Domovská obrazovka

Kurz pre Windows: strana 3 z 11

Vaše aplikácie, priatelia a lokality na jednom mieste

Domovská obrazovka je srdcom vášho počítača. Odtiaľto spúšťate aplikácie a počítačové programy, vidíte, čo robia vaši priatelia, a prechádzate na obľúbené webové lokality a súbory.

Na dlaždiciach na domovskej obrazovke sa môžu okamžite zobrazovať aktuálne informácie od priateľov, nové e-maily, upozornenia na aplikácie a nasledujúca schôdzka v kalendári, a to bez potreby spúšťania príslušnej aplikácie. Keďže každý používateľ počítača sa môže prihlasovať pomocou vlastného konta Microsoft, môže si prispôsobiť vlastné dlaždice, farby a pozadia.

Prechod na domovskú obrazovku

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete prejsť späť na domovskú obrazovku z ľubovoľného umiestnenia v počítači.

Tlačidlo Štart
Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Štart Kláves s logom Windows v ľavom dolnom rohu obrazovky.
Kláves s logom Windows na klávesnici
Na klávesnici stlačte kláves s logom Windows Kláves s logom Windows.
Kľúčové tlačidlo Štart

Otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Štart. Pokyny na otváranie kľúčových tlačidiel nájdete v téme Vyhľadávanie, zdieľanie, tlač a ďalšie možnosti.

Tip

Na pracovnej ploche môžete kliknutím pravým tlačidlom na tlačidlo Štart získať prístup k rýchlym nastaveniam, ako sú Možnosti napájania, Správca úloh, Ovládací panel alebo Správca zariadení.

Zobrazenie všetkých aplikácií

Zobrazenie Aplikácie
V zobrazení Aplikácie môžete nájsť všetky svoje aplikácie a programy. Ak chcete prejsť do zobrazenia Aplikácie, posuňte prstom nahor od stredu domovskej obrazovky alebo kliknite na šípku Šípka nadol blízko ľavého dolného rohu domovskej obrazovky.

Ak chcete, môžete tiež nastaviť, aby sa zobrazenie Aplikácie zobrazilo hneď po prihlásení. Pokyny nájdete v téme Prispôsobenie počítača.

Keď nainštalujete novú aplikáciu z predajne Windows Obchod, objaví sa v zobrazení Aplikácie. Ak sa k nej chcete rýchlo dostať, môžete ju pripnúť na domovskú obrazovku alebo na panel úloh pracovnej plochy.

Pripnutie často používaných aplikácií

Na domovskú obrazovku a na panel úloh pracovnej plochy môžete pripnúť svoje obľúbené aplikácie, aby ste k nim mali rýchly prístup a okamžite videli na ich dlaždiciach aktuálne informácie.

1. krok

Posunutím prstom nahor od stredu obrazovky prejdite do zobrazenia Aplikácie. (Ak používate myš, kliknite na šípku Šípka nadol blízko ľavého dolného rohu obrazovky.)
Šípka nadol

2. krok

Stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na aplikáciu, ktorú chcete pripnúť. Môžete vybrať viacero aplikácií a pripnúť ich všetky naraz.

Vybraté aplikácie

3. krok

Potom ťuknite alebo kliknite na položku Pripnúť na domovskú obrazovku alebo na položku Pripnúť na panel úloh. Pripnuté aplikácie sa zobrazia na konci domovskej obrazovky alebo panela úloh pracovnej plochy.

Možnosti pripnutia
Tip

Ak chcete rýchlo vyhľadať aplikáciu, začnite písať jej názov na domovskej obrazovke alebo v zobrazení Aplikácie.

Zrušenie pripnutia aplikácií na domovskej obrazovke

Ak sa rozhodnete, že už niektorú dlaždicu nechcete mať na domovskej obrazovke, môžete zrušiť jej pripnutie. Zrušenie pripnutia aplikácií plní inú funkciu ako odinštalovanie. Ak zrušíte pripnutie aplikácie na domovskej obrazovke, pri vyhľadávaní sa táto aplikácia bude naďalej zobrazovať. Ak ju budete potrebovať znova vyhľadať, bude sa nachádzať v zobrazení Aplikácie.

Zrušenie pripnutia aplikácie na domovskej obrazovke

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na dlaždicu, ktorej pripnutie chcete zrušiť.
  Môžete vybrať viacero dlaždíc a zrušiť pripnutie všetkých týchto dlaždíc naraz. Ak chcete zrušiť svoje výbery, na domovskej obrazovke alebo v zobrazení Aplikácie ťuknite alebo kliknite na voľný priestor na obrazovke, prípadne na položku Prispôsobiť.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke.
  Vybraté aplikácie sa odstránia z domovskej obrazovky, ale naďalej sa budú objavovať v zobrazení Aplikácie a pri ich vyhľadávaní.

Usporiadanie domovskej obrazovky

Domovskú obrazovku si môžete usporiadať podľa svojich predstáv. Môžete meniť veľkosť dlaždíc a ľubovoľným spôsobom ich premiestňovať. Častejšie používané dlaždice môžete napríklad zväčšiť a menej používané dlaždice zmenšiť. Veľkosť a usporiadanie dlaždíc môžete upraviť spôsobom, ktorý sa vám najviac páči. Dlaždice tiež môžete zoskupiť, aby ste mohli aplikácie lepšie sledovať a efektívnejšie používať. Bez ohľadu na spôsob usporiadania dlaždíc si prispôsobením domovskej obrazovky uľahčíte prístup k aplikáciám, priečinkom, lokalitám a osobám, s ktorými sa najviac kontaktujete.

Presunutie dlaždice na domovskej obrazovke

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte dlaždicu, ktorú chcete presunúť. (Ak používate myš, kliknite na dlaždicu a podržte ju.)

 2. Presuňte dlaždicu na požadované miesto.

Zmena veľkosti dlaždice na domovskej obrazovke

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte dlaždicu, ktorej veľkosť chcete zmeniť. (Ak používate myš, kliknite na dlaždicu pravým tlačidlom.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť veľkosť.

 3. Vyberte požadovanú veľkosť.

Vytvorenie skupiny dlaždíc

 1. Na domovskej obrazovke stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na dlaždice, ktoré chcete zoskupiť.

 2. Presuňte ich na voľné miesto. Keď sa za dlaždicami zobrazí sivý panel, uvoľnite ich. Tým vytvoríte novú skupinu.

 3. Ak chcete skupinu pomenovať, ťuknite alebo kliknite na pole Pomenovať skupinu nad skupinou a zadajte nový názov.

  Po vytvorení môžete celú skupinu presunúť na iné miesto na domovskej obrazovke.

Presunutie skupiny dlaždíc

 1. Na domovskej obrazovke stiahnutím prstov oddiaľte obraz. (Ak používate myš, kliknite na ikonu lupy ikona lupy v pravom dolnom rohu obrazovky.)
 2. Stlačte a presuňte alebo kliknite a presuňte požadovanú skupinu dlaždíc na nové miesto.

  Po presunutí skupín ťuknite alebo kliknite na ktorékoľvek miesto na obrazovke, aby sa obraz znova priblížil.

Potrebujete ďalšiu pomoc?