Nastavenia dotyku a pera: najčastejšie otázky

Táto téma obsahuje odpovede na niektoré bežné o nastaveniach dotykového vstupu a pera.

Zobraziť všetko

Ako zistiť, že počítač obsahuje dotykovú obrazovku?

Skúste prstom ťuknúť na niektorú dlaždicu na domovskej obrazovke. Ak ide o dotykovú obrazovku, aplikácia sa spustí. Môžete tiež skontrolovať aktuálne nastavenia systému pomocou myši:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom ťuknite alebo kliknite na položku Informácie o počítači.

 3. V časti Počítač skontrolujte nastavenie Pero a dotyk. Nájdete tam, aký druh vstupu podporuje vaša obrazovka.

V zariadení s dotykovou obrazovkou je dotykový vstup predvolene zapnutý a nedá sa vypnúť. Ak by prenosný počítač alebo monitor mali reagovať na dotyk a nereagujú, na webovej lokalite výrobcu skontrolujte, či podporuje dotykové ovládanie, a tiež či máte nainštalované správne ovládače.

Ako kalibrovať nastavenia pera a dotykového vstupu?

Nastavenie presnosti citlivosti obrazovky pri používaní pera alebo prsta:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Kalibrovať a ťuknutím alebo kliknutím na položku Kalibrovať obrazovku pre text zadaný perom alebo pre dotykové vstupy otvoríte okno Nastavenie počítača Tablet PC.

 3. Skontrolujte, či sa v poli Obrazovka zobrazuje obrazovka, ktorú chcete kalibrovať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Kalibrovať a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Nastavenie počítača Tablet PC
  Nastavenie počítača Tablet PC

Čo robiť v prípade, že po kalibrácii nastavenia pera a dotykového vstupu už nie je možné otvoriť kľúčové tlačidlá?

Ak ste vykonali kalibráciu nastavenia pera a dotykového vstupu a pri potiahnutí prstom po pravom okraji obrazovky sa už nezobrazujú kľúčové tlačidlá, je možné, že Windows nerozpoznáva presne okraj obrazovky, pretože počas kalibrácie sa vynulovala hranica obrazovky. Skúste použiť nasledujúci postup a znova vykonať kalibráciu nastavenia pera a dotykového vstupu.

 1. Pomocou klávesovej skratky pozostávajúcej z klávesu s logom WindowsKláves s logom Windows+ C otvorte kľúčové tlačidlá a potom ťuknite alebo kliknite na položku Vyhľadávanie.
 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Kalibrovať a ťuknutím alebo kliknutím na položku Kalibrovať obrazovku pre text zadaný perom alebo pre dotykové vstupy otvoríte okno Nastavenie počítača Tablet PC.

 3. Skontrolujte, či sa v poli Obrazovka zobrazuje obrazovka, ktorú chcete kalibrovať.

 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Vynulovať nastavenia systému Vyžaduje sa povolenie správcu Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie výberu.

Ak obnovenie nastavenia pera a dotykových funkcií neprinesie požadovaný výsledok, pokúste sa spustiť kalibráciu znova ťuknutím alebo kliknutím na položku Kalibrovať a postupom podľa pokynov na obrazovke. Ak sa chcete uistiť, že Windows rozpoznáva okraj obrazovky presne, pri dotyku kalibračných bodov sa skúste dotknúť miesta, ktoré sa nachádza o niečo bližšie k stredu obrazovky.

Nastavenie počítača Tablet PC
Nastavenie počítača Tablet PC

Ako zabezpečiť, aby dotyk otvoril správnu obrazovku?

Ak používate dva monitory a jeden z nich je dotykový, signál z dotykovej obrazovky nemusí fungovať správne. Dotyk jedného monitora napríklad premiestni kurzor na druhom monitore. Odstránenie problému:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz Kalibrovať a ťuknutím alebo kliknutím na položku Kalibrovať obrazovku pre text zadaný perom alebo pre dotykové vstupy otvoríte okno Nastavenie počítača Tablet PC.

 3. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Nastavenie a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Nastavenie počítača Tablet PC
  Nastavenie počítača Tablet PC

Ako zmeniť akcie pera a dotykového vstupu?

Zmena rýchlosti, vzdialenosti alebo trvania akcie:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie pero a dotyk a potom ťuknite alebo kliknite na položku Pero a dotyk.

 3. Ťuknite alebo kliknite na akciu, ktorú chcete konfigurovať, a potom kliknite na položku Nastavenia.

 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  Nastavenie pera a dotyku
  Nastavenie pera a dotyku

Potrebujete ďalšiu pomoc?