Zdieľanie súborov a priečinkov

V tomto článku nájdete niektoré z mnohých spôsobov zdieľania súborov a priečinkov v systéme Windows 8.1 a Windows RT 8.1:

 • Použitie bezplatného ukladacieho priestoru online. Pomocou služby OneDrive sa môžete dostať k svojim súborom z ľubovoľného zariadenia. Ak k nim chcete mať prístup z iného počítača, netreba ich zdieľať. Po uložení do služby OneDrive môžete súbory zdieľať s konkrétnymi ľuďmi alebo ich môžete získaním prepojenia uverejniť na lokalitách ako Facebook, Twitter a LinkedIn. Ďalšie informácie o službe OneDrive nájdete v téme Začíname so službou OneDrive.

  Ak chcete súbor alebo priečinok zdieľať v službe OneDrive, postupujte takto:

  1. Súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, premiestnite do služby OneDrive, ak ste to ešte neurobili. Otvorte Prieskumníka, vyhľadajte požadovaný súbor alebo priečinok a presuňte ho do okna služby OneDrive.

  2. Stlačte a podržte súbor alebo priečinok v službe OneDrive alebo naň kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Zdieľať s, a potom položku OneDrive.

  3. Vyberte spôsob zdieľania súboru alebo priečinka. Ďalšie informácie o možnostiach zdieľania v službe OneDrive nájdete v téme Share files and folders and change permissions.

 • Použitie kľúčového tlačidla Zdieľanie. V mnohých aplikáciách Windows Obchodu je možné zdieľať súbory s ostatnými ľuďmi použitím kľúčového tlačidla Zdieľanie. Ak chcete napríklad s niekým zdieľať fotografiu v e-maile:

  1. Otvorte aplikáciu Fotografie.

  2. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu Pošta.

  4. Zadajte príjemcov a správu a potom kliknite na položku Odoslať.

  Ďalšie informácie o používaní kľúčového tlačidla Zdieľanie nájdete v téme Vyhľadávanie, zdieľanie, tlač a ďalšie možnosti.

 • Odosielanie súborov e-mailom priamo z Prieskumníka. Ak máte nainštalovanú počítačovú e-mailovú aplikáciu, môžete zdieľať súbory v e-maile použitím Prieskumníka. Vyberte súbory, ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľať a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odoslať e-mailom. (Prípadne stlačte a podržte požadované súbory alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši, vyberte položku Odoslať kam a potom ťuknite alebo kliknite na položku Príjemca pošty.) Otvorí sa vaša predvolená e-mailová aplikácia a súbory sa pridajú ako prílohy.

 • Zdieľanie súborov prostredníctvom domácej siete alebo zdieľaného PC. Pomocou karty Zdieľať v Prieskumníkovi môžete zdieľať súbory a priečinky v sieti (domácej skupine, pracovnej skupine alebo doméne) alebo v PC, ktoré zdieľate s ostatnými ľuďmi. V nasledujúcich častiach nájdete ďalšie informácie o tomto type zdieľania.

Zobraziť všetko

Zdieľanie súborov prostredníctvom domácej siete alebo zdieľaného PC

 1. Ak chcete otvoriť okno Prieskumník, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (alebo ak používate myš, prejdite ukazovateľom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie Prieskumník a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prieskumník.

 2. Vyhľadajte položku, vyberte ju a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľať.

  Karta Zdieľať
  Karta Zdieľať
 3. V skupine Zdieľať s vyberte možnosť. Podľa toho, či je počítač pripojený k sieti, a podľa druhu tejto siete existujú rôzne možnosti skupiny Zdieľať s.

  • Ak chcete zdieľať súbor alebo priečinok s konkrétnou osobou, vyberte konto tohto používateľa.

  • Ak ich chcete zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, vyberte niektorú z možností domácej skupiny. Ak chcete vybrať priečinky, ktoré sa majú zdieľať so všetkými členmi domácej skupiny, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.) Ťuknite alebo kliknite na položku Sieť a potom ťuknite alebo kliknite na položku Domáca skupina.

  • Ak možnosti v skupine Zdieľať s nie sú dostupné, dôvodom môže byť, že neodporúčame zdieľanie vybratého umiestnenia. Ak potrebujete zdieľať umiestnenie, napríklad jednotku alebo systémový priečinok, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené zabezpečenie.

Tip

 • Na zdieľanie v rámci domácej siete je vhodné používať domácu skupinu okrem situácie, kedy potrebujete zdieľať s počítačmi s nainštalovaným Windowsom Vista alebo Windowsom XP. Ďalšiu pomoc a tipy na riešenie problémov pri zdieľaní súborov v domácej sieti nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

Hľadanie položiek zdieľaných v tom istom počítači

Ak počítač nie je súčasťou domácej skupiny alebo siete a ostatní ľudia zdieľali položky vo svojich osobných priečinkoch, môžete zdieľaný súbor alebo priečinok vyhľadať v Prieskumníkovi.

 1. Ak chcete otvoriť okno Tento počítač, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie tento počítač a potom ťuknite alebo kliknite na položku Tento počítač.

 2. Dvakrát ťuknite alebo dvakrát kliknite na jednotku, ktorá má na ikone logo Windows (pri väčšine počítačov je to jednotka C).

 3. Otvorte položku Používatelia a potom priečinok s menom danej osoby.

Pomocné informácie o vyhľadávaní zdieľaných položiek v domácej sieti nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

Riešenie problémov so zdieľaním položiek v tom istom počítači

 • Ak máte problémy so zdieľaním súborov alebo priečinkov v počítači, ktorý nie je súčasťou domácej skupiny alebo siete, skontrolujte, či majú všetky používateľské kontá v počítači heslá. Ak chcete, aby mohli všetci používatelia počítača otvárať zdieľané súbory a priečinky, treba vypnúť zdieľanie zabezpečené heslom.

  1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie rozšírené zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správa rozšíreného nastavenia zdieľania.

  2. Rozbaľte zoznam Všetky siete, ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom a potom na položku Uložiť zmeny.

Ďalšiu pomoc a tipy na riešenie problémov pri zdieľaní súborov v domácej sieti nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti. Ak problémy so zdieľaním pretrvávajú, môžete skúsiť použiť poradcu pri riešení problémov so zdieľanými priečinkami na automatické vyhľadanie a odstránenie bežných problémov.

 • Ak chcete otvoriť okno sprievodcu riešením problémov so zdieľanými priečinkami, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie riešenie problémov, ťuknite alebo kliknite na položku Riešenie problémov a potom ťuknite alebo kliknite na položku Prístup k zdieľaným súborom a priečinkom v iných počítačoch.

Potrebujete ďalšiu pomoc?


Kontaktovanie podpory