Videá

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Zdieľanie videí

Zdieľanie z aplikácií

Fotografie a videá môžete zdieľať priamo z aplikácií Fotografie, OneDriveFotoaparát pomocou kľúčového tlačidla Zdieľanie.

 1. Otvorte aplikáciu Fotografie, OneDrive alebo Fotoaparát.

 2. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • V aplikácii Fotografie alebo OneDrive prejdite do priečinka s videami, ktoré chcete zdieľať, a potom potiahnite prstom nadol alebo na ne kliknite pravým tlačidlom myši.

  • V aplikácii Fotoaparát prejdite do priečinka Z fotoaparátu a vyhľadajte video, ktoré chcete zdieľať.

 3. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)
 4. Ťuknite alebo kliknite na aplikáciu, s ktorou chcete video zdieľať, a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip

 • V prípade súborov uložených v službe OneDrive máte možnosť odoslať pozvánky, ktorými sa konkrétnym ľuďom udeľuje povolenie na zobrazenie súborov alebo získanie prepojenia na zdieľanie so širokou verejnosťou. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Fotografie pre Windows: najčastejšie otázky.

 • Ďalšie aplikácie na zdieľanie videí pohľadajte vo Windows Obchode vo svojom PC.

Prehrávanie videí v televízore

Ak pripojíte počítač k televízoru, môžete prehrávať videá, filmy, televízne relácie alebo iné tituly uložené v počítači. Použite aplikáciu Xbox SmartGlass alebo zapojte káble z počítača do televízora. Požadovaný typ kábla sa líši podľa typu televízora a typu výstupných portov na vašom počítači.

 1. Pripojte počítač k televízoru.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zariadenia.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Zariadenia.)

 3. Potom ťuknite alebo kliknite na položku Druhá obrazovka.

 4. Ak chcete zobrazovať rovnaký obsah na televízore i v počítači, ťuknite alebo kliknite na položku Duplikovať. Ak chcete vysielať film do televízora a zároveň pracovať na počítači, ťuknite alebo kliknite na položku Rozšíriť.