Aplikácia Nahrávanie zvuku pre Windows: najčastejšie otázky

Aplikáciu Nahrávanie zvuku môžete použiť na nahrávanie zvuku, pričom každý súbor nahrávky môže mať až tri hodiny. Môžete ju používať spoločne s inými aplikáciami, čo znamená, že môžete nahrávať zvuk a zároveň pokračovať v práci s PC. (Existuje aj počítačový program s názvom Nahrávanie zvuku, tento článok je však o aplikácii Nahrávanie zvuku.)

Zobraziť všetko

Ako sa nahráva?

 • Nahrávanie spustíte ťuknutím alebo kliknutím na kruhové tlačidlo s mikrofónom v strede. Toto je tlačidlo Nahrať.
  Tlačidlo Nahrať
 • Ak chcete nahrávanie pozastaviť, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pozastaviť.

  Tlačidlo Pozastaviť
 • Nahrávanie, ktoré ste pozastavili, znova spustíte ťuknutím alebo opätovným ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Pozastaviť.

 • Ak chcete uložiť nahrávku, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Zastaviť. Nahrávka sa zobrazí v zozname nahrávok.

  Tlačidlo Zastaviť

  (Pri ďalšom ťuknutí alebo kliknutí na tlačidlo Nahrať spustíte novú nahrávku.)

Ako možno premenovať nahrávky?

 1. Ťuknite alebo kliknite na nahrávku, ktorú chcete premenovať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať.

 3. Zadajte nový názov nahrávky. Ťuknite alebo kliknite na položku Premenovať.

Kde sú uložené moje nahrávky?

Nahrávky sú uložené v aplikácii Nahrávanie zvuku. Ak aplikáciu odinštalujete, nahrávky sa odstránia. Ak chcete niekomu odoslať súbor nahrávky cez inú aplikáciu, použite kľúčové tlačidlo Zdieľanie.

Ako možno zdieľať nahrávky?

 1. Otvorte Nahrávanie zvuku.

 2. Ťuknite alebo kliknite na nahrávku, ktorú chcete zdieľať.

 3. Potiahnite prst z  pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Zdieľanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte kurzor nadol a potom kliknite na položku Zdieľanie.)

 4. Zobrazí sa zoznam vašich aplikácií, ktoré môžu zdieľať. Ak chcete nahrávku odoslať e-mailom, ťuknite alebo kliknite na položku Pošta a postupujte podľa pokynov. Ak chcete nahrávku zdieľať do aplikácie, ťuknite alebo kliknite na aplikáciu a postupujte podľa pokynov.

Súbory nahrávok tiež môžete odoslať ako prílohy priamo z aplikácie Pošta. Pri výbere súboru na priloženie k e-mailu v ponuke ťuknite alebo kliknite na položku Nahrávanie zvuku.

Ako možno orezať nahrávky?

 1. Ťuknite alebo kliknite na nahrávku, ktorú chcete orezať.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Orezať.

 3. Presuňte ľavý a pravý koniec časovej osi na požadovaný nový počiatočný bod a koncový bod.
  Orezanú nahrávku môžete prehrať a skontrolovať, či sa začína a končí na požadovaných miestach. Podľa potreby prispôsobte počiatočný a koncový bod. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 4. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete orezanú časť uložiť ako nový súbor nahrávky, ťuknite alebo kliknite na položku Uložiť kópiu.

  • Ak chcete nahrávku nahradiť orezanou časťou, ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizovať pôvodnú.

Poznámka

 • Orezávať nemožno, ak je Nahrávanie zvuku minimalizované tak, že zaberá menej než 672 pixlov šírky obrazovky – aby bolo možné orezávať, Nahrávanie zvuku je potrebné zväčšiť.

Ako odstrániť nahrávky?

 1. Ťuknite alebo kliknite na nahrávku, ktorú chcete odstrániť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Prečo sa nahrávanie pozastaví, keď presuniem aplikáciu do pozadia?

Nahrávanie zvuku nebude pokračovať v nahrávaní na pozadí, keď používate iné aplikácie. Ak chcete Nahrávanie zvuku použiť spoločne s inými aplikáciami, použite ich vedľa seba.

Použitie Nahrávania zvuku spoločne s inými aplikáciami

 1. Otvorte Nahrávanie zvuku.

 2. Ťahajte prstom z hornej časti obrazovky, kým sa za aplikáciou nezobrazí otváranie, a potom aplikáciu potiahnite doľava alebo doprava.
  (Ak používate myš, kliknite na hornú časť obrazovky a ťahajte aplikáciu nadol, kým sa za ňou nezobrazí otváranie, a potom aplikáciu potiahnite doľava alebo doprava.)

 3. Prejdite späť na domovskú obrazovku a spustite druhú aplikáciu. Zobrazí sa na rovnakej obrazovke vedľa Nahrávania zvuku.

 4. Posunutím pruhu medzi aplikáciami nastavte veľkosť časti obrazovky, ktorú má používať Nahrávanie zvuku.

Ako udeliť aplikácii Nahrávanie zvuku povolenie používať mikrofón?

 1. Otvorte Nahrávanie zvuku.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia.

 4. Nastavte položku Mikrofón na možnosť Zapnuté. Teraz už môžete nahrávať.

Ako nastaviť hlasitosť mikrofónu?

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „zvuk“ a potom ťuknite alebo kliknite na položku Zvuk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Nahrávanie.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Mikrofón a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti.

 5. Ťuknite alebo kliknite na kartu Úrovne. Pomocou jazdcov nastavte hlasitosť a zosilnenie mikrofónu.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom opätovným ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo OK zavrite okno Zvuk.

Potrebujete ďalšiu pomoc?