Zdieľanie tlačiarne

Ak vlastníte tlačiareň, môžete ju zdieľať s ostatnými ľuďmi v sieti a umožniť im tlač.

Zdieľanie tlačiarne

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Zariadenia a tlačiarne a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.

 3. V časti Tlačiarne stlačte a podržte ikonu tlačiarne, ktorú chcete zdieľať, alebo na ňu kliknite pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Vlastnosti tlačiarne.

  Ak sa tlačiareň, ktorú chcete zdieľať, nezobrazuje, treba ju pridať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

 4. Ťuknite alebo kliknite na kartu Zdieľanie.

 5. Ak sa zobrazuje tlačidlo Zmeniť možnosti zdieľania, ťuknite alebo kliknite naň. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

 6. Začiarknite políčko Zdieľať tlačiareň.

 7. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Ľudia pripojení k vašej sieti budú môcť na tejto tlačiarni tlačiť vždy, keď bude vaše PC dostupné. (Tlač nebude možná v prípade, ak bude vaše PC vypnuté alebo v režime spánku.)

Okrem toho budú musieť ľudia, ktorí chcú vašu tlačiareň používať, poznať aj meno používateľa a heslo do vášho PC. Ak chcete nastaviť používanie zdieľanej tlačiarne bez nutnosti použitia mena používateľa a hesla, môžete ochranu zdieľania heslom vypnúť. Postup:

Vypnutie zdieľania tlačiarne chráneného heslom

 1. Ak chcete otvoriť okno Rozšírené nastavenie zdieľania, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Vyhľadávanie (ak používate myš, ukážte kurzorom do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a kliknite na položku Vyhľadávanie), do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie rozšírené zdieľanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Správa rozšíreného nastavenia zdieľania.

 2. V časti Zdieľanie chránené heslom vyberte položku Vypnúť zdieľanie chránené heslom.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť zmeny. Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Potrebujete ďalšiu pomoc?