Vysielanie prúdov údajov do zariadení a počítačov pomocou prehrávača Windows Media Player

Prehrávač Windows Media Player môžete používať na vysielanie prúdu digitálnych mediálnych údajov z knižnice prehrávača do zariadení a počítačov vo svojej domácej sieti. Môžete napríklad vysielať hudbu z počítača do stereosystému alebo video a obrázky do televízora.

Skôr než budete môcť vysielať prúdy údajov, bude nutné pridať zariadenia na prehrávanie digitálnych médií a počítače do domácej siete a zapnúť vysielanie prúdu mediálnych údajov. Windows automaticky rozpozná zariadenia a počítače, ktoré môžete používať s prehrávačom Windows Media Player na vysielanie hudby, videa a obrázkov. Ďalšie informácie o používaní prehrávača Windows Media Player nájdete v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Zobraziť všetko

Pridanie zariadenia do siete

 • Kroky na pridanie zariadenia do siete sa líšia. Spravidla je potrebné zapnúť zariadenie a postupovať podľa pokynov na obrazovke alebo si prečítať informácie dodané so zariadením. Ďalšie informácie o možnostiach pridania drôtového alebo bezdrôtového zariadenia či počítača do siete nájdete v téme Pridanie zariadenia alebo počítača do siete.

Zapnutie vysielania prúdu mediálnych údajov v domácnosti

Ak vysielanie prúdu mediálnych údajov ešte nie je zapnuté, postupujte nasledovne:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa napíšte výraz Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov, ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov.

  Položka Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov nebude v ponuke vysielania prúdu údajov k dispozícii, ak už je vysielanie prúdov údajov zapnuté.

 4. Na stránke Možnosti vysielania prúdu údajov zrušte začiarknutie položky Povolené pre všetky počítače a zariadenia, do ktorých nechcete vysielať prúd mediálnych údajov, a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Poznámky

 • Ak je počítač vo verejnej sieti, pred vysielaním prúdov údajov treba zmeniť nastavenia brány firewall a nastavenia zabezpečenia pre typ siete, ku ktorej ste pripojení. Ďalšie informácie o zdieľaní nájdete v téme Vyhľadávanie počítačov, zariadení a obsahu v sieti.

 • Pred vysielaním prúdov mediálnych údajov sa môže zobraziť výzva na zdieľanie knižníc médií s domácou skupinou. Ďalšie informácie o možnostiach zdieľania knižníc s domácou skupinou nájdete v téme Domáca skupina od začiatku do konca.

Vysielanie prúdu digitálnych mediálnych údajov do iného počítača alebo zariadenia

Môžete vysielať prúd digitálnych mediálnych údajov do iného zariadenia alebo počítača pomocou funkcie Prehrať na zariadení. Tu je postup:

 1. Potiahnite prst z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadať.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého horného rohu obrazovky, posuňte ukazovateľ myši nadol, a potom kliknite na položku Vyhľadať.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Windows Media Player, ťuknite alebo kliknite na položku Aplikácie a potom ťuknite alebo kliknite na položku Windows Media Player.

  Ak je prehrávač otvorený a spustený v režime Prehráva sa, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prepnúť do knižnice Tlačidlo Prepnúť do knižnice.
 3. Ťuknite alebo kliknite na kartu Prehráva sa.

 4. Presuňte položky, ktoré chcete prehrať, z knižnice prehrávača na tablu zoznamu.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Prehrať na zariadení Tlačidlo Prehrať na zariadení a potom ťuknite alebo kliknite na zariadenie, do ktorého chcete vysielať prúd údajov.

  Ovládacie prvky funkcie Prehrať na zariadení sa používajú na prehrávanie, prerušenie alebo zastavenie prúdu mediálnych údajov a na prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku v zozname.

  Ďalšie informácie o karte Prehráva sa, table so zoznamom a o ovládacích prvkoch prehrávania nájdete v téme Začíname pracovať s prehrávačom Windows Media Player.

Poznámka

 • Pri vysielaní prúdov hudby do prijímača digitálnych médií sa nemusia dať prepínať skladby pomocou ovládacích prvkov na samotnom zariadení, ani pomocou diaľkového ovládača dodaného so zariadením.

Potrebujete ďalšiu pomoc?