otvoriť ovládací panel, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie ovládací panel a potom ťuknite alebo kliknite na položku Ovládací panel.

Ďalšie informácie o kľúčovom tlačidle Nastavenie a o ovládacom paneli nájdete v téme Kde sa nachádza ovládací panel? Ak sa vám nedarí nájsť požadované nastavenia či informácie, môžete sa tiež obrátiť na oddelenie technickej podpory.

Poznámka