Efektívna práca

Windows 8, Windows RT

Spolupráca v cloude pomocou služby SkyDrive

Ak spolupracujete s ostatnými na školskom alebo pracovnom projekte, môžete svoje súbory uložiť v cloude pomocou služby SkyDrive. Takto na nich môžu pracovať aj ostatní a nemusíte spravovať viacero verzií.

Uloženie súborov do cloudu

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako odovzdať súbory do služby SkyDrive:

  • V aplikácii SkyDrive potiahnutím prstom od horného alebo dolného okraja otvorte príkazy aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odovzdať. Vyberte súbory, ktoré chcete odovzdať, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pridať na SkyDrive.

  • Prejdite na lokalitu SkyDrive.com a potom sa prihláste so svojím kontom Microsoft. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odovzdať a postupujte podľa pokynov.

Tip

Vytvorte dokumenty balíka Office pomocou služby SkyDrive a aplikácií Office Web Apps.

Súbory balíka Office môžete vytvoriť aj priamo v službe SkyDrive pomocou aplikácií Office Web Apps pre programy Word, Excel, PowerPoint a OneNote, a to aj v prípade, ak nemáte nainštalovaný Office. Postupujte takto:

  • Prejdite na lokalitu SkyDrive.com a potom sa prihláste so svojím kontom Microsoft.

  • Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Vytvoriť a vyberte požadovaný typ súboru.

  • Upravte nový dokument a uložte ho.

Zdieľanie a spolupráca

V aplikácii SkyDrive môžete pomocou kľúčového tlačidla Zdieľanie odoslať ostatným prepojenie na zobrazenie súborov.

  • Otvorte aplikáciu SkyDrive, prejdite na súbor alebo priečinok, ktorý chcete zdieľať, a potom ho vyberte potiahnutím prsta nadol alebo kliknutím pravým tlačidlom myši.

  • Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

  • Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie súboru alebo priečinka. Ak napríklad chcete e-mailom odoslať prepojenie, vyberte aplikáciu Pošta.

Poznámky

Ďalšie informácie

Skontrolujte, či nenájdete riešenie v časti SkyDrive v rámci podpory.

Majte svoje súbory na dosah ruky na lokalite SkyDrive.com.

Zdieľajte súbory a fotografie a spolupracujte na dokumentoch balíka Office.