Prehliadka systémov Windows 8 a Windows RT


Vypnutie, uzamknutie počítača alebo odhlásenie

Keď svoj počítač nebudete na chvíľu používať, môžete sa odhlásiť, uzamknúť ho, prepnúť do režimu spánku alebo ho vypnúť.

Vypnutie

V systémoch Windows 8Windows RT nemusíte počítač úplne vypínať. Namiesto toho ho môžete prepnúť do režimu spánku. Spotreba energie v režime spánku je veľmi nízka, počítač sa spustí rýchlejšie a môžete okamžite pokračovať v práci. Nemusíte sa báť, že sa batéria vyčerpá. Windows vašu prácu v prípade nízkej kapacity batérie automaticky uloží a vypne počítač.

V prípade väčšiny prenosných počítačov a tabletov je režim spánku predvoleným režimom vypnutia, takže stačí sklopiť kryt počítača alebo stlačiť tlačidlo napájania. No ak budete mimo svojho počítača dlhší čas, môžete ho vypnúť úplne. Postupujte takto:

Spôsob vypnutia
  1. Zatvorte všetky otvorené aplikácie klasickej pracovnej plochy.

  2. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
    (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  3. Ťuknite alebo kliknite na položku Napájanie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vypnúť.

Získajte ďalšie informácie o vypnutí počítača.

Uzamknutie počítača

Uzamknutie počítača je dobrý nápad, ak sa čoskoro vrátite. Po návrate musíte zadať heslo, vďaka čomu je vaša práca vo väčšom bezpečí. Aplikácie, ktoré ste používali, budú naďalej spustené a všetko bude presne tak, ako keď ste odišli od počítača. Tu je postup, ako uzamknúť počítač:

  1. Ak chcete otvoriť ponuku Štart, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nadol) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Štart.

  2. Ťuknite alebo kliknite na obrázok konta v pravom hornom rohu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Uzamknúť.

Tip

  • Na uzamknutie počítača môžete tiež kedykoľvek použiť klávesovú skratku (Kláves s logom Windows+L).

Ak chcete počítač odomknúť, potiahnite prstom od dolného okraja obrazovky (alebo ak používate klávesnicu, stlačte ľubovoľný kláves) a potom sa prihláste.

Odhlásenie

Ak sa o počítač delíte s iným používateľom, ktorý ho môže po vás používať, môžete sa odhlásiť. Iní používatelia sa môžu prihlásiť, aj keď počítač uzamknete, no odhlásenie je dobrý nápad, ak sa nevrátite o krátku chvíľu. Po odhlásení zo systému Windows sa všetky používané aplikácie zatvoria, ale počítač sa nevypne. Tu je postup, ako sa odhlásiť:

Spôsob odhlásenia
  1. Ak chcete otvoriť ponuku Štart, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nadol) a potom ťuknite alebo kliknite na položku Štart.

  2. Ťuknite alebo kliknite na obrázok konta v pravom hornom rohu a potom ťuknite alebo kliknite na položku Odhlásiť sa.

Získajte ďalšie informácie o prihlásení a odhlásení zo systému Windows.

Ďalšie kroky

Dokončili ste kurz týkajúci sa systémov Windows 8Windows RT – blahoželáme. Tu je niekoľko prepojení na ostatné témy, ktoré môžete ďalej preskúmať:

Inštalácia tlačiarne

Pripojte tlačiareň k počítaču a ihneď môžete tlačiť.

Pridanie zariadenia do siete

Po nastavení môžete do siete pripojiť zariadenie.

Prenos súborov a nastavení

Presúvajte súbory a nastavenia zo svojho starého počítača.

Prístup k súborom z ľubovoľného miesta

Otvárajte a upravujte svoje dokumenty s ľubovoľného počítača pomocou služby SkyDrive.

Výber e-mailovej aplikácie

Vyberte si e-mailovú aplikáciu alebo službu, ktorá vám najviac vyhovuje.

Prehľadávanie webu

Zoznámte sa s prehľadávačom Internet Explorer 10.