Aké tvary môžem použiť pre svoje obrázkové heslo?

Obrázkové heslo pozostáva zo zvoleného obrázka a troch gest, ktoré ste nakreslili priamo na obrazovku. Tieto tri gestá môžu byť kombináciou kružníc, priamok a ťuknutí. Veľkosť, poloha a smer vašich gest, ako aj poradie ich nakreslenia, sa stávajú súčasťou obrázkového hesla. Ak sa chcete prihlásiť, bude potrebné zopakovať rovnaké tri gestá na vašom obrázku v rovnakom poradí.

Keď prvýkrát kreslíte svoje gestá, zostanú vyznačené na obrazovke, aby ste si ich ľahšie zapamätali. Systém Windows interpretuje vlnovkovú alebo zakrivenú čiaru ako priamku; preto aj pri načrtnutí vlnovky sa môže zobraziť priamka. Preto vám odporúčame používať len priamky, kružnice a ťuknutia.

Vlnovka znázornená ako priamka
Vlnovka znázornená vľavo sa pridá do vášho obrázkového hesla ako rovná čiara znázornená vľavo.
Štyri gestá obmedzené na tri
Obrázkové heslo so štyrmi gestami znázornené vľavo sa nedá vytvoriť. Vytvoriť môžete obrázkové heslo s tromi gestami znázornené vpravo.

Potrebujete ďalšiu pomoc?