Fotografie

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Fotografovanie pomocou počítača

Ak má PC vstavanú kameru alebo pripojenú webovú kameru, môžete používať aplikáciu Fotoaparát na snímanie fotografií a videí. Ďalšie informácie o používaní tejto aplikácie nájdete v téme Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier.

Snímanie fotografií

V aplikácii Fotoaparát

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. (Voliteľné) Zmeňte dôraz ťuknutím alebo kliknutím na oblasť v hľadáčiku.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo FotografiaTlačidlo Fotografia.
 4. Ak si chcete fotografiu pozrieť, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

Poznámka

 • Všetky fotografie a videá, ktoré nasnímate v aplikácii Fotoaparát, sa ukladajú do priečinka Z fotoaparátu. Priečinok Z fotoaparátu nájdete v priečinku Obrázky vo svojom počítači. Ak chcete priečinok Z fotoaparátu zálohovať na OneDrive, pozrite si tému Ukladanie fotografií v službe OneDrive.

 • Ak sa ťuknutím alebo kliknutím na hľadáčik nasníma fotografia namiesto zdôraznenia oblasti, pravdepodobne nemáte najnovšiu aktualizáciu služby Windows 8.1 a Windows RT 8.1. Ďalšie informácie nájdete v téme Inštalácia aktualizácie Windows 8.1 Update (KB 2919355).

Na obrazovke uzamknutia

 1. Keď ste prihlásení do počítača a počítač je zamknutý, k aplikácii Fotoaparát sa dostanete potiahnutím prstom na obrazovke uzamknutia nadol alebo kliknutím a potiahnutím kurzorom nadol.

 2. (Voliteľné) Zmeňte dôraz ťuknutím alebo kliknutím na oblasť v hľadáčiku.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo FotografiaTlačidlo Fotografia.
 4. Ak si chcete fotografiu pozrieť, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

 5. Ak si chcete pozrieť ostatné fotografie v priečinku Z fotoaparátu alebo zmeniť nastavenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odomknúť, prihláste sa do PC a otvorte aplikáciu Fotoaparát. Ak chcete vypnúť fotoaparát obrazovky uzamknutia, pozrite tému Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier.

Ako zmeniť nastavenia, akými sú napríklad blesk alebo časovač

Pred snímaním fotografie alebo videa môžete vykonať nejaké nastavenia, napríklad zapnúť blesk alebo samospúšť. Ďalšie možnosti je potrebné zmeniť v nastaveniach, napríklad zobrazenie mriežky alebo zahrnutie informácií o polohe do fotografií a panorám. Zobrazované možnosti závisia od zariadenia. Tlačidlo nastavení blesku sa napríklad zobrazí len vtedy, ak má zariadenie vstavaný blesk. Ďalšie informácie o zmene nastavení sa nachádzajú v téme Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier.

Ako nasnímať panorámu

V aplikácii Fotoaparát môžete snímať panoramatické fotografie vo väčšine počítačov vybavených zabudovaným zadným fotoaparátom. Panorámy predstavujú skvelý spôsob, ako zachytiť obzor alebo siluetu. Môžete vytvoriť aj pôsobivú panorámu, ktorá zachytí celý priestor. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete fotoaparát pri nakláňaní alebo otáčaní držať na jednom mieste, akoby bol na statíve. Pri zarovnávaní snímky sa pohybujte pomaly a plynule a potom sa zastavte a zachyťte ju. Ak telom zavadziate hľadáčiku, držte fotoaparát na tom istom mieste a premiestnite sa mimo záberu. Pozrite si tému Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier, kde nájdete video s najvhodnejšími postupmi snímania panorámy.

 1. Otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Určite si požadovaný počiatočný bod záberu a namierte naň fotoaparát.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo PanorámaTlačidlo Panoráma. Nasníma sa prvá snímka.
 4. Fotoaparát pomaly nakláňajte v ľubovoľnom smere tak, aby sa snímka zarovnala s nasledujúcou snímkou.

 5. Pri nakláňaní fotoaparátu sledujte okraje v hľadáčiku. Keď sa tieto okraje vyplnia, fotoaparát automaticky zhotoví ďalšiu snímku.

 6. Predchádzajúce dva kroky opakujte, až kým nedokončíte celú panorámu.

 7. Ťuknite alebo kliknite na značku začiarknutia.

Aplikácia Fotoaparát snímky spojí a uloží panorámu medzi fotografie z fotoaparátu. Na zobrazenie panorám budete potrebovať aplikáciu Fotoaparát, Fotografie alebo OneDrive, alebo ich môžete uverejniť na lokalite OneDrive.com.

Ako získať najlepšie zábery

V niektorých tabletoch aplikácia Fotoaparát pri každom nasnímaní fotografie automaticky nasníma niekoľko fotografií za sebou, tzv. slučku fotografií. Táto slučka obsahuje snímky nasnímané tesne pred zhotovením fotografie a tesne potom. Ak to zariadenie umožňuje, pri každom snímaní fotografie sa v ľavom dolnom rohu zobrazí obdĺžnik s predvolenou snímkou. Potom si môžete prezrieť snímky a uložiť tú, ktorá sa vám páči najviac. Ak nemáte čas prezrieť si ich, medzi fotografie z fotoaparátu sa automaticky uloží predvolená snímka.

Ukážka v hľadáčiku
Ukážka sa zobrazí v ľavom dolnom rohu.

Ak si chcete pozrieť snímky a uložiť tie, ktoré sa vám najviac páčia:

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Nasnímajte fotografiu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na ukážku snímky v ľavom dolnom rohu.

 4. Otáčaním kruhového ovládača si prezrite ďalšie snímky.

 5. Požadované fotografie uložte ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť v kruhovom ovládači.

Nasledujúca téma: Zobrazenie a import fotografií