Čo robiť, ak program Inštalátor systému Windows 8.1 prestane reagovať

Ak na inováciu na systém Windows 8.1 používate Asistenta pri inovácii alebo disk DVD a inštalačný program prestane reagovať, na príčine môžu byť tieto faktory, ktoré sa môžete pokúsiť vyriešiť.

  • Inštalátor pravdepodobne stále pracuje na pozadí. Inštalácia systému Windows 8.1 môže trvať až dve hodiny. Ak ubehli dve hodiny, reštartujte počítač a uvidíte, či sa zobrazí uvítacia obrazovka systému Windows.

  • Váš počítač môže obsahovať hardvér alebo ovládače, ktoré nie sú kompatibilné. Ak Asistent pri inovácii inštaláciu nedokončil, v Centre kompatibility systému Windows vyhľadajte informácie o známych problémoch s kompatibilitou hardvéru alebo ovládačov. Pred opätovným spustením programu Inštalátor systému Windows 8.1 odpojte všetky nepotrebné externé hardvérové zariadenia.

  • V počítači sa môže nachádzať softvér, ktorý inováciu blokuje. Ak máte antivírusový softvér, možno ho bude pred inováciu na systém Windows 8.1 potrebné odinštalovať. Odporúča sa podľa možnosti použiť nástroje na odstránenie, ktoré poskytuje výrobca softvéru. Ak používate šifrovací softvér, možno ho bude pred inováciou potrebné odstaviť.

  • Možno máte problém s inštalačným médiom. Na dosiahnutie najlepších výsledkov vykonajte inštaláciu priamo v programe Inštalátor systému Windows 8.1. Ak na inštaláciu systému Windows 8.1 vytvoríte inštalačné médium, odporúča sa uprednostniť USB kľúč pred diskom DVD. Ak musíte použiť disk DVD, vyberte na napálenie disku DVD nižšiu rýchlosť zapisovania. Čím nižšia rýchlosť zapisovania, tým vyššia šanca na úspešné napálenie disku.

Potrebujete ďalšiu pomoc?