Videá

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Snímanie videí pomocou počítača

Ak má váš počítač zabudovaný fotoaparát alebo pripojenú webovú kameru, môžete používať tieto aplikácie na snímanie videí.

Snímanie videí v aplikácii Fotoaparát

V aplikácii Fotoaparát

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Fotoaparát.

 2. Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VideoTlačidlo Video. Opätovným ťuknutím alebo kliknutím sa nahrávanie zastaví.
 3. Ak si chcete video pozrieť, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

Poznámka

 • Všetky fotografie a videá, ktoré nasnímate v aplikácii Fotoaparát, sa ukladajú do priečinka Z fotoaparátu. Priečinok Z fotoaparátu nájdete v priečinku Obrázky vo svojom počítači. Ak chcete priečinok Z fotoaparátu zálohovať na OneDrive, pozrite si tému Ukladanie fotografií v službe OneDrive.

Na obrazovke uzamknutia

 1. Keď ste prihlásení do počítača a počítač je zamknutý, aplikáciu Fotoaparát otvoríte potiahnutím prstom na obrazovke uzamknutia nadol alebo kliknutím a potiahnutím kurzorom nadol.

 2. Ak chcete spustiť nahrávanie, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo VideoTlačidlo Video. Opätovným ťuknutím alebo kliknutím sa nahrávanie zastaví.
 3. Ak si chcete video pozrieť, presuňte obrazovku doprava alebo kliknite na šípku doľava.

 4. Ak si chcete pozrieť ostatné fotografie v priečinku Z fotoaparátu alebo zmeniť nastavenia, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Odomknúť, prihláste sa do PC a otvorte aplikáciu Fotoaparát. Ak chcete vypnúť fotoaparát obrazovky uzamknutia, pozrite tému Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier.

Ako zmeniť nastavenia, akými sú napríklad úrovne expozície

Pred snímaním videa môžete vykonať niektoré úpravy, napríklad zmeniť expozíciu. Ďalšie možnosti môžete zmeniť v nastaveniach, napríklad mikrofón, ktorý sa má použiť. Zobrazované možnosti závisia od zariadenia. Možnosť nastavení videosvetla sa napríklad zobrazí len vtedy, ak má zariadenie blesk. Ďalšie informácie o zmene nastavení sa nachádzajú v téme Pomocník aplikácie Fotoaparát a webových kamier.

Snímanie videí v aplikácii Videomomentky

Ak v PC nie je nainštalovaná aplikácia Videomomentky, prejdite sem a nainštalujte ju z Windows Obchodu v PC.

 1. Na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu Videomomentky.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Snímať video.

 3. Ťuknutím alebo kliknutím na obrazovku spustíte nahrávanie a potom opätovným ťuknutím alebo kliknutím nahrávanie zastavíte. Najlepšie výsledky dosiahnete s krátkymi videami do 60 sekúnd.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

Teraz ste už pripravení na vytvorenie filmu. Môžete pridať titulky a hudbu, zmeniť štýl a film zdieľať priamo z aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v téme Aplikácia Videomomentky pre Windows: najčastejšie otázky.

Nasledujúca téma: Prehrávanie videí