Ukladacie priestory: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné otázky týkajúce sa funkcie Ukladacie priestory.

Zobraziť všetko

Čo je funkcia Ukladacie priestory?

Funkcia Ukladacie priestory umožňuje zoskupiť jednotky do fondu ukladacieho priestoru. Potom môžete použiť kapacitu fondu na vytvorenie ukladacích priestorov.

 • Ukladacie priestory sú virtuálne jednotky , ktoré sa zobrazujú v programe Prieskumník. Môžete ich používať ako ktorékoľvek iné jednotky, takže môžete jednoducho pracovať so súbormi na nich.

 • Môžete vytvárať veľké ukladacie priestory a pridávať do nich ďalšie jednotky, keď sa vám minie kapacita fondu.

 • Ak sa vo fonde ukladacieho priestoru nachádza viac než jedna jednotka, môžete vytvoriť ukladacie priestory, ktoré nebudú ovplyvnené zlyhaním jednotky, a pokiaľ vytvoríte trojúrovňový zrkadlový ukladací priestor, dokonca ani zlyhaním dvoch jednotiek.

Čo je potrebné na vytvorenie ukladacieho priestoru?

Potrebujete iba aspoň jednu jednotku navyše k jednotke, na ktorej je nainštalovaný systém Windows. Tieto jednotky môžu byť interné alebo externé pevné disky alebo jednotky typu SSD. S funkciou Ukladacie priestory môžete používať rôzne typy jednotiek vrátane jednotiek USB, SATA a SAS.

Ako vytvoriť ukladací priestor?

 1. Pridajte alebo pripojte všetky jednotky, ktoré chcete zoskupiť pomocou funkcie Ukladacie priestory.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Ukladacie priestory.

 4. Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte položku Ukladacie priestory.

 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť nový fond a ukladací priestor.

 6. Vyberte jednotky, ktoré chcete pridať do nového ukladacieho priestoru, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť fond.

 7. Pomenujte jednotku a priraďte jej písmeno, a potom vyberte rozloženie. Možnosti Dvojúrovňový zrkadlový, Trojúrovňový zrkadlový a Parita môžu pomôcť chrániť súbory v ukladacom priestore pred zlyhaním jednotky.

 8. Zadajte maximálnu veľkosť, akú môže ukladací priestor dosiahnuť, a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vytvoriť ukladací priestor.

  Výber nastavení nového ukladacieho priestoru
  Výber nastavení nového ukladacieho priestoru

Ako sa najlepšie používa jednoduchý, zrkadlový a paritný ukladací priestor?

Existujú tri druhy ukladacích priestorov s jedinečnými vlastnosťami, vďaka ktorým sú viac či menej vhodné na ukladanie rôznych druhov súborov.

 • Jednoduché priestory sú určené pre zvýšený výkon, nechránia však súbory pred zlyhaním jednotky vytváraním viacerých kópií. Najvhodnejšie sú pre dočasné údaje (napríklad súbory vykresľovania videa), pomocné súbory editora obrázkov a dočasné súbory objektov kompilátora. Jednoduché priestory vyžadujú minimálne jednu jednotku.

 • Zrkadlové priestory sú určené pre zvýšený výkon a chránia súbory pred zlyhaním jednotky vytváraním viacerých kópií. Dvojúrovňové zrkadlové priestory vytvárajú dve kópie súborov a dokážu zvládnuť jedno zlyhanie jednotky, pričom trojúrovňové zrkadlové priestory dokážu zvládnuť dve zlyhania jednotky. Sú vhodné na ukladanie najrôznejších údajov, od zdieľania všeobecných súborov až po knižnicu VHD. Keď je zrkadlový priestor naformátovaný pomocou systému Resilient File System (ReFS), Windows automaticky zachová integritu údajov, čím sa súbory stanú voči zlyhaniu jednotky odolnejšími. Dvojúrovňové zrkadlové priestory vyžadujú minimálne dve jednotky a trojúrovňové zrkadlové priestory minimálne päť jednotiek.

 • Paritné priestory sú určené na efektívne ukladanie a chránia súbory pred zlyhaním jednotky vytváraním viacerých kópií. Paritné priestory sú najvhodnejšie na archiváciu údajov a streamovanie médií, napríklad hudby a videí. Tento ukladací priestor vyžaduje minimálne tri jednotky na ochranu pred jedným zlyhaním jednotky a minimálne sedem jednotiek na ochranu pred dvomi zlyhaniami jednotky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?