Aplikácia Cestovanie: najčastejšie otázky

Zobraziť všetko

Ako pridám (pripnem) destináciu na domovskú obrazovku?

 1. Spustite ľubovoľnú obrazovku v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel.

 2. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Destinácie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na požadovanú destináciu.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa dolný navigačný panel.

 5. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku.

 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Pripnúť na domovskú obrazovku v kontextovom okne. Môžete tiež vybrať veľkosť tejto pripnutej dlaždice.

Ako vyhľadám destináciu?

 1. Ak nemáte konkrétnu destináciu, do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu zadajte názov destinácie.

 2. Ak chcete prehľadávať destinácie, posuňte sa napravo na panorámu domovskej obrazovky. Ak ste aplikácii Cestovanie povolili používanie svojej polohy, zobrazí sa položkaDestinácie v blízkosti vašej polohy. Ide o destinácie v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Ťuknutím alebo kliknutím na položku Viac sa odkryje zoznam ďalších destinácií v okolí. Klikaním na dlaždice oblastí, ktoré sa zobrazia posúvaním ďalej napravo, môžete prehľadávať aj podľa oblastí.

 3. Ak si chcete prezrieť všetky destinácie, začnite na ľubovoľnej obrazovke v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Destinácie. Destinácie môžete prehľadávať podľa obľúbenosti alebo kliknutím na položku Oblasť podľa oblastí.

Ako povolím aplikácii Cestovanie používať moju polohu?

 1. Potiahnite prstom z pravej strany obrazovky alebo ukážte kurzorom do pravého horného rohu a prejdite ním nadol.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Povolenia.

 4. Nastavte položku Povolenia na možnosť Zapnuté.

Ako uložím svoje obľúbené destinácie, hotely a články?

 1. Zadaním názvu destinácie do vyhľadávacieho poľa prejdite na panorámu destinácie alebo pomocou nástroja Hľadať hotely prejdite na panorámu hotela. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené pod názvom destinácie alebo hotela. Daná destinácia alebo hotel sa zobrazia na panoráme domovskej obrazovky v časti Obľúbené položky.

 2. Ak chcete uložiť článok, počas prezerania článku kliknite pravým tlačidlom myši alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa dolný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené v pravom dolnom rohu. Článok sa zobrazí na panoráme domovskej obrazovky v časti Obľúbené položky.

 3. Ak chcete zmeniť usporiadanie obľúbených položiek na domovskej obrazovke, kliknite pravým tlačidlom myši na dlaždicu alebo sa jej dotknite a potiahnite ju nadol, kým sa nezobrazí okraj zvýrazňujúci dlaždicu a ikona X v jej pravom hornom rohu. Posuňte dlaždicu na preferované miesto v zozname.

 4. Položku zo zoznamu Obľúbené položky možno odstrániť tromi spôsobmi. Po zvýraznení danej dlaždice môžete ťuknúť na ikonu X a položka sa odstráni. Prípadne kliknite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu zoznamu Obľúbené položky. Ťuknite alebo kliknite na ikonu a na všetkých dlaždiciach v zozname sa zobrazia ikony X. Ťuknite alebo kliknite na ikonu X tej dlaždice, ktorú chcete odstrániť. Tretí spôsob je ťuknúť na položku v zozname Obľúbené položky, čím sa položka otvorí. V prípade destinácie alebo hotela ťuknite alebo kliknite na možnosť Odstrániť z obľúbených. V prípade článku kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej čo dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa dolný navigačný panel. Potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Odstrániť z obľúbených.

Ako hľadať lety a rezervovať letenky?

 1. Môžete si vybrať z troch spôsobov hľadania a rezervácie letov. Na panoráme domovskej obrazovky vyhľadajte klaster Nástroje a úlohy. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Hľadať lety. Prípadne spustite ľubovoľnú obrazovku v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Lety. Treťou možnosťou je posunúť sa úplne napravo na panoráme domovskej obrazovky a vyhľadať klaster Nasledujúce kroky. Ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať lety.

 2. Zadajte informácie o lete a ťuknutím alebo kliknutím na položku Hľadať lety vyhľadajte možnosti rezervácie.

 3. Ak chcete vyhľadať let začínajúci alebo končiaci čo najbližšie k vašej pozícii, ťuknite alebo kliknite na ikonu Aktuálna poloha na textovom paneli.

 4. Lety môžete filtrovať podľa ceny, leteckej spoločnosti, času odletu, príletu alebo medzipristátí.

 5. Môžete ich zoradiť podľa ceny, leteckej spoločnosti, času, trvania letu alebo medzipristátí.

 6. Ťuknite alebo kliknite na požadovaný let. Zobrazia sa ďalšie podrobnosti o lete, ako je napríklad číslo letu, cestovná trieda alebo podrobnosti o medzipristátí. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Rezervovať. Zobrazia sa možnosti poskytovateľov rezervácií.

 7. Ak ešte nechcete urobiť rezerváciu, aplikácia Cestovanie automaticky uloží vašu históriu hľadania, aby ste mohli zopakovať hľadanie neskôr. Vaša história hľadania sa zobrazí napravo od nástroja na hľadanie letov. Ak chcete vymazať históriu hľadania, ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať históriu v dolnej časti zoznamu histórie hľadania.

 8. Potrebujete pred rezerváciou ďalšie informácie o možných letoch? Ťuknite alebo kliknite na kartu Plán. Zobrazia sa aktuálne letové poriadky rôznych poskytovateľov.

 9. Ak chcete získať informácie o príletoch a odletoch dnešných letov, ťuknite alebo kliknite na kartu Stav.

Táto funkcia nemusí byť dostupná v každom miestnom nastavení.

