Fotografie

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Zdieľanie a tlač fotografií

Zdieľať a tlačiť fotografie môžete priamo z aplikácií Fotografie, OneDriveFotoaparát.

Zdieľanie

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotografie, OneDrive alebo Fotoaparát.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V aplikácii Fotografie alebo OneDrive prejdite do priečinka s fotografiami, ktoré chcete zdieľať, a potom potiahnite prstom nadol na požadované fotografie alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši. Môžete tiež vybrať položku Vybrať všetky.

  • V aplikácii Fotoaparát prejdite do priečinka Z fotoaparátu a vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete zdieľať.

 3. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 4. Ťuknite alebo kliknite na osobu alebo aplikáciu, s ktorou chcete fotografiu zdieľať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip

 • V prípade súborov uložených v službe OneDrive máte možnosť odoslať pozvánky, ktorými sa konkrétnym ľuďom udeľuje povolenie na zobrazenie súborov alebo získanie prepojenia na zdieľanie so širokou verejnosťou. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Fotografie pre Windows: najčastejšie otázky.

 • Vo Windows Obchode vo svojom počítači nájdete ďalšie aplikácie, ktoré umožňujú uverejňovanie fotografií na lokalitách na zdieľanie fotografií a na sociálnych sieťach.

Tlač z aplikácií z Windows Obchodu

Pri tlači v aplikácii Fotografie, OneDrive alebo Fotoaparát môžete naraz tlačiť len jeden obrázok. Ak chcete vytlačiť viac obrázkov naraz alebo tlačiť z počítačovej aplikácie, pozrite si tému Tlač obrázka.

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotografie, OneDrive alebo Fotoaparát.

 2. Vyhľadajte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a ťuknutím alebo kliknutím ju otvorte.

 3. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 4. V zozname vyberte tlačiareň. Ak sa požadovaná tlačiareň nezobrazuje, treba ju pridať. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia tlačiarne.

 5. Na table s ukážkou sa zobrazí ukážka tlačeného obsahu spolu s počtom kópií a orientáciou strany.

 6. Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie nastavenia.

  Možnosti, ktoré sa zobrazujú v časti Ďalšie nastavenia, poskytuje výrobca tlačiarne. Preto sa dostupné možnosti môžu líšiť v závislosti od typu tlačiarne.

 7. Keď je všetko nastavené, ťuknite alebo kliknite na položku Tlačiť.