Tipy na šetrenie kapacity batérie

Vybije sa batéria vždy uprostred dôležitej schôdze alebo dlhého letu? Aj pri použití tých najpokročilejších technológií má každá batéria prenosného počítača alebo tabletu istú životnosť na jedno nabitie. Trik spočíva v tom, ako vyťažiť čo najviac z energie, ktorá je k dispozícii.

V tejto téme sú uvedené niektoré možnosti, ktoré vám môžu pomôcť predĺžiť výdrž batérie počítača:

 • Výber plánu napájania, ktorý znižuje spotrebu batérie. Windows 8.1 obsahuje dva predvolené plány – Vyvážený a Šetrič energie. Ďalšie informácie o plánoch napájania a možnostiach ich zmeny nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

  Poznámky

  • Toto neplatí pre Windows RT 8.1 ani pre počítače s funkciou InstantGo. Jediným plánom pre tento typ PC je Vyvážený, ktorý sa však dá prispôsobiť na dosiahnutie väčšej úspory energie. Informácie o postupe nájdete v téme Plány napájania: najčastejšie otázky.

  • Výrobca počítača môže poskytovať ďalšie plány.

 • Zníženie jasu obrazovky (ak túto možnosť podporuje váš hardvér). Obrazovka môže spotrebovať viac energie než ktorákoľvek iná súčasť PC. Niektoré počítače upravujú nastavenie jasu automaticky podľa intenzity okolitého osvetlenia v miestnosti. Pred znížením jasu obrazovky treba túto funkciu najskôr vypnúť.

  Zobraziť všetko

  Vypnutie automatickej úpravy jasu (nemusí byť k dispozícii v niektorých PC)

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Obrazovka.

  3. Ak je zapnutý jazdec Automaticky upraviť jas obrazovky, ťuknutím alebo kliknutím ho vypnite.

   Poznámka

   • Toto nastavenie nemusí byť v niektorých počítačoch k dispozícii.

  4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Použiť.

  Znížte jas obrazovky (v niektorých PC toto nastavenie nemusí byť k dispozícii).

  1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
   (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

  2. Ťuknite alebo kliknite na položku Jas alebo Obrazovka (v závislosti od súčastí nainštalovaných vo vašom PC) a vykonajte požadované zmeny.

  V niektorých počítačoch je na zmenu jasu určené samostatné tlačidlo alebo otočný ovládací prvok. Informácie o tom, či je počítač vybavený takýmto ovládacím prvkom, nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom alebo na webovej lokalite výrobcu.

 • Vypnutie alebo odpojenie nepoužívaných zariadení. Mnohé USB zariadenia spotrebúvajú energiu len tým, že sú pripojené, takže môže byť vhodné ich odpojiť, ak ich nepoužívate. Ak používate USB myš, môžete šetriť energiu tak, že ju nahradíte dotykovým zariadením alebo perom tabletu.

 • Vypnutie kariet a integrovaných bezdrôtových zariadení počítača. Tieto zariadenia takisto spotrebúvajú energiu, takže ak ich nepotrebujete, vypnite ich.

Potrebujete ďalšiu pomoc?