Ako vyhľadám letecké poriadky?

 1. Môžete si vybrať z troch spôsobov hľadania letových poriadkov. Na domovskej obrazovke vyhľadajte klaster Nástroje a úlohy. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Letové poriadky. Prípadne spustite ľubovoľnú obrazovku v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Lety. Treťou možnosťou je posunúť sa úplne napravo na panoráme domovskej obrazovky a vyhľadať klaster Nasledujúce kroky. Ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať lety alebo Získať stav letu.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Plán a zadajte informácie o vami požadovanom lete.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Získať letové poriadky. Zobrazia sa aktuálne letové rozpisy od rôznych poskytovateľov vrátane času, trvania letu, medzipristátí a zoznamu dní v týždni.

 4. Môžete použiť filter podľa leteckej spoločnosti, medzipristátí alebo dní v týždni.

 5. Informácie môžete zoradiť podľa leteckej spoločnosti, času, trvania letu, medzipristátí alebo dní v týždni.

Ako získam najnovší rozpis odletov a príletov?

 1. Môžete si vybrať z troch spôsobov hľadania rozpisu letov. Na panoráme domovskej obrazovky vyhľadajte klaster Nástroje a úlohy. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Stav letu. Prípadne spustite ľubovoľnú obrazovku v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Lety. Treťou možnosťou je posunúť sa úplne napravo na panoráme domovskej obrazovky a vyhľadať klaster Nasledujúce kroky. Ťuknite alebo kliknite na dlaždice Hľadať lety alebo Získať stav letu.

 2. Ťuknite alebo kliknite na kartu Stav. Stav letov možno vyhľadať dvomi spôsobmi. Zadajte do textového poľa názov letiska a kliknite na položku Získať stav. Zobrazí sa rozpis letov daného letiska s označením, či let bude predčasný, bude meškať, uskutoční sa načas alebo bol zrušený, ako aj informácie o časoch odletov a príletov, letisku, termináli a bráne. Môžete vyhľadať prílety aj odlety. Na vyhľadanie ľubovoľného letu môžete použiť vyhľadávacie pole. Keď ste našli požadovaný let, ťuknutím na položku zobrazíte ďalšie informácie. Vyhľadávať môžete aj podľa konkrétneho čísla letu. Kliknite alebo ťuknite na položku Podľa letu v nástroji Hľadať lety. Zadajte leteckú spoločnosť a číslo letu a ťuknite alebo kliknite na položku Získať stav.

Ako môžem hľadať a rezervovať hotely?

 1. Môžete si vybrať z troch spôsobov hľadania hotelov. Na panoráme domovskej obrazovky vyhľadajte klaster Nástroje a úlohy. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Hľadať hotely. Prípadne spustite ľubovoľnú obrazovku v aplikácii Cestovanie, kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto na obrazovke alebo na dotykovej obrazovke potiahnite prstom z hornej či dolnej časti obrazovky. Zobrazí sa horný navigačný panel. Ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Hotely. Treťou možnosťou je posunúť sa úplne napravo na panoráme domovskej obrazovky a vyhľadať klaster Nasledujúce kroky. Ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať hotely.

 2. Zadajte informácie o hoteli a ťuknite alebo kliknite na položku Hľadať hotely. Zobrazia sa možnosti hotelov aj s adresou, telefónnym číslom, cenou, hotelovou triedou a zoznamom vybavenia.

 3. Pomocou panela hľadania v pravom hornom rohu môžete filtrovať výsledky podľa názvu alebo adresy.

 4. Pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte podľa názvu alebo adresy konkrétny hotel.

 5. Nájdené výsledky môžete zoradiť podľa názvu, ceny, hotelovej triedy alebo podľa vybavenia.

 6. Môžete ich filtrovať podľa ceny, hotelovej triedy alebo vybavenia.

 7. Ťuknite alebo kliknite na položku hotela v zozname, ktorá obsahuje niektoré z týchto informácií: mapu polohy hotela, popis hotela, 360° panorámy, galérie fotografií, zoznam vybavenia a prepojenie na webovú lokalitu hotela, prepojenie na informácie o najbližšej destinácii a prepojenia na okolité hotely.

 8. Ťuknutím alebo kliknutím na tlačidlo Rezervovať dokončite rezerváciu.

 9. Ak sú pre daný hotel k dispozícii rezervácie od viacerých poskytovateľov, v zozname sa zobrazia všetky možnosti. Pred dokončením rezervácie môžete porovnať ceny a typy izieb na webovej lokalite poskytovateľa.

 10. Ak ešte nechcete urobiť rezerváciu, Cestovanie automaticky uloží vašu históriu hľadania, aby ste mohli urobiť rezerváciu neskôr alebo zopakovať rezerváciu v danom hoteli viackrát v budúcnosti. Vaša história hľadania sa zobrazí napravo od nástroja na hľadanie hotelov. Ak chcete vymazať históriu hľadania, ťuknite alebo kliknite na položku Vymazať históriu v dolnej časti položky História hľadania. Ak chcete rýchlo prejsť na panorámu určitého hotela, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať medzi obľúbené pod názvom hotela (ak je táto možnosť k dispozícii). Hotel sa pridá do zoznamu Obľúbených položiek na domovskej obrazovke. Ak chcete urobiť rezerváciu, kliknite alebo ťuknite na príslušný hotel v zozname Obľúbené položky a potom kliknite alebo ťuknite na položku Zistiť cenu.

Poznámka

 • Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od štátnych politík, obmedzení alebo údajových služieb dostupných vo vašej oblasti.

Potrebujete ďalšiu pomoc?