Prihlásenie do Windowsu alebo odhlásenie z neho

Pri odhlásení z Windowsu sa zatvoria všetky aplikácie, ktoré ste používali, ale počítač sa nevypne. Bez toho, aby bolo potrebné reštartovať počítač, sa môže prihlásiť aj ďalší používateľ, ale ak niekto iný vypne počítač, vaše informácie sa nestratia.

Nemusíte sa ani odhlasovať zo systému Windows. Namiesto toho môžete počítač zamknúť, aby sa ďalší používatelia mohli prihlásiť do svojich kont z prihlasovacej obrazovky.

Pozrite si video o prihlásení a odhlásení. (Ak chcete zobraziť titulky vo svojom jazyku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Titulky Tlačidlo Skryté titulky.)

„Prihlásenie“ a „odhlásenie“ znamená to isté, čo „nalogovanie“, resp. „odlogovanie“.

Ponuka odhlásenia
Ťuknutím alebo kliknutím na obrázok konta môžete zmeniť obrázok, zamknúť počítač, odhlásiť sa alebo prepnúť používateľa.

Odhlásenie z Windowsu

 1. Ak chcete otvoriť ponuku Štart, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nadol) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Štart.

 2. Ťuknite alebo kliknite na obrázok konta v pravom hornom rohu a potom vyberte položku Odhlásiť.

Prihlásenie do Windowsu

 1. Obrazovku uzamknutia zrušíte potiahnutím prstom nahor z dolného okraja obrazovky (alebo stlačením ľubovoľného klávesu, ak používate klávesnicu).

 2. Na prihlasovacej obrazovke sa prihláste do počítača spôsobom podľa svojho výberu.

Poznámky

 • Ak sa chcete prihlásiť s iným kontom, než sa zobrazuje na prihlasovacej obrazovke, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Späť a vyberte konto. Ak sa zobrazí výzva na stlačenie kombinácie klávesov Ctrl + Alt + Delete, vykonajte to.

 • Ak chcete vybrať iný spôsob prihlásenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Možnosti prihlásenia a zobrazia sa dostupné možnosti.

Takisto môžete prepnúť na iné používateľské konto bez odhlásenia zo systému Windows.

Prepnutie kont

 • Ťuknite alebo kliknite na obrázok konta v pravom hornom rohu a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak sa zobrazuje používateľské konto, s ktorým sa chcete prihlásiť, ťuknite alebo kliknite na toto konto.

  • Ak sa používateľské konto, s ktorým sa chcete prihlásiť, nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Prepnúť kontá. Môžete sa prihlásiť s existujúcim kontom alebo si vytvoriť nové.

Potrebujete ďalšiu pomoc?