Riešenie problémov so synchronizáciou služby OneDrive

Ak používate OneDrive v systéme Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1 a máte problémy s tým, že súbory sa nenahrávajú ani nepreberajú, vyskúšajte tieto kroky na riešenie problémov. Ak používate počítačovú aplikáciu OneDrive v systéme Windows 8, Windows 7 alebo Windows Vista, pozrite si tému Problémy so synchronizáciou v počítačovej aplikácii OneDrive.

Poznámka

 • Ak sa vám zobrazí nasledujúca správa, nemusíte vykonať žiadnu akciu: Kontrolujeme všetky súbory, aby sme zabezpečili, že sú v tomto počítači aktuálne. Ak máte veľa súborov, môže to chvíľu trvať. Aplikácia OneDrive zistila možný problém a automaticky ho opravuje.

Zobraziť všetko

Nastavenie aplikácie OneDrive na opätovnú kontrolu zmien

Mohol sa vyskytnúť dočasný problém s aplikáciou OneDrive a vaša zmena sa nezistila.

 • V aplikácii OneDrive potiahnite prstom nahor z dolnej časti alebo kliknite pravým tlačidlom myši. Ťuknite alebo kliknite na položku Synchronizovať.

  -alebo-

  V Prieskumníkovi stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom na položku OneDrive na ľavej table a potom vyberte položku Synchronizovať.

Kontrola pozastavenia synchronizácie

 1. Otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Nastavenie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Nastavenie.)

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Možnosti a potom zapnite možnosť Synchronizovať súbory.

Ak používate internetové pripojenie účtované podľa objemu údajov, skontrolujte, či ste aplikácii OneDrive povolili použiť pripojenie.

Ak vám poskytovateľ internetového pripojenia účtuje poplatky podľa objemu využitých údajov, možno ste vypli nastavenie na nahrávanie a preberanie súborov pomocou pripojenia účtovaného podľa objemu údajov.

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku OneDrive.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Pripojenia účtované podľa objemu údajov a všetky nastavenia nastavte na možnosť Zapnuté.

Zobrazenie podrobností o problémoch so súborom, priečinkom alebo kontom, ktoré by mohli brániť synchronizácii

 1. Ťuknutím alebo kliknutím na dlaždicu na domovskej obrazovke otvorte aplikáciu OneDrive.

 2. Pozrite si správu v hornej časti obrazovky alebo v pravom hornom rohu.

 3. Ťuknite alebo kliknite na text chyby alebo na tlačidlo Zobraziť podrobnosti.

 4. Zobrazte viac informácií o probléme a súbory, ktoré nemožno nahrať ani prevziať. Postupujte podľa zobrazených krokov.

Poznámka

 • V Prieskumníkovi sa súbory s nefungujúcou synchronizáciou zobrazia s ikonou obojstrannej šípky, ktorá sa nedá vypnúť. S ikonou chyby sa zobrazia všetky položky s problémami. Ďalšie informácie o probléme zobrazíte po stlačení a podržaní alebo kliknutí pravým tlačidlom myši na položku a výberom položky Zobraziť problémy so synchronizáciou.

Skontrolujte, či ste nainštalovali všetky dostupné aktualizácie pre Windows

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom ťuknite na položku Zmeniť nastavenie PC.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Windows Update a potom na možnosť Skontrolovať teraz.

Ak máte problémy s vyhľadaním alebo nainštalovaním aktualizácií, pozrite si tému Windows Update: najčastejšie otázky.

Kontrola zapnutia hostiteľa nástroja na synchronizáciu služby OneDrive

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky a potom ťuknite na položku Vyhľadávanie.
  (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor a potom kliknite na položku Vyhľadávanie.)

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz správca úloh, a potom vo výsledkoch ťuknite alebo kliknite na položku Správca úloh.

 3. Ak sa v hornej časti okna nezobrazujú karty, ťuknite alebo kliknite na položku Ďalšie podrobnosti.

 4. Na karte Procesy v časti Procesy na pozadí skontrolujte, či sa zobrazuje hostiteľ nástroja na synchronizáciu služby OneDrive.

Ak nie, postupujte takto:

 1. Otvorte Prieskumníka a potom stlačte a podržte alebo kliknite pravým tlačidlom myši na položku OneDrive na ľavej table.

 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Vlastnosti a potom ťuknite alebo kliknite na kartu Zabezpečenie.

 3. Ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené.

 4. Na karte Povolenia skontrolujte, či sa zobrazujú informácie o systéme, správcoch a konte Microsoft, či je prístup pre všetky tieto položky nastavený ako úplný.

 5. Ak sa konto Microsoft nezobrazuje, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať.

 6. V okne Položka povolenia pre OneDrive ťuknite alebo kliknite na položku Vyberte hlavný subjekt.

 7. Zadajte konto Microsoft a ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK. Konto Microsoft by sa už malo zobrazovať vedľa položky Hlavný subjekt.

 8. Skontrolujte, či je položka Typ nastavená na možnosť Povoliť a položka Vzťahuje sa na na možnosť Tento priečinok, podpriečinky a súbory.

 9. V časti Základné povolenia vyberte možnosť Úplný prístup a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK.

 10. V okne Rozšírené nastavenie zabezpečenia pre OneDrive vyberte položku Nahradiť položky povolenia všetkých podriadených objektov dedičnými položkami povolenia z tohto objektu a potom ťuknite alebo kliknite na možnosť Použiť a tlačidlo OK. Konto Microsoft by sa už malo zobrazovať na karte Zabezpečenie.

 11. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK a potom reštartujte PC.

 12. Znovu sa prihláste do PC, počkajte niekoľko minút a potom skontrolujte, či beží proces hostiteľa nástroja na synchronizáciu služby OneDrive.

Poznámka

Potrebujete ďalšiu pomoc?