Kľúčové tlačidlo Zdieľanie: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa kľúčového tlačidla Zdieľanie.

Zobraziť všetko

Čo je kľúčové tlačidlo Zdieľanie?

Kľúčové tlačidlo Zdieľanie predstavuje pohodlný spôsob zdieľania prepojení, fotografií a informácií bez opustenia aktuálnej aplikácie. Môžete zdieľať s jedným alebo dvomi používateľmi naraz alebo aktualizovať celú sociálnu sieť.

Ako otvoriť kľúčové tlačidlo Zdieľanie?

Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
(Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

Ako používať kľúčové tlačidlo Zdieľanie na zdieľanie položky?

 1. Otvorte aplikáciu alebo priečinok, vyhľadajte fotografiu, prepojenie alebo súbor, ktoré chcete zdieľať, potom ho vyberte potiahnutím nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom.

  Poznámka

  • Súbory a informácie, ktoré možno zdieľať, sa líšia v závislosti od aplikácie, z ktorej zdieľate.

 2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, s ktorou chcete zdieľať, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Môžem odstrániť aplikácie z kľúčového tlačidla Zdieľanie?

Áno. Kľúčové tlačidlo Zdieľanie automaticky obsahuje zoznam všetkých aplikácií nainštalovaných v počítači, ktoré umožňujú zdieľanie. Ak však chcete, aby sa niektoré aplikácie v zozname nezobrazovali, môžete ich z neho odstrániť aj bez odinštalovania.

Odstránenie aplikácie zo zoznamu aplikácií

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)
  Potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

 2. V zozname Na zdieľanie použiť tieto aplikácie vyhľadajte aplikáciu, ktorá sa nemá zobrazovať, potom ju odstráňte posunutím jazdca do polohy Vypnúť.

Možno zmeniť nejaké nastavenia kľúčového tlačidla Zdieľanie?

Áno, môžete skryť alebo vymazať zoznam aplikácií, osôb a zariadení, s ktorými zdieľate najčastejšie, a môžete sa rozhodnúť, či sa najčastejšie používané aplikácie majú zobrazovať navrchu zoznamu.

Ukončenie zobrazovania najčastejšie používaných aplikácií navrchu zoznamu aplikácií

Aplikácie najčastejšie používané na zdieľanie, sa automaticky zobrazujú navrchu zoznamu aplikácií v kľúčovom tlačidle Zdieľanie. Túto možnosť však môžete v prípade potreby vypnúť a všetky aplikácie sa budú zobrazovať podľa abecedy.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)
  Potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

 2. Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Aplikácie, ktoré používam najčastejšie, zobraziť v hornej časti zoznamu aplikácií túto možnosť vypnite.

Skrytie zoznamu aplikácií, osôb a zariadení, s ktorými zdieľate najčastejšie

Predvolene sa aplikácie, osoby a zariadenia, s ktorými zdieľate najčastejšie, zobrazujú spoločne, aby ste k nim mali rýchly prístup. Zoznam však môžete vymazať, skryť alebo zmeniť počet položiek v ňom.

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenia počítača.)
  Potom ťuknite alebo kliknite na položku Zdieľať.

 2. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ťuknutím alebo kliknutím na jazdec Zobraziť zoznam spôsobov, akými zdieľam najčastejšie túto možnosť vypnite.

  • Ak chcete zoznam vymazať, a nie skryť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vymazať zoznam. Taktiež môžete zmeniť počet položiek zobrazovaných v zozname.